Stäng

Våra tillbehör för att skydda ditt system

Vätskeseparatorer

Atlas Copcos vätskeseparatorer skyddar mot droppar från kondens, aerosoler och vätska på sugsidan av vakuumpumpen.

Inloppsfilter

Atlas Copco erbjuder luftinflödesfilter för alla tillämpningar som täcks av tryckintervallet i vår produktportfölj.

Tryckmätare

Atlas Copcos vakuummätare möjliggör noggrann mätning av tryckområden.

Vakuumtankar

Med vakuumtankar kan du kontrollera tryckförändringarna i en del tillämpningar.

Backventiler och pumpisoleringsventiler

Ventiler kan skydda din pumpinstallation innehållande en eller flera pumpar.

Vi rekommenderar att du tänker på följande:

  • Rörledningar bör slutta nedåt från pumpens inlopp och utlopp. Vätska som rinner tillbaka i pumpens utlopp kan orsaka lika stor skada som om den sugs in i inloppet.
  • Tänk på placeringen av vakuummätare och mätintervallet. Placera mätarna där du vill övervaka tryck och tryckförändringar (läckagehastigheter).
  • Placera skärmar för igångkörning och/eller filter vid inloppet.
  • Placera vätskeseparatorer vid pumpinloppet vid behov.
  • Glöm inte att det behövs tillräcklig åtkomst för underhåll.Låt oss till sist komma med en förmaning: försök att undvika oavsiktligt höga tryckförluster genom att använda en onödig nivå av skydd eller en allt för knixig rördragning.