Låg livscykelkostnad

Låg rotationshastighet, optimal tillförlitlighet och låg livscykelkostnad. Utrymmesbesparande design som upptar en liten yta och en fristående enhet som levereras klar att installera.

Minskat underhåll

Utrustad med en Water-Mizer som minimerar vattenförbrukningen och optimerar driftstemperaturen, vilket ger extra tillförlitlighet och längre underhållsintervall.

Automatisk smörjning

Automatisk smörjning ger rätt flöde av olja till lager och tätningsytor och förhindrar återflöde in i systemet i händelse av strömavbrott eller förlust av vakuum.

Robust konstruktion

Robust konstruktion av gjutjärn och segjärn ger tillförlitlig drift. Har en effektiv design med hög drifttid med minimalt antal rörliga delar och stort spel.

GLS-serien – oljetätade pumpar med roterande kolv

GLS-pumparna med roterande kolv från Atlas Copco har sålts i över 10 000 exemplar under 80 år, och har satt standarden för prestanda och driftsäkerhet med branschens mest effektiva, kompakta design.Som en del av Atlas Copco-koncernen fortsätter Stokes Vacuum att utveckla nya oljesmorda pumpar med roterande kolv. GLS har förbättrats, vidareutvecklats och finjusterats. Den har nu ännu bättre driftsäkerhet och produktivitet samtidigt som underhållsbehovet och driftstoppen minimeras, vilket är särskilt viktigt inom krävande användningsområden som fordons- och flygindustrin och deras leverantörskedjor.GLS-pumpen med roterande kolv har kompakt utformning för maximal drifttid med minimalt antal rörliga delar och generöst utrymme mellan dessa samt avancerad balansering som minskar vibrationerna. Den är även enkel att underhålla. Lägg till en ZRS-booster till GLS-pumpen för att öka pumphastigheten.Varje funktion arbetar för att ge dig exakt vad du behöver. Från låg livscykelkostnad och underhåll på plats för extra sinnesro till tillförlitlig drift.Med fordons- och flygindustrin och deras leverantörskedjor i åtanke har GLS förbättrats, vidareutvecklats och finjusterats.

GLS är perfekt anpassad för följande tillämpningar:

Kemisk bearbetning

Metallurgi

Glasbeläggning på stora ytor

Transformatortorkning och kabelvätskebehandling

Värmebehandling

Läcksökning

Vakuumbeläggning

Pumpkrav för stora kammare

Vakuumsmältning

PET-bearbetning

Läkemedelsindustrin

Allmänna tillämpningar

Tekniska produktspecifikationer

  Metriskt Imperial
Pumphastighet: 234–442 m3/h 138–260 cfm
  500–2 600 m3/h 294–1 530 cfm, med tillägg av en ZRS-booster
Motoreffekt: 5,5–18,5 kW (50 Hz) 7,5–25 hk (60 Hz)

Ladda ner våra broschyrer

Hämta våra datablad