Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Borrningslösningar
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Särskild uthyrning
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Rätt sorts tillväxt

Hållbarheten är en viktig del av Atlas Copcos uppdrag att skapa hållbar och lönsam tillväxt. Vår integrerade hållbarhetsstrategi, som backas upp av ambitiösa mål, hjälper oss att ge bättre värde till alla intressenter på ett sätt som både är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.                   

Högsta möjliga etiska standarder

Vi följer högt ställda etiska standarder i allt vi gör eftersom det är det enda sättet att bedriva verksamhet. Läs mer om:

  • Vår etiska kod
  • Rapportering av missförhållanden
  • Stödet till våra affärspartner
  • Kriterier för våra affärspartner
  • BCoP-utbildning för våra affärspartner
  • List över förbjudna och deklarerbara ämnen

Läs mer om vår höga etiska standard.

Talangfulla medarbetare och team

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som attraherar den bästa kompetensen och får den att stanna kvar. Se hur det är att jobba hos oss och hur vi ser på:

  • Mångfald och inkludering
  • Möjligheter till utveckling och att växa som person

Läs mer om våra duktiga medarbetare och team.

Mäta framsteg

Vi sätter upp tydliga mål och mäter våra framsteg i tre resultatkategorier: människor, planeten och lönsamhet.

Läs mer om hur vi mäter framsteg