Energieffektiva kompressorer, blåsmaskiner och gasgeneratorer från Atlas Copco

Atlas Copco Kompressor erbjuder energieffektiva lösningar för alla behov inom tryckluft och gas för industriella applikationer. Vi har ett brett sortiment av oljesmorda och oljefria industrikompressorer och blåsmaskiner samt gasgeneratorer för syrgas och kvävgas. Givetvis erbjuder vi även alla typer av tillbehör, reservdelar och service, inklusive optimeringstjänster.

Offertförfrågan Kontakta en säljare

Tryckluft, kvävgas och syrgas kan vara avgörande för produktionsprocessen. Våra kompressorer, blåsmaskiner och gasgeneratorer har utvecklats och designats för att passa olika behov och olika typer av industriella miljöer. Med rätt servicenivå, rätt reservdelar och rätt styrsystem håller Ni produktionen igång på ett effektivt sätt samtidigt som Ni minskar risken för oplanerade driftsstörningar och stopp.

Nedan finns ett urval av de produkter och eftermarknadstjänster som vi erbjuder kunder på den svenska marknaden. Ta gärna del av vårt kompletta utbud av produkter, service och reservdelar också. Om du vill veta mer om någon av våra produkter är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av våra försäljningsingenjörer.
Blue
Tandkompressorer

Tandkompressorer

En tandkompressor från Atlas Copco är lämplig för applikationer med små och medelstora flöden där kraven på luftkvalitet är höga. Till kunderna hör mindre sjukhus, livsmedels- och läkemedelsproducenter.

Läs mer om våra vanligaste tandkompressorer:

Scrollkompressorer

Scrollkompressorer

En scrollkompressor från Atlas Copco är lämplig för applikationer med små flöden där kraven på luftkvalitet är höga. Till kunderna hör exempelvis små lasarett, laboratorier och mjölkbönder.

Läs mer om våra vanligaste scrollcompressorer:

Skruvkompressorer

Skruvkompressorer

En skruvkompressor från Atlas Copco är lämplig för applikationer med kontinuerliga flöden och låga till medelhöga tryck. Till kunderna hör alla typer av industrier, sjukhus och serviceverkstäder.

Läs mer om våra vanligaste skruvkompressorer:

Kolvkompressorer

Kolvkompressorer

En kolvkompressor från Atlas Copco är lämplig för applikationer med små oregelbundna flöden i ett brett tryckspann. Till kunderna hör små verkstäer och större industrier som behöver luft till en enstaka arbetsplats.

Läs mer om våra vanligaste kolvkompressorer:

Blåsmaskiner

Blåsmaskiner

En blåsmaskin från Atlas Copco är lämplig för stora flöden och låga tryck. Till kunderna hör vattenreningsverk och fabriker där bulktransport av pulvermaterial förekommer.

Läs mer om våra vanligaste blåsmaskiner:

Kvävgasgeneratorer

Kvävgasgeneratorer

En kvävgasgenerator från Atlas Copco är lämplig för applikationer med stora kontinuerliga gasflöden där kraven på kvävgasens renhet är höga. Till kunderna hör livsmedels metallberabetningsindustri och värmeverk.

Lär mer om våra vanligaste kvävgasgeneratorer:

Turbokompressorer

Turbokompressorer

En turbokompressor från Atlas Copco är lämplig för applikationer med stora kontinuerliga flöden där kraven på luftkvalitet är höga. Till kunderna hör stålverk, pappersbruk och annan processindustri.

Läs mer om våra vanligaste turbokompressorer:

Syrgasgenerator

Syrgasgeneratorer

En syrgasgenerator från Atlas Copco är lämplig för applikationer med stora kontinuerliga gasflöden där kraven på syrgasens renhet är höga. Till kunderna hör fiskodlingar, sjukhus och reningsverk.

Lär mer om våra vanligaste syrgasgeneratorer:

Energioptimering

Energioptimering

Genom analys, övervakning och optimering av tryckluftsanläggningen går det att sänka energiförbrukningen och uppnå maximal drifttid i produktionen.

Läs mer om våra vanligaste optimeringstjänster:

Reservdelar

Reservdelar

Alla komponenter utsätts för slitage och behöver bytas med jämna mellanrum. Med originaldelar upprätthåller Ni systemets fullständiga funktion och säkerställer optimala prestanda.

Läs mer om våra vanligaste reservdelar:

Rörsystem

Rörsystem

För att säkerställa att korrekt flöde och tryck transporteras från maskinen till brukaren så måste distributionssystemet vara rätt designat och vara av rätt kvalitet.

Läs mer om de rörsystem vi erbjuder:

Kompressorservice

Service

Duktiga och erfarna tekniker från Atlas Copco utför service på alla typer av kompressorer, blåsmaskiner, gasgeneratorer och vakuumpumpar. Vi utför planerade serviceåtgärder och tar hand om akuta reparationer och haverier.

Läs mer om våra vanligaste serviceerbjudanden:

Boka in en kompressorservice eller annan service redan idag

Atlas Copco Kompressor kan hålla en mycket hög servicenivå tack vare lokalt förankrade serviceteam verksamma runtom i Sverige.

Kontakta gärna servicebokningen direkt i den region där du befinner dig om du vill boka en service för din kompressor, din blåsmaskin eller din gasgenerator.

Service kompressorer, blåsmaskiner och gasgeneratorer

Region Norr

Service kompressorer, blåsmaskiner och gasgeneratorer

Region Öst

Service kompressorer, blåsmaskiner och gasgeneratorer

Region Väst

Service kompressorer, blåsmaskiner och gasgeneratorer

Region Syd

Service kompressorer, blåsmaskiner och gasgeneratorer

Region Stockholm