Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Rätt sorts tillväxt

På Atlas Copco innebär hållbarhet att leverera större värde till alla intressenter på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Högsta möjliga etiska standarder

Vi följer högt ställda etiska standarder i allt vi gör eftersom det är det enda sättet att bedriva verksamhet. Läs mer om:

  • Vår affärskod
  • Rapportering av missförhållanden
  • Stödet till våra affärspartner
  • Kriterier för affärspartner
  • Utbildning i affärskoden 
  • List över förbjudna och deklarerbara ämnen

Talangfulla medarbetare och team

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som attraherar den bästa kompetensen och får den att stanna kvar. Se hur det är att jobba hos oss och hur vi ser på:

  • Mångfald och inkludering
  • Möjligheter till utveckling och att växa som person

Mäta framsteg

Vi sätter upp tydliga mål och mäter våra framsteg i tre resultatkategorier: människor, planeten och lönsamhet.