servicetekniker med oljeflaska

Olja och vätska till vakuumpumpen

Våra experter hjälper dig gärna att välja rätt olja till din vakuumpump.
Ladda ned
Klicka här för att öppna nedladdningsportalen för säkerhetsdatablad
Klicka här

Att maximera pumparnas effektivitet är bara ett beslut bort

Optimera din vakuumpumps prestanda med vår förstklassiga olja för vakuumpumpar. 

Atlas Copco Blue Oil Drop

Vår olja för vakuumpumpar är specialtillverkad av förstklassiga basvaror och håller högsta renhetsgrad. De är särskilt framtagna för att ge pumpen säkra och tillförlitliga vakuumprestanda. Det beror på det låga ångtrycket, den jämna viskositeten i olika temperaturer, det utmärkta ytskyddet och förebyggandet av avlagringar, utfällningsvatten och främmande ämnen. De är inte emulsiva eller skumbildande, de är resistenta mot termiskt sönderfall och mekaniska påfrestningar, och vissa är till och med livsmedelsklassade.

Det är viktigt att välja rätt vakuumolja.

Oavsett om det gäller en vakuumpump med roterande lamell, en skruvvakuumpump eller en vakuumpump med vätskering är det viktigt att du väljer rätt vakuumpumpolja. Oljan påverkar pumpens livscykel, slitaget på komponenterna, pumpens effektivitet och energiförbrukning. Om du väljer rätt får du bästa möjliga systemprestanda och kostnadseffektivitet.

Därför ska du välja olja och vätskor från Atlas Copco till din vakuumpump

Lägre servicekostnader

Byt olja mer sällan. Vår olja är mindre aggressiv mot pumpens komponenter, skyddar mot oönskade avlagringar och rost vilket sammantaget får vakuumpumpen att hålla längre.

Säker för ditt pumpsystem

Vår olja är tillverkad av ofarliga ingredienser, så du behöver inte hantera någon komplex dokumentation eller strikta kasseringskrav.

Energieffektivt

Minska energiförbrukningen med stabilt oljebeteende och stabil drift.

Atlas Copcos oljetyper för vakuumpumpar

Vi delar in vår premiumolja för pumpar i tre olika kategorier: PAO-olja, mineralolja och esterolja, som alla passar bäst till olika användningsområden.

PAO-olja

Mineralolja

Polyalfaolefin-olja eller PAO-olja är ett syntetiskt kolväte med paraffinliknande egenskaper och en enhetlig molekylstruktur. Dess fördelar är den stora termiska och kemiska resistensen jämfört med traditionell mineralolja. Det gör att PAO-olja passar perfekt i tillämpningar där det behövs goda prestanda trots temperaturvariationer och exponering för olika kemikalier.

Viktigt att veta: de här oljorna har goda flödesegenskaper i kyla, så de är särskilt effektiva vid låga temperaturer, kompatibla med elastomerer och beständiga mot hydrolys.

Vacuum Fluid Premium Vac

Vacuum Fluid Premium Vac
Vacuum Fluid Premium Vac är ett originalsmörjmedel för din skruvvakuumpump från Atlas Copco med marknadens mest avancerade syntetiska PAO/POE-föreningar. Atlas Copco Fluid PREMIUM VAC passar perfekt i milda förhållanden, det klarar tuffa miljöer med längre livslängd och bättre beständighet mot slam och lackbildning.

Vacuum Fluid ULTRA VAC

Vacuum Fluid ULTRA VAC
Jobbar harmoniskt tillsammans med Atlas Copcos vakuumpumpar och ger optimala prestanda, bibehåller pumpens profil och sänker de totala driftskostnaderna. Den unika tillsatsen motverkar haverier och skapar tillförlitliga driftsförhållanden för dina vakuumpumpar.

Mineralolja

Mineralolja

Mineralolja har utmärkt kompatibilitet med elastomerer och imponerande beständighet mot hydrolys. Hydrokrackad olja, som även kallas för halvsyntetisk pumpolja, tillverkas under högt vätetryck i höga temperaturer, och den innehåller märkbart lägre nivåer av aromatiska föreningar och olefiner.

 

Viktigt att veta: den här oljan har högre termisk stabilitet jämfört med vanlig mineralolja för vakuumpumpar och gör i de flesta fall att du kan byta olja mer sällan.

Esterolja

Esterolja

Esteroljan uppskattas för dess primära egenskaper. Den fungerar bra i höga temperaturer, har en genomsnittlig kompatibilitet med elastomerer och har måttlig resistens mot hydrolys. Den är därför ett mångsidigt val där du får balans mellan temperaturegenskaper, interaktion med elastomerer och skydd mot fuktinducerad nedbrytning.

Viktigt att veta: den här oljan passar bra i höga temperaturer, den har genomsnittlig elastomerkompatibilitet och genomsnittlig hydrolystålighet.

Vanliga frågor

Oljans funktion

Varför behöver en vakuumpump olja?

