Energilagringssystem - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Energiteknik
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Energilagringssystem

ZenergiZe-sortimentet, din rena och tysta energikälla

Kontakta oss

Det nya ZenergiZe-sortimentet från Atlas Copco tar modulär energilagring till en ny nivå. Det är utvecklad med hållbarhet i åtanke och hjälper operatörer att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen dramatiskt, samtidigt som det ger optimala prestanda utan buller och i stort sett utan underhåll. 

ZenergiZe-enheterna drar nytta av fördelarna med litiumjonbatterier med hög densitet och de är kompakta och lätta jämfört med traditionella alternativ, men kan ändå ge mer än tolv timmars ström på en enda laddning. De kan fungera som den primära strömkällan och kan alternativt kombineras med en generator för att möjliggöra smart belastningshantering. 

Dessa energilagringssystem passar utmärkt för bullerkänsliga miljöer, som evenemang eller byggarbetsplatser i storstadsmiljöer, telekom- eller uthyrningstillämpningar, eller för att lösa problem med låg belastning och lagring av förnybar energi. Dessutom kan de stora ZenergiZe-enheterna fungera parallellt med andra energilagringssystem och bli ”hjärnan” i ett mikronät. 

Inga koldioxidutsläpp

När ZenergiZe används som fristående kraftkälla och laddas av en förnyelsebar energikälla producerar den inga koldioxidutsläpp.

Inget buller

Till skillnad från generatordrivna lösningar, där ljudet från motorn är omöjligt att eliminera, drivs batterierna tyst.

Ingen bränsleförbrukning

När ZenergiZe används i öläge och drivs av förnybara källor finns ingen bränsleförbrukning.

Vanliga frågor om energilagringssystem

Vad är ett batterienergilagringssystem?

Batterienergilagringssystem är ett enklare sätt att fånga upp och lagra energi för senare användning. De används vanligtvis inte för att helt ersätta nätförsörjningen. Istället används de för att erbjuda kortsiktiga lösningar i tillämpningar där det inte finns tillgång till nätförsörjning. Energilagringssystem kan också ersätta generatorer om de inte är lämpliga på grund av buller- eller föroreningsproblem. De fungerar även med förnybara energikällor, till exempel solpaneler.

Hur fungerar ett batterienergilagringssystem?

I ett litiumjonbatteri transporterar elektrolyterna positivt laddade litiumjoner mellan anoder och katoder via avskiljaren. När batteriet driver en enhet avger anoden litiumjoner till katoden och skapar ett flöde av elektroner. I uppladdningsbara batterier blir det här flödet omvänt när batteriet laddas. Därefter avges litiumjoner av katoden och tas emot av anoden.

Vilka är fördelarna med energilagringssystem?

Litiumjonbatterier ger en ny nivå av hållbarhet, flexibilitet och användbarhet utan att kompromissa med strömförsörjningen. De är en perfekt lösning för små företag som behöver smart krafthantering och för stora tillämpningar med flera enheter. I båda fallen ökar de effektiviteten och minskar ofta utsläppen. Det faktum att energilagringssystemen har två driftlägen (ö- och hybridläge) gör att slutanvändaren kan hantera alla behovstoppar. Deras mångsidighet innebär en lönsam lösning med en låg total ägandekostnad.

Vilka är tillämpningarna för energilagringssystem?

Energilagringssystem kan fungera effektivt på byggarbetsplatser i storstadsmiljöer, telekomtillämpningar och evenemang, och med förnybara energikällor. På en livlig byggarbetsplats, där behovstoppar vanligtvis inträffar under dagtid, kompletterar energilagringssystemen den kraft som generatorer tillför. De kan också arbeta tillsammans med en generator för att försörja telekomantenner mer effektivt. Dessutom kan energilagringssystem användas i öläge där buller från generatorn är olämpligt, till exempel vid evenemang. Kombinerade med en förnyelsebar energikälla, till exempel solpaneler, kan energilagringssystemen dessutom bli 100 procent hållbara.