Stäng

Elektriska belysningsmaster

"Plug & light solution"-masterna, har många och flexibla användningsområden.

Atlas Copcos serie av elektriska E-LED-ljusmaster fungerar tillförlitligt under de mest krävande förhållanden som kan förekomma på byggarbetsplatser, utomhusevenemang och vid tillfälliga offentliga installationer. Plug and Light-tekniken kan anslutas till alla strömkällor – inklusive reservström, elgenerator eller direkt från elnätet – för att ge timme efter timme med jämnt och starkt ljus under hela belysningsmastens långa livslängd.

Elektriska belysningsmaster

contact icon