Stäng

FleetLink

Smart information om maskinparken. När och var som helst.

Den starkaste länken till maskinparken

FleetLink är ett intelligent telematiksystem som är utformat för att övervaka och hantera hela maskinparken på distans. Allt du behöver veta om din maskinpark finns nära till hands så att du kan hantera maskinerna baserat på systemets smarta rekommendationer. Resultatet är en äkta anslutningslösning som skapar en mer produktiv maskinpark som till och med kan hanteras proaktivt, vilket sparar värdefull tid och pengar! Den starkaste länken, sannerligen.

Klicka på länkarna nedan om du vill veta mer om de olika funktionerna hos FleetLink

Maskinvaran
SmartBox-maskinvara
Maskinvaran
Tänk utanför ramarna med hjälp av SmartBox.
 
Tänk utanför ramarna med hjälp av SmartBox.
Tänk utanför ramarna med hjälp av SmartBox.
Dataplattformen
Dataplattformen
Hur ser FleetLink-dataplattformen ut?
 
Hur ser FleetLink-dataplattformen ut?
Ombyggnadssats
Atlas Copco FleetLink Connectivity - Power Technique
Ombyggnadssats
Jädrar! Har du en gammal maskin? Med FleetLink kan du få ut mer av den.
 
Jädrar! Har du en gammal maskin? Med FleetLink kan du få ut mer av den.
Jädrar! Har du en gammal maskin? Med FleetLink kan du få ut mer av den.
Prenumerationer
Prenumerationer
Connect, Core eller Smart? Vilken prenumerationsmodell passar bäst för dina behov?
 
Connect, Core eller Smart? Vilken prenumerationsmodell passar bäst för dina behov?
FleetLink för uthyrningsföretag
Uthyrning – generator
FleetLink för uthyrningsföretag
Vi har ett särskilt upplägg för uthyrningsföretag som är anpassat efter de specifika behoven hos uthyrningsverksamheter
 
Vi har ett särskilt upplägg för uthyrningsföretag som är anpassat efter de specifika behoven hos uthyrningsverksamheter
Vi har ett särskilt upplägg för uthyrningsföretag som är anpassat efter de specifika behoven hos uthyrningsverksamheter
FleetLink för återförsäljare
FleetLink för återförsäljare
Få en personlig demonstration här!
 
Få en personlig demonstration här!
Vanliga frågor
Question marks
Vanliga frågor
Nästan allt du alltid velat veta om FleetLink!
 
Nästan allt du alltid velat veta om FleetLink!
Nästan allt du alltid velat veta om FleetLink!

Maskinvaran

Ny hantering med hjälp av SmartBox

FleetLink-anslutningsmaskinvaran är inbyggd i och ansluten till styrenheten för din kompressor, generator eller pump. Maskinvaran, SmartBox eller CoreBox, hämtar alla data från utrustningen och skickar dem direkt till instrumentpanelen. Där omvandlas datan till handlingsbara data som är lätta att bearbeta och hantera.

All maskininformation kan spåras efter anslutningen. Och allt annat kan anpassas efter din situation: med olika maskinvarulösningar och olika prenumerationsmodeller (Connect, Core eller Smart) (länk till ankarprenumeration) får du bara de data du behöver. Efter att du har prenumererat kan du komma åt datan via FleetLink-plattformen eller API – den slussas direkt in i dina system för smidig integrering. 

