Stäng
Atlas Copcos mobila luftkompressorer för fundamentborrning

Tryckluft vid fundamentborrning

Fundamentborrning är en viktig del av många moderna byggprojekt. Den ger en stabil grund för de strukturer som byggs och bidrar till den långsiktiga stabiliteten och säkerheten. Mobila luftkompressorer ger den tryckluft som behövs för att driva borriggar och annan utrustning som används vid fundamentborrning.

Så kan Atlas Copco ge bättre produktivitet och effektivitet vid fundamentborrning

Den effektivaste brytpunkten

Branschledande teknik som ger den perfekta kombinationen av högsta borrhastighet och optimal förbrukning av bränsle eller el.

Klarar tuffa arbetsförhållanden

DrillAir-serien är byggd för att klara krävande förhållanden med mindre stilleståndstid. Den smarta elektroniken gör att de viktiga komponenterna i Atlas Copcos mobila luftkompressorer håller längre.

Mindre klimatpåverkan

Våra DrillAir-kompressorer har branschens bästa bränsleeffektivitet. Den beror på kombinationen av klassledande motorer och vårt egendesignade oljeinsprutade skruvelement. Vi har även eldrivna modeller.

Vilken roll har mobila luftkompressorer inom fundamentborrning?

Vid fundamentborrning borras djupa hål i marken för att forma fundament till byggnader, broar och andra strukturer. I den här processen används tunga maskiner, bland annat borriggar, som behöver tryckluft för att fungera.

Mobila luftkompressorer matar den tryckluft som behövs för att driva borriggar och annan utrustning som används vid fundamentborrning. Tryckluften används till att driva tryckluftshammarna.

Så här väljer du rätt mobil luftkompressor till fundamentborrning

Börja med att definiera några grundläggande driftsparametrar som lufttillförselhastighet och arbetstryck. Luftkompressorn måste kunna ge tillräckligt med luftflöde och tryck för att driva borrningsutrustningen. Vilken modell som är rätt avgörs av projektspecifika data som jordprofil, borrmetod och djup. 

Atlas Copcos experter hjälper gärna till. Vi kan hitta den bästa lösningen sett till dina behov. Vi kan också ge råd om andra viktiga faktorer så att du ska få maximal effektivitet och snabb avkastning på investeringen.

Vad får Atlas Copcos sortiment för fundamentborrning att sticka ut på marknaden?

Atlas Copcos AirXpert-teknik ger den mest effektiva brytpunkten

Utformad för maximal effektivitet så att du hittar precis rätt brytpunkt

AirXpert-tekniken ger den perfekta kombinationen av högsta borrhastighet och en optimal förbrukning av bränsle eller el. Det beror på att kompressorns viktigaste driftsparametrar styrs automatiskt beroende på det aktuella behovet av tryckluft.

Dynamic Flow Boost är en annan utmärkt teknik vid borrarbeten. Den gör att du kan öka flödet när du spolar och fyller på borröret så att du blir klar med brunnen snabbare.

Atlas Copcos DrillAir-serie är utformad för krävande fundamentborrning

Borrning är en krävande bransch, så du behöver kvalitet du kan lita på
Oavsett vilken Atlas Copco-kompressor du väljer får du inte bara överlägsna prestanda och effektivitet, du kan även vara säker på att vi har jobbat hårt med produktens övergripande kvalitet och servicevänlighet. DrillAir-kompressorerna är byggda för att klara tuffa förhållanden så att de ska fungera tillförlitligt även vid krävande fundamentborrning.

Den korta ramen gör att du får plats med både DrillAir-kompressorn och borriggen på en enda lastbil

Logistik är en stor kostnad, så här har du mycket att spara
Du kan enkelt flytta Atlas Copcos luftkompressorer mellan olika anläggningar tack vare den kompakta och transportvänliga konstruktionen. Därför är vår DrillAir-serie ett smart val vid fundamentborrning där utrustningen ofta måste flyttas från en plats till en annan. Den korta ramen gör att du får plats med både DrillAir-kompressorn och borriggen på en enda lastbil.

