Mekaniska boosterpumpar

Mekaniska boosterpumpar måste alltid kompletteras med en annan vakuumpump som kan ge en hög tryckskillnad jämfört med atmosfäriskt tryck. Den mekaniska boosterpumpen arbetar med relativt låga tryck, och utsätts inte för samma halter av frätande processmedier som hjälppumpen, vilket gör den mycket tillförlitlig.

Utformad för flera tillämpningar

Lämplig för tillämpningar där höga pumphastigheter krävs.

Robust konstruktion

Enkel men robust konstruktion minskar underhålls- och servicekostnader

Låg energiförbrukning

Höga pumphastigheter, hög effektivitet och minskad energiförbrukning

Mekaniska boosterpumpar

explainer icon