Stäng

Mobila luftkompressorer

Lätta att manövrera

Kompakta och lätta

Prestanda

Våra mobila luftkompressorer är så enkla att använda att du kanske inte ens märker deras avancerade teknologi.

Anpassad efter dina behov

Du vill att din kompressor ska uppfylla dina specifika krav. Därför har vi gjort det möjligt för dig att anpassa din kompressor med det bredaste utbudet av tillval och funktioner.

Vanliga frågor

Vad är en mobil kompressor?

Mobila kompressorer används för att driva alla typer av lufttillämpningar med tryckluft. Oavsett var tryckluften behövs är våra mobila kompressorer optimerade för enkel transport och manövrerbarhet. Vi bogserar och transporterar våra mobila luftkompressorer med fordon över hela världen och är redo att flyttas – när du är det.

Vilka typer av mobila kompressorer finns det?

De flesta mobila kompressorer drivs med traditionell energi som dieselmotorer. Det finns även bogserbara kompressorer som drivs med förnybar energi som HVO, ett koldioxidneutralt bränsle som ger renare avgaser och mindre påverkan på miljön. Slutligen finns det även elektriska luftkompressorer, utan utsläpp, med lågt buller och med både variabelt varvtal och fast varvtal.

Varför används mobila kompressorer?

Mobila kompressorer används för alla typer av tillämpningar: Testning och rengöring av rörsystem, prospekteringsborrning, piggning, vägmålning, kabelblåsning, vägunderhåll, stenbrott, spränghålsborrning, bergbrytning, sandblästring, geotermisk borrning, renovering och underhåll, geoteknisk borrning, tunneldrivning, tunnel- och tunnelbanekonstruktion, brunnsborrning osv.

Vad behöver du ha i åtanke när du väljer en grön mobil kompressor?

Mobila kompressorer vara tillräckligt flexibla för att kunna användas i en mängd olika applikationer i olika miljöer sett till omgivningstemperatur, luftfuktighet, arbetstryck, höjd och belastningscykler. Andra krav som gäller mobila kompressorer är hög driftsäkerhet, goda serviceegenskaper, liten miljöpåverkan med avseende på buller- och utsläppsnivåer, kompakta yttermått och låg totalvikt.

Mobila luftkompressorer

contact icon