Vilken storlek på kompressor behöver jag? - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vilken storlek på kompressor behöver jag?

Compressor Types Compressors Choosing an Air Compressor Compressed Air Wiki How-To

Ett av de svåraste övervägandena är att välja rätt storlek på din nya kompressor. Precis som med allting annat så är de nya kompressorerna på marknaden effektivare och tekniskt mer avancerade. Därför måste du förstå din applikation så att du kan välja rätt storlek för jobbet. Om du väljer fel kompressor för din anläggning kan det leda till problem med produktionen eller ökade kostnader på grund av energi som går förlorad.  

Vilket arbetstryck behöver jag?

what type of compressor do I need?

När du ska välja kompressor måste du förstå kraven på flöde och tryck i din anläggning. Tryck och flöde är två mycket vanliga begrepp när det gäller tryckluftssystem.

Tryck kan mätas i psi (pound per kvadrattum) eller bar (metriskt tryckmått). Enkelt uttryckt så är tryck den mängd kraft som behövs för att utföra en viss mängd arbete vid en given tidpunkt. Som ett enkelt exempel på tryck och hur det fungerar kan du tänka dig att flytta en träkloss över ett bord. I bilden nedan ser du att 75 psi (5 bar) tryckluft inte räcker för att flytta klossen medan ett tryck på 100 psi (7 bar) har förmågan att flytta träklossen önskat avstånd.

Kompressorn måste ge tillräckligt med tryck för att utföra en viss uppgift (i det här fallet var det att flytta en träkloss). Om det krävs 7 bar för att flytta klossen så räcker inte ett lägre tryck till för att utföra uppgiften. Det är viktigt att förstå vilket tryck du behöver för att du ska kunna välja rätt storlek på kompressorn, annars kommer du att stöta på problem, ungefär som i bilden där det lägre trycket inte kunde flytta träklossen och få jobbet gjort.

Vilket luftflöde behöver jag i min kompressor?

Flödet, som även kallas fritt avgiven luftmängd (FAD), kan mätas i kubikfot per minut (cfm), liter per sekund (l/s) eller kubikmeter per timme (m3/h) beroende på var du befinner dig. Enkelt uttryckt så är flödet kompressorns förmåga att fortsätta utföra en uppgift inom en acceptabel tidsram. Det flöde som krävs bestäms av hur lång tid det tar att utföra en viss uppgift. Vi fortsätter att titta på exemplet med träklossen. För att flytta en träkloss en viss sträcka varje timme krävs ett mindre flöde och du kan hantera jobbet med en mindre kompressor och luftbehållare. Kompressorn slås på och av och luftbehållaren fylls på tills nästa gång träklossen måste flyttas. Om träklossen måste flyttas konstant inom en given tidsram behövs ett större luftflöde (eller CFM) med ett kontinuerligt flöde och då behöver du en större kompressor. Om flödet inte är tillräckligt krävs frekventa avbrott i processen medan kompressorn bygger upp tryck i reservtanken, vilket är ett tecken på att kompressorn är för liten.

När du vill tillföra tillräckligt med tryckluft för en viss tillämpning är det viktigt att ta hänsyn till det tryckluftsflöde (CFM) som behövs vid ett specifikt tryck (bar) för att processen ska fungera ordentligt.

Ett av sätten att ta reda på hur stort flöde som behövs är att kontakta tillverkaren av utrustningen som använder tryckluften och fråga efter ett datablad med informationen som behövs. Det bästa sättet är dock att mäta ett exakt flöde i en ”energirevision” som kan utföras av professionella företag. Det är viktigt att komma ihåg att skruvkompressorer tenderar att få ut mer flöde per kW eller hk än kolvkompressorer.

Sammanfattningsvis avgörs trycket (bar) av det jobb du utför, medan du behöver förståelse för hur ofta jobbet ska utföras eller hur många jobb du utför samtidigt när det gäller flödet (CFM). Om du införskaffar en för liten kompressor kommer du att råka ut för tryckfall och svårigheter att utföra uppgiften och om du införskaffar en för stor kompressor kan det leda till mekaniska problem i framtiden eller fel på kompressorn. Om du är osäker på vilken kompressorstorlek du behöver till din applikation ska du alltid kontakta en specialist på tryckluft för en granskning.

Kompressorer finns i alla typer och storlekar. Det finns en kompressor för alla, från enorma maskiner som håller igång gigantiska produktionsanläggningar till de små versioner som används av entusiastiska ”hemmafixare”. Med så många modeller att välja mellan, vilken är den rätta kompressorn för dig? Den här guiden hjälper dig att fatta rätt beslut för ditt företag.

 

Vill du be en av våra experter om råd? De hjälper dig gärna att hitta den optimala kompressorn.

 

Andra frågor som bör ställas inför köpet av en kompressor

What Type of Compressor Do I Need?
What Type of Compressor Do I Need?
Find out what compressor is best suited for your needs.
 
Find out what compressor is best suited for your needs.
Find out what compressor is best suited for your needs.
Do I Need an Oil-free or Lubricated Compressor?
Do I Need an Oil-free or Lubricated Compressor?
Find out whether or not you need an oil-free compressor, or if a lubricated compressor will do the job.
 
Find out whether or not you need an oil-free compressor, or if a lubricated compressor will do the job.
Find out whether or not you need an oil-free compressor, or if a lubricated compressor will do the job.

Check out our wide range of reliable, energy-efficient and cost-effective air compressors. For all your low, medium and high pressure applications.