Mångsidig design

Med hjälp av våra egna datormodeller och designprogram producerar vi process-, värme- och maskindesign som uppfyller nationella och internationella förfaranderegler. Vi använder dessa designresurser för vakuumprocesser och värmedesign, mekanisk konstruktion och finit elementanalys, tillsammans med datorstödda ritningar.

Provade och testade

Med hjälp av vår provbäddsanläggning testar vi de färdiga vakuumprocessernas prestanda. Där finns en ångalstrande anläggning som möjliggör testning och finjustering av ejektorer och alla andra typer av vakuumutrustning. Testningen är omfattande och noggrann.

Global service

Oavsett var du befinner dig – vi tillhandahåller installation och igångkörning av denna utrustning.

Specialtillverkade produkter – utformade för global användning

Våra ejektorsystem och paket med vatteninsprutning och avluftare utformas på vår anläggning i Bolton i Storbritannien, och det innefattar all projektledningsverksamhet, inklusive utarbetande, projektledning, upphandling, expediering, inspektion och logistikstyrning.

Specialtillverkade produkter har fokus på tillämpningar med processvakuum, värmeöverföring och massöverföring inom processektorn, och tillhandahåller utrustning och tjänster till industrier som olja och gas, petrokemi, kraftgenerering, CPI och relaterade branscher.

I gruppen Specialtillverkade produkter, som har utvecklats från förvärvet av Hick Hargreaves, kombineras mångårig erfarenhet av process- och mekanikkonstruktion med projektledningskunskaper för att leverera enskilda anläggningsobjekt eller utföra fullständiga projekt, inklusive installation och driftsättning.

Vi har ett särskilt team som hjälper våra kunder globalt med design, utveckling och installation av flerstegssystem för en mängd olika tillämpningar.

Ångejektor i flera steg, kondensor och vakuumpumpsystem med vätskering för användningsområden som inbegriper:

 • Vakuumsystem i raffinaderier
 • Vakuumdestilleringsenheter
 • Kemisk reaktortömning

Avluftning av vätskor med hjälp av vakuum-, gasband- eller värmeprocessteknik för:

 • Avluftning av havsvatten för vatteninsprutning på oljefält, inklusive vakuumutrustning
 • Avluftning av pannans matarvatten

Luft-, ång- och vattendrivna ejektorer

Uppvärmare av matarvatten i högtryckspanna

Användningsområden

 • Vakuumsystem i raffinaderier
 •  Olja och gas
 • Kemisk reaktortömning
 • Avluftning av pannans matarvatten
 • Kemisk bearbetning
 • Avluftning av havsvatten för vatteninsprutning i oljefält
 • Vakuumdestilleringsenheter