Elektriska HiLight-belysningsmaster

Elektriska HiLight-belysningsmaster

"Plug & light solution"-masterna, har många och flexibla användningsområden.

Kontakta oss

"Plug & light solutions"

Flexibla belysningsalternativ

Lätt att koppla till valfri kraftkälla

Inklusive reservström, elektrisk generator och direkt till elnätet