Kyltorkar - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
FX updated cover image

Allt om kyltorkar

Vårt kompletta sortiment av kyltorkar

Kontakta en expert

Pålitligt systemskydd

Med våra kyltorkar får du en tillförlitlig, ekonomisk och enkel lösning för att undvika kondensering och korrosion i dina system

Minimalt underhåll, maximal drifttid

Vårt sortiment av kyltorkar kräver minimalt underhåll och ger därför maximal tillgänglighet. Sänk produktionskostnaderna med mindre stilleståndstid

Enkla att installera

Våra kyltorkar är enkla att installera eftersom de är utformade att kunna användas direkt

Energieffektiviteten hos kyltorkar

Energieffektiviteten beror på det interna tryckfallet och torkens elförbrukning.  

Håll tryckfallet så lågt som möjligt

Det interna tryckfallet är skillnaden mellan systemtrycket vid torkens inlopp torkens utlopp.
Ju lägre kyltorkens interna tryckfall är, desto lägre kan du ställa trycket i kompressorn. Det gör att kompressorn förbrukar mindre energi. 

Våra kyltorkar är konstruerade för att minimera tryckfallet och därmed uppnå lägsta möjliga energiförbrukning.

 

Energibesparande kylsystemsteknik

Maximera dina energibesparingar från första driftminuten med

  • Kyltorkar med varvtalsstyrning 
    Tryckluftsflödet varierar beroende på tid, dag och vecka. Och även arbetstemperaturerna kan variera. VSD-tekniken anpassar flödet till behovet och sparar energi vid lägre belastning eller ändrade arbetsförhållanden.
  • Komponenter utformade för effektivitet
  • Övervaknings- och styrsystem

Hur fungerar en kyltork?

Kyltorkar är de vanligaste torkarna i industrin och består av en luft-till-luft-värmeväxlare och en luft-till-kylmedel-värmeväxlare. Värmeväxlarna avlägsnar fukt från tryckluften genom kondensering av vattnet inuti. Det här är viktigt för att skydda tryckluftssystemen och all utrustning som matas med tryckluft från de skadliga effekterna av fukt.

Det viktigaste kriteriet är att hålla den relativa luftfuktigheten under 50 %.


Vi har både luftkylda och vattenkylda kyltorkar. Torkarna kyler i princip ned den varma fuktiga luften som kommer från kompressorn. När tryckluftens temperatur minskar kondenserar fukten och dräneras från tryckluften med hjälp av en högeffektiv vattenavskiljare.

Därefter värms tryckluften upp till ungefär rumstemperatur så att ingen kondens bildas på utsidan av rörsystemet. Den här värmeväxlingen mellan inkommande och utgående tryckluft minskar också temperaturen på den inkommande tryckluften och därmed den kylkapacitet som krävs i kylkretsen.

Sortiment med kyltorkar för tryckluft