Stäng

Tack vare vakuum kan glasflaskor och burkar formas till tunna och lätta former mycket snabbt. Traditionellt sker glasgjutning med tryckluft som blåser luft in i en klump av smält material. Den här proceduren har fungerat bra i århundraden, men med hjälp av vakuum blir processen snabbare, mer energieffektiv och till lägre produktionskostnader. Ta reda på hur vakuum formar om glastillverkningsvärlden. 

Vakuumsystem för gjutning av glasbehållare

Glasflaskor och glasburkar tillverkas av IS-maskiner (Individual Section) med hög hastighet. En klump av smält glas släpps ned i en form, tryckluft blåser klumpen till rätt form och den färdiga flaskan tas bort. I princip är allt som krävs för IS-maskinen tillförsel av tryckluft, men med hjälp av vakuum blir processen snabbare och mer effektiv.

Genom att använda vakuum i processen behöver produktionslinjen upp till fem gånger mindre luft och energi. Tack vare vakuumet arbetar IS-maskinen också snabbare och kvaliteten på den färdiga glasflaskan eller burken blir bättre.

Den mest energieffektiva vakuumpumpen för glastillverkning: vakuumpumpen med roterande skruv

Bottling - Commercial image

Vi har kört olika tester i labbet och hos våra kunder, och upptäckte att en roterande skruvpump med variabelt varvtal är den mest energieffektiva lösningen för tillverkning av glasflaskor. GHS VSD+ vakuumpump med roterande skruv sparar el: GHS VSD⁺-serien har visat betydligt bättre prestanda jämfört med traditionella tekniker med fast varvtal. Du kan spara 50 %* eller ännu mer på dina energikostnader i de flesta tillämpningar jämfört med traditionella vakuumtekniker med fast varvtal. Lita inte bara på oss, med granskningsverktyget Vbox kan du beräkna hur mycket du sparar i just din tillämpning.

Här är de direkta fördelarna för din produktionslinje med glasbehållare:

  • En lösning för alla IS-installationer: GHS VSD+ finns i ett komplett sortiment från 350–5 400 m³/h 
  • Utformad för ett centraliserat system: parallellkoppla pumparna om du har högre krav eller behöver redundans
  • Hög tillförlitlighet
  • Spara 50 % eller mer på dina elkostnader (jämfört med pumpar med fast varvtal)
  • Grafiskt övervaknings- och styrsystem. Läs mer om Elektronikon MK5 Graphic
  • Enkelt underhåll: passar för service på plats tillsammans med tryckluftsinstallationen
  • Förstklassig oljekvarhållning för en renare arbetsmiljö
  • Låg ljudnivå 
  • Plug-and-play-installation

* I de flesta tillämpningar jämfört med traditionella vakuumtekniker med fast hastighet baserade på mätning med vårt energibesiktningsverktyg Vbox.

Vilken vakuumpumpteknik passar bäst för tillverkning av glasbehållare: lameller eller oljeinsprutad skruv?

Vakuumpumpar med roterande lamell är traditionellt den teknik som används för glasgjutning och i IS-maskiner. Oreglerade pumpar med roterande lamell kan dock inte reagera på varierande behov och tryckförändringar under processen. Pumpar med roterande lamell är vad vi kallar för en teknik med fast varvtal, vilket innebär att den alltid körs för fullt för att uppnå djupast möjliga vakuum sett till specifikationen. Om behovet varierar är sådana pumpar därmed tekniskt begränsade när det gäller flexibiliteten och kan bara styras inom ett relativt smalt fördefinierat varvtalsintervall. 

En oljetätad skruvvakuumpump kan å andra sidan köras med ett brett spektrum av varvtal tack vare rotorprofilen, och kan alltid uppnå optimal driftsnivå. Det här skapar stabila tryckförhållanden till lägre energiförbrukning.

Varför har IS-maskiner nytta av ett centraliserat vakuumsystem?

Vill du ta din glasproduktion till nästa nivå? Då bör du överväga ett centraliserat vakuumsystem. Ett centralt styrsystem styr och övervakar olika pumpar samtidigt så att den optimala blandningen av maskiner alltid är igång. Vakuumförsörjningen matchar efterfrågan i tillämpningen exakt medan den totala energiförbrukningen optimeras. Förutom de här energibesparingarna ger ett centraliserat vakuumsystem tryckstabilitet, vilket resulterar i en stabilare produktion, särskilt vid formbyten eller andra korta avbrott. En stabil och tillförlitlig vakuumtillförsel gynnar även slutproduktens kvalitet.

Allt som glastillverkare behöver

Vi på Atlas Copco är vana vid att samarbeta med våra kunder för att ta fram den bästa möjliga lösningen för just deras behov. Om du verkar inom glasindustrin kan vi hjälpa dig med en komplett installation: från design till eftermarknadsservice och underhåll. Vi ser fram emot att höra om ditt nästa projekt.

Energieffektiva och hållbara vakuumlösningar från Atlas Copco ger den perfekta sista touchen för Noelle + von Campe

Vilken sorts vakuumpump behöver du i din tillverkning av glasbehållare?

Energibesparande lösningar

Hållbarhet är Atlas Copcos signum. Varje vakuumsystem vi bygger är optimerat för att ge bästa möjliga energieffektivitet i din installation. Du får dessutom ett vakuumsystem som förbrukar mindre energi och hjälper dig att uppnå dina egna hållbarhetsmål.

Tillförlitligt globalt servicenätverk

Steg 1 är att välja en tillförlitlig pump som ger stabila prestanda och lång drifttid. Steg 2 handlar om att se till att du får ett globalt servicenätverk som hjälper dig att underhålla din utrustning. På Atlas Copco har vi servicecenter över hela världen. Med våra program för förebyggande underhåll och fullständigt eftermarknadsstöd kan du hålla produktionen igång oavsett vad som händer.

Låg ägandekostnad

Tillförlitlighet och låga ägandekostnader är det som räknas. Produktens slutkvalitet är beroende av den. Våra vakuumpumpar har både en konstruktion som är tillverkad för att hålla och lägsta möjliga driftskostnad. Du får alltså både en smidig produktion och en låg elräkning.

Berättelser från våra kunder