Med SmartBox-maskinvaran (och Smart-prenumerationen) kan du mäta: 

 • GPS-position
 • Motorbelastning
 • Tryckmätningar: kärl, reglertryck, luftutloppstryck, nättryck, regulatortryck
 • Temperaturmätningar: LT-elementutlopp och omgivningsluft
 • Mätningar av motortryck: bränsletillförseltryck & motoroljetryck
 • Mätningar av motortemperatur: motorkylmedel, bränsle, DEF-tank
 • Bränsleförbrukning och total bränsleförbrukning
 • Varvtal i varv/min: motorvarvtal & börvärde för motorvarvtal

Upptäck våra uppgraderingsalternativ

Jädrar! Har du en gammal maskin? Med FleetLink kan du få ut mer av den

Atlas Copcos luftkompressorer

Små – medelstora – stora luftkompressorer och boosters

SmartBox-maskinvaran är kompatibel med alla kompressorer med moderna styrenheter (äldre än 5 år, både Deif och DSE) 

 • XC4004 
 • XC4003 
 • PC4003 
 • XC3003 
 • XC2003
 • XC1004ory 

Ombyggnadssatsen

Vad händer om dina generatorer och/eller kompressorer inte är helt nya? Eller ens nästan nya? Inga problem. Med FleetLink-ombyggnadssatsen, som innehåller SmartBox, får du fortfarande tillgång till FleetLink-anslutningen! Det är enkelt att ansluta. Vi skickar instruktionerna till dig, eller så kan vi installera satsen åt dig. 

Atlas Copcos elgeneratorer

QAS – QES – QAC – QIS

SmartBox-maskinvaran är kompatibel med alla maskiner med moderna styrenheter (äldre än 5 år, både Deif och DSE) 

 • Qc1103 / Qc1211 (DSE7310) / Qc1212 (DSE7310MKII) / Qc2103 / Qc2211 (DSE7320) / Qc2212 (DSE7320MKII) 
 • Qc3011 (DSE8610) / Qc3012 (DSE8610MKII) / Qc3111 (DSE8620) / Qc3112 (DSE8620MKII) 
 • Qc4002MKII/Qc4003 
 

Dataplattformen

Hur ser FleetLink-plattformen ut?

Vilka data som är tillgängliga på instrumentpanelen beror på din utrustning, maskinvara och vilken prenumeration du väljer. Oavsett vilket ger FleetLink-instrumentpanelen eller API en översikt över: 

 • Handlingsbara händelser: du ser alla utrustningsstatusar och aktiviteter i realtid, och fokus ligger på handlingsbar information på maskinparknivå. På så sätt kan du (eller vi) vidta åtgärder i realtid för att undvika stilleståndstid och öka effektiviteten. 
 • Anpassningsbara meddelanden: du kan konfigurera meddelanden så att systemet proaktivt kan utlösa viktiga meddelanden. Du behöver inte längre övervaka plattformen kontinuerligt för att göra uppföljningar av viktiga händelser!
 • Push-meddelanden via e-post, FleetLink-instrumentpanel eller API-integrering (i ditt system) i händelse av utlösta varningar.
  • Översikt över maskinparkens prestanda
  • Historisk GPS-visualisering
  • Prestandaförbättringar
  • Tidsgränser
  • Tillgångsindelning
  • Smarta filter
 

Prenumerationer

Vilken prenumerationsmodell passar bäst för dina behov?

Anslut

För den här modellen krävs CoreBox- eller SmartBox-maskinvara. Den ger dig grundläggande information om var maskinerna är placerade och antalet drifttimmar. Du kan också konfigurera ett e-postmeddelande när service ska utföras.

Core

För den här modellen krävs CoreBox- eller SmartBox-maskinvara. Den ger dig samma information som Connect-modellen, med ytterligare data om geografiska stängsel, kartor och batterinivå. Du har tillgång till FleetLink Portal-plattformen, API, servicestatus och rapportering. Dessutom får du även full support för plattformen och API:t.

Smart

För den här modellen krävs SmartBox-maskinvara. Den ger dig samma information som Core-modellen, med ännu mer data om larm, varningar, bränsle- och AdBlue-nivåer, felkoder, OEM-specifik styrenhet och motorinformation. Du kan också konfigurera e-postmeddelanden för service som ska utföras, larm, bränsle- och AdBlue-nivåstatus.

Det finns en FleetLink-lösning för alla – även för våra återförsäljare och uthyrningsföretag.

