Stäng

Små portabla pumpar

Flödeshastigheter på upp till 2 500 l/min

Kontakta oss +46 8 743 97 00

26kg

Endast 26 kg

2500l/min

Flödeshastigheter på upp till 2 500 l/min

Verkligt portabla

Alla modeller är lätta och mycket portabla, vilket innebär att det är enkelt att transportera dem till arbetsplatsen.

Utvecklade för de mest krävande miljöer

Dessa pumpar ger optimala prestanda, även i extrema situationer. De utmärker sig när det gäller pumpning av sörjigt vatten eller vatten med stora partiklar.

Maximal mångsidighet

Med ett val av bensin, diesel och el lämpar sig dessa pumpar för en mängd olika tillämpningar.

En komplett serie med små bärbara pumpar

De bärbara och kompakta pumparna VAR, ETP, LB är av självflödande centrifugal typ med volymetriskt membran, med möjlighet att välja mellan elektriska motorer, dieselmotorer eller bensinmotorer. De kan omfatta flera tillämpningar och tack vare sin begränsade storlek är de lätta att hantera.

LB – Portabla självflödande membranpumpar

LB självflödande portabla pumpar

Portabla pumpar för krävande tillämpningar

LB-pumpserien erbjuder två modeller, var och en med tre strömkällealternativ. För maximal mångsidighet och för att göra en pump som passar dina behov erbjuder vi ett urval med bensin-, diesel- eller eldrift. LB-serien är gjord för tuffa tillämpningar och utmärker sig när det gäller pumpning av slam eller vatten med stora partiklar. Trots sin extrema robusthet har LB-pumpserien den extrema portabilitet som du ska kunna förvänta dig av vårt sortiment med små pumpar. Återcirkulering av bentonit och borrlera.

 • Slamborttagning 
 • Pumpning av avloppsvatten eller andra vätskor som innehåller fibröst material
 • Cirkulationspumpning av skär- eller ytbehandlingsvatten inom stenindustrin
 • Rengöring av manhål

ETP – självflödande, portabla centrifugalpumpar

Självflödande bensindrivna portabla centrifugalpumpar

Denna pump är liten nog att rymmas i din lastbil

ETP-serien erbjuder fyra modeller. Alla är lätta, mycket portabla och självflödande pumpar. Vi erbjuder tre olika bensindrivna modeller. ETP 100D-modellen finns även som dieseldriven. De mångsidiga pumparna kan användas för många olika tillämpningar och är perfekta för användning i nödfall och vid oförutsedda händelser.

 • Bärbar och lätt
 • Enkelt underhåll – inga specialverktyg behövs
 • Kapacitet för hantering av fasta ämnen 
 • Låg bränsleförbrukning 
 • Självflödande (wet prime) med ett suglyft på 7,5 m 
 • Version med vagn tillgänglig (endast ETP 100)

VAR – självflödande, portabla centrifugalpumpar

Självflödande, portabel centrifugalpump

Självflödande, portabel centrifugalpump för enkel transport

Portabla självflödande centrifugalpumpar med el-, diesel- eller bensindrift på ställning eller lätt vagn. Det här sortimentet av små pumpar är särskilt lämpligt för installation på ställning och lätt vagn. De används i översvämningstillämpningar för nödsituationer, industri och anläggningsdränering.

 • Passage för fasta ämnen 
 • Enkel att underhålla 
 • Inspekterbar 
 • Låg bränsleförbrukning 
 • Självflödande (wet prime) med ett suglyft på upp till 7,5 m

Hämta broschyren