Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Mekaniska boosterpumpar

Mekaniska boosterpumpar måste alltid kompletteras med en annan vakuumpump som kan ge en hög tryckskillnad jämfört med atmosfäriskt tryck. Den mekaniska boosterpumpen arbetar med relativt låga tryck, och utsätts inte för samma halter av frätande processmedier som hjälppumpen, vilket gör den mycket tillförlitlig.

Utformad för flera tillämpningar

Lämplig för tillämpningar där höga pumphastigheter krävs.

Robust konstruktion

Enkel men robust konstruktion minskar underhålls- och servicekostnader

Låg energiförbrukning

Höga pumphastigheter, hög effektivitet och minskad energiförbrukning