Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

Mäta framsteg

Atlas Copcos mål är en hållbar och lönsam tillväxt. För det krävs ett långsiktigt perspektiv på innovationer som hjälper våra kunder att utveckla samhället. Det innebär att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet och våra produkter, att våra medarbetare är säkra och friska och att vårt företag förblir resurssnålt och effektivt. Dessutom vill vi leva upp till högt ställda etiska standarder, med nolltolerans mot korruption genom hela värdekedjan.                

Vi vill leverera ett bestående värde till samtliga intressenter, och därför fokuserar vi på följande områden gällande hållbarhet: produkter och service, människor, säkerhet och hälsa, etik och miljö. Förutom lönsamhet och tillväxt ser vi de här områdena som helt nödvändiga för framgång på lång sikt. Framsteg mot mål inom de här områdena ingår i bonussystemen för både ledningen och övriga medarbetare.    

Våra fokusområden för hållbar tillväxt

Atlas Copcos fokusområden för hållbar tillväxt

Läs mer om våra mål och vårt arbete på koncernens webbplats (på engelska).