Ångejektorer och avluftare

Slutprodukten från Hick Hargreaves process- och konstruktionsexpertis i kombination med kompetens inom projektledning skapar perfekta enskilda objekt till anläggningar, eller genomförande av kompletta, färdigkonstruerade utrustningspaket.

Specialtillverkade produkter

Erfarna vakuumingenjörer säkerställer rätt lösning

Utformade för global användning

Utformade i Storbritannien – används i hela världen

Global service

Oavsett var du befinner dig – vi tillhandahåller installation och igångkörning av denna utrustning