Stäng

Dieseldrivna portabla luftkompressorer

2–5 m³/min (33–175 kubikfot/min)/7–12 bar (100–175 psi)

Service på mindre än en timme

Med skruvbara filter, lättåtkomliga komponenter och service på samma sida (i utility-sortimentet) kan du utföra service på de här portabla kompressorerna väldigt snabbt.

HardHat-huv

Våra bogserbara enheter i 8-serien har alla en korrosionsfri, tålig och stark HardHat PE-huv.

Låg vikt

Alla enheter i 8-serien väger mindre än 750 kg, så du kan bogsera dem bakom en vanlig personbil utan särskilt körkort.

Bogsera mobila dieseldrivna luftkompressorer

Paketen i vår 8-serie ger sig gärna ut på vägarna. Våra bogserbara, portabla kompressorer levererar upp till 5 m³/min av tryckluft, i paket som alltid väger mindre än 750 kg, inklusive alla tillval. Dessa effektiva kompressorer erbjuder låg bränsleförbrukning, minskad servicetid och robusthet i alla väder. Deras legendariska HardHat-huv är det mest robusta kompressorhus vi någonsin byggt.

Våra utility-kompressorer ger flöden på upp till 7 m³/min, samma utmärkta effektivitet och kan enkelt integreras i en lastbil. Service på samma sida gör att kompressorerna blir enkla att använda och underhålla.

Små dieseldrivna, portabla kompressorer för anläggningstillämpningar

En bogserbar, dieseldriven luftkompressor är den perfekta arbetskamraten på byggarbetsplatsen. Några av tillämpningarna som våra portabla kompressorer i "Ready to go"-serien omfattar är följande:

  • Handhållna tryckluftsverktyg
  • Blästring
  • Kabelblåsning
  • Renoverings- och anläggningsarbeten
  • Vägarbeten
  • Stenbrytning
  • Uthyrningsföretag
  • OEM-användningsområden

Undrar du över något?

contact icon