Stäng

Energilagringssystem

Vägen till en ren och tyst energi

Atlas Copcos branschledande utbud av litiumjonbaserade energilagringssystem kan användas i allt fler tillämpningar, så att operatörerna får fler energialternativ med en modulär energilagring på en helt ny nivå. Enheterna är utformade med hållbarheten i fokus och de passar bra på bullerkänsliga platser samtidigt som driften får betydligt lägre bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

De här toppmoderna energilagringssystemen är kompakta och lätta jämfört med traditionella alternativ och de passar perfekt i tillämpningar med stort energibehov och varierande belastning, där det förekommer både toppar och dalar. De kan arbeta fristående eller synkroniserat, som navet i decentraliserade hybridsystem med flera energiingångar som elnätet, kraftgeneratorer och förnybar energi. På evenemang, byggarbetsplatser, inom telekom, tillverkning, gruvdrift eller olja och gas ger de här modellerna flexibel och hållbar energi på begäran så att du både kan följa gällande regler och sänka dina kostnader.

 

De här batteribaserade energienheterna hjälper uthyrningsföretag och slutanvändare att driftsätta flexibel och tillförlitlig kraft. Genom att kombinera ett energilagringssystem och en integrerad ECO ControllerTM, Atlas Copcos energihanteringssystem (EMS), med modultillgångar med låga utsläpp, till exempel solenergi eller andra förnybara källor, kan du minska verksamhetens koldioxidutsläpp och samtidigt spara bränsle och energi under hela livscykeln.

Energieffektiv drift med ett komplett utbud av energilagringssystem med ECO (Energy Controller Optimizer) och Z Charger, vår egen snabbladdare för elfordon och maskiner.

Utsläppsfri drift

Som en fristående lösning och när de endast laddas av förnybara källor, producerar de här energilagringssystemen inga CO2-utsläpp under användning.

Reducerad ljudnivå

Passar perfekt för ljudkänsliga miljöer. Uppfyller bestämmelser och kan arbeta under alla omständigheter, i stadskärnor och på natten, utan begränsningar.

Energibesparing

I fristående drift, eller i en hybridlösning med nätet och/eller förnybara energikällor, finns det ingen bränsleförbrukning. I en hybridlösning med en generator kan du minska din dagliga bränsleförbrukning med upp till 90 %.

Vanliga frågor om energilagringssystem

Vad är ett batterienergilagringssystem?

Batterisystem för energilagring förändrar hela strömförsörjningssektorn som nav i energieffektiva lösningar. De används i tillämpningar utanför elnätet eller när tillgången till elnätet är begränsad, och de kan effektivt lagra och leverera energi när belastningen varierar.

 

Oavsett om det är en fristående lösning i hybridläge, med elnätet, förnybar energi eller kraftgeneratorer, eller som central del av ett mikronät så kan energilagringssystem hjälpa operatörerna att öka produktiviteten i verksamheten genom att energiförbrukningen optimeras och kostnaderna sänks. Eftersom de är batteribaserade passar de dessutom bra i bullerkänsliga miljöer med strikta bestämmelser.

Hur fungerar ett batterienergilagringssystem?

I ett litiumjonbatteri transporterar elektrolyterna positivt laddade litiumjoner mellan anoder och katoder via avskiljaren. När batteriet driver en enhet avger anoden litiumjoner till katoden och skapar ett flöde av elektroner. I uppladdningsbara batterier blir det här flödet omvänt när batteriet laddas. Därefter avges litiumjoner av katoden och tas emot av anoden.

Vilka är fördelarna med energilagringssystem?

Med det heltäckande sortimentet av energilagringssystem kan du få större flexibilitet och mångsidighet i verksamheten. Vi har både fristående lösningar och hybridlösningar till din anläggning.

 

Med batteribaserade energilösningar kan uthyrningsföretag och slutanvändare driftsätta flexibel och tillförlitlig kraft. Genom att kombinera ett energilagringssystem och en integrerad ECO ControllerTM kan du minska koldioxidutsläppen i verksamheten samtidigt som du sparar bränsle och energi under hela livscykeln. Lösningarna är mångsidiga med en låg total ägandekostnad i en lönsam lösning.

Vilka är tillämpningarna för energilagringssystem?

Energilagringssystem passar bra i bullerkänsliga miljöer som på evenemang och byggarbetsplatser, samt för tillämpningar inom telekom, tillverkning, gruvdrift, olja, gas och uthyrning. 

 

De passar bra i tillämpningar med högt energibehov och varierande belastning eftersom de kan hantera både toppar och dalar. De gör att du kan storleksoptimera kranar och andra elmotorer och effektivt hantera toppar i energibehovet för bullerkänsliga evenemang och för laddningsstationer för elfordon (EV). Operatörerna kan synkronisera flera modeller till navet i ett mikronät, för att lagra och leverera energi från olika energikällor, även förnybara.

 

I kombination med en strömgenerator ger energilagringssystemet dessutom låg belastning, vilket minskar generatorns drifttimmar med upp till 70 %. Det här ökar generatorns livslängd med fem till tio år.

Vad innebär planen för totalt ansvar för dina energilagringssystem?

För att bibehålla topprestanda och garantera effektiv användning av energilagringssystemen (ESS) har vi skapat vår plan för totalt ansvar. Under en bestämd period tar vårt team med tekniska experter och dataexperter hand om hela systemet – vilket bidrar till att förebygga samt diagnostisera och åtgärda eventuella problem som kan uppstå. Det här minimerar stilleståndstiden och säkerställer optimal drift under alla förhållanden. Vår plan för totalt ansvar är den ultimata lösningen för fullständig skötsel av energilagringssystem (ESS)! 

Energilagringssystem

explainer icon