Industri 4.0-styrenheter och -tillbehör

Atlas Copcos nya lansering är vakuumpumpen HEX@TM och HEX@GRID-styrenheten för flera pumpar. Dessa är, tillsammans med Atlas Copcos centrala styrenheter Elec Cab och ES, utformade för att kombinera fristående maskiner med fast varvtal i intelligenta vakuumsystem. 

Utforska vårt kompletta sortiment av styrenheter och tillbehör för Industri 4.0

Styrenheter för Industri 4.0-vakuumpumpar

Vårt kompletta sortiment av smarta styrenheter innehåller de nyligen lanserade HEX@- och HEX@GRID-styrenheterna för Industri 4.0-vakuumpumpar. I hela vårt sortiment ingår det tillförlitliga ES-styrsystemet, ELEC CAB-styrenheter för flera pumpar och VSD+-appen. 

Tillbehörsutbud för din vakuuminstallation

Vårt utbud av tillbehör för vakuumpumpar inkluderar droppavskiljare, filtreringssystem, vätskeseparatorer, vakuumbehållare, ventiler och kärl.

Placera skärmar för igångkörning och/eller filter vid inloppet.

Placera vätskeseparatorer vid pumpinloppet vid behov.

Glöm inte att det behövs tillräcklig åtkomst för underhåll.

Industri 4.0-styrenheter och -tillbehör

explainer icon