Atlas Copco erbjuder både dieseldrivna och eldrivna mobila luftkompressorer. Vilket alternativ passar bäst för dig?

Valet mellan elektriska och dieseldrivna luftkompressorer beror främst på om du har en tillförlitlig strömförsörjning på anläggningen.

Om det inte finns tillgång till elnätet eller om det är vanligt med strömavbrott kan en dieseldriven luftkompressor vara det bästa valet. På Atlas Copco ser vi till att våra dieseldrivna luftkompressorer är så bränsleeffektiva som möjligt och att de uppfyller de senaste miljöstandarderna.

Om du har tillgång till en tillförlitlig strömkälla ger en elektrisk luftkompressor bättre flexibilitet. Den gör dessutom driften mer hållbar och minskar din miljöpåverkan. Den producerar inga utsläpp och bullernivåerna är mycket låga.

Atlas Copcos elektriska luftkompressorer med VSD-teknik är banbrytande när det gäller prestanda och energieffektivitet.

 

Kundberättelse: Atlas Copcos mobila luftkompressor är imponerande effektiva vid borrning i Spanien

Cimentaciones Abando är ett spanskt företag som är experter på geoteknisk borrning och erbjuder sina kunder många års erfarenhet av fältarbeten och precisionsarbete i projekt med allt från markutforskning till fundamentborrning. 

Resultaten var mycket positiva: Atlas Copcos DrillAir-modell H23 är mer bränsleeffektiv än jämförbara kompressorer. Vi blev förvånade över att kunna spara mer än 20 % bränsle över hela driftcykeln, och ännu mer vid partiell belastning.

Julen Abando , Fleet Manager på Cimentaciones Abando

 

 

Grundläggande information om fundamentborrning

Vilka fundamentborrningstekniker används inom byggbranschen?

Flera populära fundamentborrningstekniker används inom byggbranschen, bland annat de här:

 

1.    Skruvborrningsteknik innebär att ett roterande spiralskruvblad avlägsnar jord eller sten från marken. Skruvborrning används ofta för grunda fundament och är särskilt användbart vid borrning i mjuk eller lös jord.

2.    Borrade schakt, som även kallas borrpålar, är djupa, cylindriska fundament som borras i marken med en borrkrona med stor diameter. Borrade schakt används ofta till stora strukturer som höghus och broar.

3.    Kassuner liknar borrade schakt men har vanligtvis ännu större diameter och kan borras djupare ner i marken. Kassuner används ofta till tunga eller höga strukturer som broar, dammar och skyskrapor.

4.    Mikropålar är pålar med liten diameter, normalt mindre än 12 tum. De används ofta i områden med begränsad åtkomst eller låg frigångshöjd och kan installeras i en mängd olika jord- och bergförhållanden.

5.    Kontinuerliga skruvpålar liknar matarskruvpålar, men i stället för att avlägsna jord eller sten från marken används en kontinuerlig matarskruv till att borra i marken samtidigt som betong eller puts sprutas in i hålet. De används ofta för medelstora till stora strukturer.

6.    Vibrostenkolonner är en markförbättringsteknik där krossad sten förs in i jorden med hjälp av en vibrerande sond. Den här tekniken används för att förbättra den lastbärande kapaciteten hos svag eller komprimerbar jord, och används ofta vid konstruktion av fundament.

 

Valet av fundamentborrningsteknik beror på projektets specifika behov och krav samt på mark- och bergförhållandena på arbetsplatsen. En kvalificerad fundamententreprenör kan rekommendera vilken borrteknik som passar bäst till ett visst projekt baserat på de här faktorerna.

Hur påverkar fundamentborrning miljön?