Oljan i vakuumpumpen smörjer pumpmekanismen samt samlar upp fukt och föroreningar från de tömda systemen. Kort sagt håller den vakuumpumpen igång.

Hur ofta ska jag byta olja i min vakuumpump?

Smörjmedel har en begränsad livslängd, och med tiden försämras kvaliteten gradvis. Faktorer som höga temperaturer, oxidation eller kemisk och fysisk interaktion med substanser i processen kan påskynda föråldringen. Om du inte byter olja i tid kan det bildas slam, hartser, syror och kristaller.
 

Oljebytet är en viktig del i rutinunderhållet. Hur länge oljan är effektiv beror på typen av olja. Syntetisk olja med specialtillsatser har till exempel större motståndskraft än mineraloljor. Oljor med utökad livslängd bör bytas ut efter ett år, medan våra oljor med "lång livslängd" kan hålla i upp till två år innan de behöver bytas ut.

Hur påverkar temperaturen pumpoljans funktion och kvalitet?

Pumpoljans livslängd beror på olika faktorer, främst temperaturen. Mineraloljor tål upp till 80 °C, och en ökning på 10 °C halverar livslängden. Syntetisk olja fungerar bra mellan 100–160 °C medan PFPE-oljor är stabila upp till 250 °C på grund av de inerta egenskaperna. Extremt kalla förhållanden kan leda till ångkondens, smörjförluster och korrosion i pumpen.

Vad gör jag med min förbrukade vakuumpumpolja?

Häll inte ut använd pumpolja i avloppet. Samla den i en lämplig behållare, till exempel originalförpackningen, och följ lokala riktlinjer för korrekt kassering. Mer information finns i avsnitt 13 om kassering i säkerhetsdatabladet.

Blir vakuumpumpolja dålig?

Oljans livslängd kan försämras om den inte förvaras på rätt sätt. Här är några riktlinjer för korrekt förvaring:

  • Förvara i ett temperaturintervall på +10 till +30 °C.
  • Skydda behållarna mot direkt solljus.
  • Se till att fat förvaras horisontellt.
  • Förvara inomhus i slutna rum.
  • Håll förvaringsutrymmet rent och torrt.

Typer av olja

Kan jag använda kompressorolja i en vakuumpump?

Kompressorolja och vakuumpumpolja kanske inte fungerar tillsammans. Även om kompressorer och pumpar ibland har liknande teknik, som oljetätade roterande skruvar eller lameller, bör du inte byta ut eller kombinera de här smörjmedlen.

 

Oljans egenskaper, som viskositeten och beständigheten mot termisk oxidation, påverkas till stor del av pumpens avsedda användning och faktorer som temperatur. Även om det finns tillfällen då du kan använda samma olja bör du hellre använda en olja för det särskilda ändamålet.

Kan jag blanda olika typer av vakuumpumpolja?

Oljor kan bytas ut i vissa situationer, men det kan potentiellt ha allvarliga konsekvenser, och därför rekommenderar vi det inte. I bästa fall får pumpen sämre prestanda, men i värsta fall kan hela pumpen gå sönder. De flesta systemproblem är faktiskt oljerelaterade.

Att blanda olika typer av olja kan leda till komplikationer och bör undvikas. Om du tänker gå över till PFPE-olja är det viktigt att serva pumparna vid ett auktoriserat servicecenter. Då demonteras och rengörs pumpen helt medan filter och tätningar byts ut och smörjs in.

Hur kan valet av olja till vakuumpumpen sänka ägandekostnaden?

Premiumolja ger normalt lägre strömförbrukning, mindre slitage och lägre underhållskostnader. Om du väljer rätt olja skyddar du pumpen och förlänger dess livslängd. I allmänhet ger rätt olja längre serviceintervall jämfört med andra märken, så att du även sparar på underhållet.


Om du väljer en olja av högsta klass som Atlas Copco Oil & Fluids får du inte bara bästa möjliga prestanda utan även lägre total ägandekostnad.

Fördelar med olja

Hur kan valet av olja till vakuumpumpen sänka ägandekostnaden?

Premiumolja ger normalt lägre strömförbrukning, mindre slitage och lägre underhållskostnader. Om du väljer rätt olja skyddar du pumpen och förlänger dess livslängd. I allmänhet ger rätt olja längre serviceintervall jämfört med andra märken, så att du även sparar på underhållet.


Om du väljer en olja av högsta klass som Atlas Copco Oil & Fluids får du inte bara bästa möjliga prestanda utan även lägre total ägandekostnad.

Kontakta våra experter för mer information

✔︎ Giltigt Ogiltigt nummer Ogiltig landskod För långt För kort

Genom att du skickar den här förfrågan kan Atlas Copco kontakta dig med hjälp av den insamlade informationen. Du hittar mer information i vår sekretesspolicy.

Olja och vätska till vakuumpumpen

explainer icon

Relaterade oljebroschyrer

Olja och vätska till vakuumpumpen

explainer icon