FleetLink för återförsäljare

Är du en Atlas Copco-återförsäljare och vill veta mer om FleetLink? Hur anslutningsbarhet kommer hjälpa dig och dina kunder att anamma ett proaktivt förhållningssätt? Hur det kan göra det möjligt för dig att förbättra lagerhanteringen och planera underhållet mer exakt? Med FleetLink får du hjälp att nå den fulla potentialen!

Atlas Copco FleetLink Connectivity - Power Technique

FleetLink för uthyrningsföretag

Arbetar du på ett uthyrningsföretag som äger flera portabla Atlas Copco-maskiner? Börja hantera maskinparken på ett mer exakt sätt baserat på anslutningsdata redan i dag. Tänk på geo-stängsel, &tidsgränser, service baserad på drifttimmar, uppföljning av parametrar som låg belastning och få parametrar som varnar dig proaktivt. 

Vanliga frågor

Nästan allt du alltid velat veta om FleetLink!

Hur kan jag ansluta till FleetLink?

Om din utrustning redan har en inbyggd SmartBox eller CoreBox är det enkelt: kontakta ditt servicecenter för att aktivera din prenumeration. För äldre utrustning kan du beställa en ombyggnadssats med SmartBox eller CoreBox som du kan installera själv eller få installerad av någon av våra tekniker. Läs mer på ”Ombyggnadsalternativ” på den här sidan.

Vilka data kan mätas med FleetLink?

Vilka data som du kan se beror på tre parametrar: utrustningens givare och styrenhet, anslutningsmaskinvaran (CoreBox eller SmartBox) och typen av prenumeration (Connect, Core eller Smart).

Med SmartBox-maskinvaran kan vi mäta nedanstående parametrar, om de är tillgängliga via styrenheten:
  •  GPS-position
  •   Motorbelastning
  •  Tryckmätningar: kärl, reglertryck, luftutloppstryck, nättryck, regulatortryck
  •  Temperaturmätningar: LT-elementutlopp och omgivningsluft
  •   Mätningar av motortryck: bränsletillförseltryck och motoroljetryck
  •   Mätningar av motortemperatur: motorkylmedel, bränsle, DEF-tank
  •  Bränsleförbrukning och total bränsleförbrukning
  •   Varvtal i varv/min: motorvarvtal och börvärde för motorvarvtal
  •  Arbetstimmar: totalt och under belastning
  •   Batterispänning
  •   Sotnivå för dieselpartikelfilter
  •  Dessutom: fler räknare, larm och varningar från maskinen; och hastigheten för mottagning av data från maskinen har förbättrats.

Informationen som du tar emot på instrumentpanelen beror även på din prenumeration.

Vad är skillnaden mellan en SmartBox och en CoreBox?

En SmartBox kommunicerar med utrustningens styrenhet och kan därmed avläsa mycket information och statusar från utrustningens givare. SmartBox läser också av enhetens GPS-position.

Den största skillnaden mellan CoreBox och SmartBox är att CoreBox inte interagerar med maskinens styrenhet för att hämta sina data. Det är en direktansluten lösning som använder spänningsvärden och digital inmatning för att övervaka arbetstimmar och ett grundläggande larm. CoreBox-modulen har en GPS-komponent så att den även kan skicka platsinformation. Smartbox, å andra sidan, interagerar med styrenheten och kan därför tillhandahålla mycket mer information om maskinens status.

En CoreBox kan inte länkas med utrustningens styrenhet och räknar antalet drifttimmar (tid som CoreBox får ström) och GPS-position.

Hur fungerar API?

När du prenumererar på FleetLink, antingen med Core eller Smart, kan du aktivera en API-tjänst. Det gör att du kan hämta informationen från FleetLink till ditt eget system eller din egen portal. FleetLink har stöd för två typer av API som du kan hämta för att få den senaste statusen för dina maskiner. Den första är AEMP version 2.0 (ISO-kompatibel), som ofta anses vara en branschstandard för telematik. Dessutom tillhandahåller vi en ”utökad API” som använder samma format och logik men som har utökats för att dela ännu mer information.

