Pumpar med hydrokinetiskt drev

ZRS-boosterpumparna har en unik och patenterad hydrokinetisk oljekoppling, som kopplar motorn till pumpmekanismen. Det hydrokinetiska drevet är fördelaktigt eftersom utpumpningstiden minskas med upp till 50 %. Inga tryckgivare, förbigångsledningar eller ventiler. Minskade kapital- och driftskostnader.

Utpumpningstider sänks med upp till 50 %

Det hydrokinetiska drevet gör att boosterpumpen kan startas samtidigt som extrapumpen eftersom det förhindrar överbelastning av motorn. ZRS-boosterpumpen underlättar därför pumpprocessen redan i början av utpumpningen.

Automatiskt överbelastningsskydd

Det hydrokinetiska drevet varierar automatiskt pumpens rotationshastighet. Detta skyddar motorn från överbelastning, förhindrar överhettning och gör att pumpen fungerar med höga differentialtryck.

Viktiga kostnadsbesparingar

När du använder mekaniska ZRS-boosterpumpar sparar du pengar på installation och drift. Dina kapitalkostnader sänks eftersom du inte behöver ventiler, förbigångsledningar och tryckströmställare, och du kan använda en mindre hjälppump än med boosterpumpar med konventionella drev.

Öka produktionen

De mekaniska ZRS-boosterpumparna bygger på den enkla roterande lob-principen och är fortfarande favoritpumpen för tillämpningar där höga pumphastigheter krävs för tryck i området 0,01 till 50 mbar.

Den här pumpen måste alltid kompletteras med en annan pump som kan ge en hög tryckskillnad jämfört med atmosfäriskt tryck. Den mekaniska boosterpumpen som arbetar vid relativt låga tryck utsätts inte för samma koncentrationer av frätande processmedier som hjälppumpen, vilket gör den mycket tillförlitlig.

Tekniska produktspecifikationer

Det hydrokinetiska drevet vattenkyls på ZRS 1200 och större pumpar.
Motorerna överensstämmer med SS-EN 60034 och är energieffektiva.
Spänningsalternativ:

  • 400 V 50 Hz
  • 230/460 V 60 Hz
  • 200/380 V 50 Hz
  • 200/380 V 60 Hz
Oljan är av typen 100cSt-kolväte. Andra oljetyper finns att få på begäran.

Hämta våra broschyrer

  • ZRS vacuum booster pumps 808.2 kB, PDF

Hämta våra datablad

  • ZRS 250 datasheet 1.2 MB, PDF
  • ZRS 500 datasheet 1.2 MB, PDF
  • ZRS 1200 datasheet 1.2 MB, PDF
  • ZRS 2600 datasheet 1.3 MB, PDF
  • ZRS 4200 datasheet 1.1 MB, PDF