Här är några av de sätt som fundamentborrning kan påverka miljön:

 

1. Jordstörning: Fundamentborrning kan störa jorden och leda till erosion eller jordpackning.

2. Bullerförorening: Utrustning för fundamentborrning kan avge höga bullernivåer som kan vara störande för invånare och djurliv i närheten.

3. Luftförorening: När utrustning för fundamentborrning används kan damm, ångor och andra föroreningar släppas ut i luften.

 

Myndigheter har infört olika regleringar för att se till att hållbara metoder används.

 

1. Tillstånd och godkännanden

Bolag som utför fundamentborrning måste erhålla tillstånd och godkännanden från lokala och statliga myndigheter innan borrningsarbetet påbörjas. De här tillstånden och godkännandena anger vilka miljökrav som måste uppfyllas under borrningen.

2. Planer för miljöhantering

De här planerna tas fram för att hantera miljöpåverkan från fundamentborrning. De beskriver metodtips för hantering av jord och vatten, bullereducering och luftkvalitet.

3. Jord- och vattenhantering

Enligt regelverket krävs att bolag som utför fundamentborrning implementerar planer för mark- och vattenhantering som ska minimera störning av jord och motverka erosion. Till exempel kan kontrollåtgärder för sediment som siltstaket och sedimentbassänger användas för att förhindra att jord sköljs ned i vattenvägar.

4. Bullerhantering

Det finns regleringar för maximala bullernivåer för fundamentsborrning, och det krävs bullerreducerande åtgärder som ljud- och bullerbarriärer.

 

De här regleringarna och hållbara metoderna krävs för att fundamentborrningen ska kunna utföras ansvarsfullt och hållbart. Regleringarna minimerar fundamentborrningens miljöpåverkan och skyddar naturen och hälsan och välbefinnandet i närbelägna samhällen.

Vilka är de viktigaste faktorerna när det gäller fundamentborrningens effektivitet?

Det finns flera viktiga faktorer som påverkar fundamentborrningens effektivitet.

 

1.    Jordförhållanden: Den typ av jord eller sten som borrningen sker i kan påverka fundamentborrningens effektivitet betydligt. Om jorden är mycket hård kan det vara svårt att borra igenom den och borrningsprocessen kan ta längre tid. Om jorden däremot är för mjuk kan det vara svårt att bibehålla hålets stabilitet, vilket kan göra borrningsprocessen långsammare.

2.    Typen av borrmetod: Olika borrmetoder har olika effektivitetsnivå. Vissa metoder, som borrning med kontinuerlig matarskruv (CFA), är snabbare och effektivare än andra metoder, som borrning med skopa eller gripskopa.

3.    Borrutrustningens produktivitet och effektivitet: Borrutrustningens prestanda har stor inverkan på borrprocessens effektivitet. Mer kraftfull borrutrustning kan borra djupare och bredare hål, vilket kan göra processen snabbare. Det är dock viktigt att balansera prestanda och kostnadseffektivitet.

4.    Borrlagets kompetens och erfarenhet: Borrlagets kompetens och erfarenhet kan också spela stor roll för att göra fundamentborrningen effektivare. Erfarna arbetslag är vanligtvis mer effektiva och kan slutföra jobb snabbare än mindre erfarna arbetslag.

5.    Väder- och miljöförhållanden: Väder- och miljöförhållanden kan också påverka fundamentborrningens effektivitet. Kraftigt regn eller hård vind kan göra det svårare att jobba och extrema temperaturer kan påverka borrutrustningens prestanda.

6.    Arbetsplatsens tillgänglighet: Arbetsplatsens tillgänglighet kan också påverka borrprocessens effektivitet. Om det är svårt att ta sig till platsen kan det ta längre tid att transportera utrustning och material, vilket kan göra processen långsammare.

 

Genom att ta hänsyn till de här faktorerna och implementera effektiva strategier för dem kan du utföra fundamentborrningsarbeten mer effektivt. 

 

 

7–35 bar/20–45 m3/min

Undrar du över något?

contact icon