Hur mycket kostar en FleetLink-prenumeration?

Det finns olika slags prenumerationer. En Core-prenumeration erbjuds för alla sorters maskiner, jämfört med en Smart-prenumeration som är anpassad till maskiner med en installerad SmartBox hårdvara. Kontakta närmaste servicecenter om du vill ha en offert.

Vilka slags prenumerationer finns? Och vad är skillnaden mellan dem?

Det finns tre olika prenumerationsmodeller; Connect, Core eller Smart. Connect-prenumerationen är kostnadsfri och tillåter att enheten skickar begränsade uppdateringar som kan visualiseras i PowerConnect-verktyget. Med den här prenumerationen får du inte åtkomst till FleetLink-plattformen.

Med Core- och Smart-prenumerationerna får du åtkomst till FleetLink-portalen och alla dess funktioner:
  ☑   Visualisera och övervaka dina maskiner
  ☑   Kontrollera det övergripande utnyttjandet av maskinparken
  ☑   Uppföljning av underhållsbehov
  ☑   Konfigurera geostängsel
  ☑   Konfigurera meddelanden för specifika maskiner eller händelser
  ☑   Aktivera API
  ☑   Skapa delkonton eller lägga till nya användare

Skillnaden mellan Smart och Core är möjligheten till åtkomst för data som tillgängliggörs. Om du använder Core skickar vi information om GPS-position, batterispänning, drifttimmar och vi kan spåra ett allmänt larm, medan Smart-prenumerationen innebär att vi kan göra uppföljningar för många fler datapunkter:
  ☑   GPS-position
  ☑   Motorbelastning
  ☑   Tryckmätningar: kärl, reglertryck, luftutloppstryck, nättryck, regulatortryck
  ☑   Temperaturmätningar: LT-elementutlopp och omgivningsluft
  ☑   Mätningar av motortryck: bränsletillförseltryck och motoroljetryck
  ☑   Mätningar av motortemperatur: motorkylmedel, bränsle, DEF-tank
  ☑   Bränsleförbrukning och total bränsleförbrukning
  ☑   Varvtal i varv/min: motorvarvtal och börvärde för motorvarvtal
  ☑   Arbetstimmar: totalt och under belastning
  ☑   Batterispänning
  ☑   Sotnivå för dieselpartikelfilter

Tillgängligheten för dessa data beror på maskintypen och om din enhet är utrustad med de givare som krävs för att registrera dessa data. Om du vill ha en specifik översikt över tillgängliga data kan du kontakta din lokala återförsäljare.

Kommer prenumerationen att förnyas automatiskt?

Prenumerationen förlängs automatiskt med en period på 12 månader, med början från förnyelsedatumet, såvida inte kunden meddelar Atlas Copco att denne inte vill förnya prenumerationen. Förnyelsedatumet definieras som dagen efter den sista dagen i den befintliga prenumerationen.

Var fungerar våra enheter?

CoreBox och Smartbox är anslutna via mobilnätet och kan användas internationellt. Det är dock viktigt att det finns ett nätverk i det område där maskinen används. Både CoreBox och Smartbox kan användas i 4G (LTE-M1), Nb IoT och 2G-nätverk.

Kan jag ansluta äldre utrustning?

Visst, vi erbjuder en ombyggnadssats till SmartBox. I ombyggnadspaketen ingår maskinvara med ett SIM-kort, kablar och antenner. I ombyggnadspaketet ingår även en inledande prenumeration för det första året (dataåtkomst via FleetLink-portalen och/eller API). Den här prenumerationen kan förlängas efter ett år (ingår inte i ombyggnadspaketet).

FleetLink-anslutning för länspumpar

FleetLink för länspumpar