En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng

Tillgänglighet

Vår åtagandeförklaring

På Atlas Copco Group tror vi starkt på mångfald och inkluderande. Vi strävar därför efter att ge alla våra besökare samma upplevelse på våra webbplatser, en upplevelse som både är välkomnande och tillgänglig.

Vi arbetar aktivt med att skapa en tillgänglighetskultur inom vår community för design, innehåll och utveckling. Vårt mål är att tillhandahålla en webbupplevelse som följer WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) version 2.1, nivå AA

 

Vi befinner oss i inledningen av den här viktiga resan och det här är en pågående process, men vi strävar efter att skapa inkluderande innehåll och design som tillgodoser våra användares olika behov.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har vidtagit åtgärder för att förbättra läsbarheten för länkar på vår webbplats och även för att förbättra tangentbordsnavigering.

Vi är medvetna om att vissa delar av vår webbplats inte är fullständigt tillgängliga, men vi strävar efter att skapa en lättillgänglig webbupplevelse.

Den här webbplatsen är delvis överensstämmande på grund av de icke-överensstämmelser som anges nedan.

Tangentbordsnavigering

Vi är medvetna om att användning av endast tangentbordet för att navigera på webbplatsen kan leda till vissa begränsningar, särskilt när det gäller tabbordning.

Färgkontrast

Viss text och vissa interaktiva element har otillräcklig kontrast mot sina respektive bakgrunder eller omgivande färger. Dessutom har vissa bilder otillräcklig kontrast. 

Textalternativ för bilder

På vår webbplats kan användare stöta på bilder som saknar lämplig beskrivande alternativ text, liksom dekorativa bilder som har alternativ text.

Rubrikstruktur

Den visuella rubrikstrukturen återspeglas inte alltid i koden, vilket leder till att vissa rubriker inte identifieras, t.ex. av skärmläsare. I vissa fall matchar inte den visuella rubrikhierarkin den semantiska hierarkin.

Formuläretiketter

Vissa formulärelement har inte korrekta etiketter som beskriver syftet med och funktionen hos formulärkontroller som textfält och knappar. Utan korrekta etiketter kan användare, särskilt de som använder hjälpmedelsteknik, ha svårt att förstå och interagera med formulär på vår webbplats.

Tabeller

I vissa tabeller är tabellrubrikerna inte korrekt markerade, vilket gör det svårare att förstå tabellen när en skärmläsare används. Dessutom kan det finnas tabeller som saknar bildtext.

Länkar

Vissa länkar har icke-beskrivande formuleringar, till exempel ”Läs mer” eller ”Klicka här”, vilket gör dem utmanande för användare med skärmläsare att använda. Dessutom kan vissa komponenter ha flera redundanta länkar eller sakna text eller lämplig etikett, vilket kan orsaka förvirring för användare, särskilt de som förlitar sig på hjälpmedelsteknik som skärmläsare.

Videoinnehåll

Videoinnehåll kan sakna undertexter och i vissa fall även ljudbeskrivningar av det visuella innehållet i videon. 

Dokument/broschyr

Vissa PDF-dokument på webbplatsen har inte taggats på rätt sätt för att vara kompatibla med hjälpmedelsteknik för läsning. Dessutom kan en del PDF-dokument ge felaktig läsning och tabbordning, och vissa bilder och grafik kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.

Vår tillgänglighetsresa fortsätter. Vi skannar regelbundet webbplatsen för att bekräfta korrigeringar av kända problem och schemalägga korrigering av eventuella nya problem. Det är vår ambition att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem senast juni 2025.

Vad ska du göra om du inte kan komma åt delar av den här webbplatsen?

Om du har problem skickar du ett e-postmeddelande till oss så återkommer vi till dig för att se till att dina behov tillgodoses och ser till att rätt åtgärder vidtas så att problemet inte uppstår igen i framtiden.

Om du har några kommentarer om hur vi kan förbättra din upplevelse kan du kontakta oss på digital.accessibility@atlascopco.com.

Hur vi testade den här webbplatsen

Vi har utfört en självutvärdering (intern testning) på www.atlascopco.com och www.atlascopcogroup.com med verktyg som Lighthouse/Wave och genom en manuell granskning på slumpmässiga sidor inom våra domäner.

Den senaste utvärderingen gjordes den 19 december 2022.

Åtagandeförklaringen uppdaterades senast den 24 april 2023.