Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Den körklara produktserien

Vad bogserar du?
2–7,1 m³/min/70–250 cfm
(7–12 bar/100–175 psi)

Kontakta oss +46 8 743 97 00

Service på mindre än en timme

Med skruvbara filter, lättåtkomliga komponenter och service på samma sida (i utility-sortimentet) kan du utföra service på kompressorerna väldigt snabbt.


HardHat-huv

Våra bogserbara enheter i 8-serien har alla en korrosionsfri, tålig och stark HardHat PE-huv.

Låg vikt

Alla enheter i 8-serien väger mindre än 750 kg, så du kan bogsera dem bakom en vanlig personbil utan särskilt körkort.

Bogsera mobila dieseldrivna luftkompressorer

Paketen i vår 8-serie ger sig gärna ut på vägarna. Våra bogserbara kompressorer levererar upp till 5 m³/min av tryckluft, i paket som alltid väger mindre än 750 kg, inklusive alla tillval. Dessa effektiva kompressorer erbjuder låg bränsleförbrukning, minskad servicetid och robusthet i alla väder. Deras legendariska HardHat-huv är det mest robusta kompressorhus vi någonsin byggt.

Våra utility-kompressorer ger flöden på upp till 7 m³/min, samma utmärkta effektivitet och kan enkelt integreras i en lastbil. Service på samma sida gör att kompressorerna blir enkla att använda och underhålla.

Små dieseldrivna kompressorer för anläggningstillämpningar

En bogserbar, dieseldriven luftkompressor är den perfekta arbetskamraten på byggarbetsplatsen. Några av tillämpningarna som våra kompressorer i "Ready to go"-serien omfattar är följande:

  • Handhållna tryckluftsverktyg
  • Blästring
  • Kabelblåsning
  • Renoverings- och anläggningsarbeten
  • Vägarbeten
  • Stenbrytning
  • Uthyrningsföretag
  • OEM-användningsområden