Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Förstå luftkompressormätningar: arbete, effekt och flöde

Dimensioning Compressed Air Wiki Variable speed drive Installing an Air Compressor Fixed speed drive Basic Theory Physics Ownership

När du har lärt dig grunderna i fysik kanske du vill veta mer om att förstå luftkompressorns mätningar vad gäller materia.

Den här informationen är mycket användbar när du bestämmer lämplig storlek och kraft för en viss tillämpning. I den här artikeln förklarar vi grunderna för mätning av arbete, effekt och flödeshastighet.

Hur mäts mekaniskt arbete

mätinstrument

Mekaniskt arbete kan definieras som produkten av en kraft och ett avstånd över vilket kraften verkar på ett föremål. Precis som värme innebär arbete att energi överförs från en kropp till en annan. Skillnaden är att det handlar om kraft snarare än temperatur. Ett exempel på detta är när gas komprimeras i en cylinder med en rörlig kolv.

Kompression uppstår som ett resultat av att kolven tvingas röra sig. Energi överförs därför från kolven till gasen. Den här energiöverföringen beskriver den termodynamiska betydelsen av ordet. Resultatet av arbetet kan ha många former, såsom förändringar i potential, kinetik eller termisk energi.

Mekaniskt arbete som förknippas med ändringar i volymen av en gasblandning är en av de viktigaste processerna inom teknisk termodynamik. SI-enheten för arbete är Joule: 1 J = 1 Nm = 1 Ws.

Mäta effekt

Effekt är utfört arbete per tidsenhet. Det är ett mått på hur snabbt arbete kan utföras. SI-enheten för effekt är Watt: 1 W = 1 J/s. Exempelvis är effekten eller energiflödet till en drivaxel på en kompressor numeriskt lika med den värme som avges från systemet plus den värme som tillförs den komprimerade gasen.

Mäta flödeshastighet

Mätning av fri avgiven luftmängd (FAD), formel

Ett systems volymetriska flödeshastighet är ett mått på den vätskevolym som flödar per tidsenhet. Det kan beräknas som produkten av flödets tvärsnittsarea och medelflödeshastigheten. SI-enheten för flödeshastighet är m3/s.

Enheten liter/sekund (l/s) används dock även ofta när det gäller flödeshastigheten (även kallad kapaciteten) för en kompressor. Det anges antingen som normal liter/sekund (Nl/s) eller som fritt avgiven luftmängd (l/s). Med Nl/s räknas luftflödeshastigheten om till "normalt tillstånd." Det vill säga, vanligen valt som 1,013 bar(a) och 0 °C. Den normala enheten Nl/s används främst när ett massflöde anges.

För fritt avgiven luftmängd (FAD) räknas kompressorns utgående flödeshastighet om till en fri luftvolymshastighet vid standardinloppets tillstånd (inloppstryck 1 bar(a) och inloppstemperatur 20 °C). Förhållandet mellan de två flödeshastigheterna är (observera att den förenklade formeln ovan inte tar hänsyn till fuktighet).

Fritt avgiven luftmängd

Följande exempel illustrerar fritt avgiven luftmängd (FAD). Vad betyder FAD = 39 l/s för en kompressor som arbetar vid 13 bar? Hur lång tid tar det att fylla en tank på 390 l vid ett tryck på 13 bar? För att beräkna detta måste vi gå tillbaka till inloppsförhållandena. Vilket är 1 bar.

När vi börjar med ett tomt kärl finns det efter 1 sekund 39 liter i kärlet vid 1 bar. Efter 10 sekunder är trycket inuti kärlet 1 bar. Därefter är trycket 2 bar efter 20 sekunder. Efter 130 sekunder är den därför fylld med 13 bar.

Därefter skiljer sig skillnaden mellan referensförhållanden och normala förhållanden. Referensförhållanden använder 1 bar, 20 °C, 0 % relativ fuktighet (RH).

Normala förhållanden inbegriper 1 atm = 1,01325 bar, 0 °C, 0 % RH. Nästa definition är SER eller specifikt energibehov. Det innebär den mängd energi som krävs för att leverera 1 liter FAD vid ett visst tryck.

Följ med flödet för mätning av luftkompressorer

Att specificera tryckluftssystemet för flöde och tryck - inte kW eller hästkrafter - är bästa sättet att anpassa dess prestanda efter dina behov. Kompressorstorleken bör matcha dina verksamhetskrav mer exakt än enbart med kW-klassningen.

Läs mer om Go with the FLOW.

Köpa utrustning i rätt storlek

Det finns många tekniska termer i den här artikeln om mekaniskt arbete, kraft och flöde. Det är viktigt att förstå denna information för att kunna investera i rätt utrustning för din tillämpning. Om du köper utrustning som är för stor eller för liten finns det risk för ineffektivitet.

Det är viktigt att tänka på hur mycket kraft du behöver för att flytta ett objekt och slutföra ett visst jobb inom en viss tidsram. Som nämnts ovan uttrycks detta i flöde och tryck. Utöver liter per sekund (l/s) representeras flödet i kubikfot per minut (cfm) eller kubikmeter per timme (m3/h). Alla dessa mätningar avser hastighet.

Trycket visas båda som bar, som nämns ovan, eller pund per kvadrattum (psi). Om du behöver flytta tunga föremål behöver du mer tryck. Du bör också avgöra om du behöver tillförsel av luft hela dagen och om det finns olika krav för dina tillämpningar. Detta sammanhang är användbart när det gäller att bestämma storlek och välja mellan maskiner med drivning med fast varvtal eller variabelt varvtal (VSD).

Drivning med fast varvtal kontra variabelt varvtal (VSD)

När du undersöker luftkompressorer stöter du på utrustning med fast varvtal och VSD. Dessa termer avser hur motorn fungerar. Som namnet antyder kan maskiner med fast varvtal endast köras med ett varvtal, medan VSD-kompressorer ändrar varvtal beroende på behov. Var och en har sina egna fördelar, beroende på ditt arbetsflöde och dina behov.

En maskin med fast varvtal är i allmänhet billigare att köpa, medan en VSD-maskin ger effektivitetsfördelar. Den senare ger energibesparingar vid drift. Om du inte vet vad som är mest intressant för dina behov kan du kontakta oss. Vårt team hjälper gärna till att bedöma vad som är det logiska valet för dig.

Vi förstår att det inte finns en enda storlek som passar alla lösningar och varje kund, därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar.

När du har lärt dig grunderna i fysiken här kanske du vill veta mer om de fysikaliska enheter som används för att mäta olika aspekter av materia. Det kan vara till stor hjälp när du hanterar tryckluft. I den här artikeln förklarar vi grunderna inom mätning av arbete, effekt och flödeshastighet.

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Mäta tryck, temperatur och värmekapacitet

4 August, 2022

För att du ska förstå hur tryckluft fungerar kan det vara bra med en grundläggande introduktion till fysiken. Vi definierar de olika fysikaliska enheterna för mätning av tryck, temperatur och värmekapacitet. Lär dig mer.