Våra lösningar

Elektriska portabla belysningsmaster

"Plug & light solution"-masterna, har många och flexibla användningsområden.

Ställ en fråga

"Plug & light solutions"

Flexibla belysningsalternativ

Lätt att koppla till valfri kraftkälla

Inklusive reservström, elektrisk generator och direkt till elnätet