Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vad är tryckluft?

Compressed Air Wiki Basic Theory Compressed Air

Tryckluft förekommer överallt, från luften i en ballong till när du pumpar däcken på cykeln. I den här artikeln förklarar vi vad tryckluft är och hur den skapas. Läs gärna den här artikeln som en introduktion. 

Vad är tryckluft?

vad är tryckluft? en introduktion

Oavsett om du vet det eller inte så förekommer tryckluft i alla delar av våra liv, från ballongerna på födelsedagsfesten till luften i däcken på våra bilar och cyklar. Tryckluft användes förmodligen även när telefonen, surfplattan och datorn som du använder skapades.


Huvudingrediensen i tryckluft är, som du kanske redan har gissat, luft. Luft är en gasblandning, vilket innebär att den består av flera olika gaser. Dessa är i första hand kväve (78%) och syre (21%). Luften består av olika luftmolekyler som var och en har en viss mängd kinetisk energi.


Luftens temperatur är direkt proportionell mot den genomsnittliga kinetiska energin i dessa molekyler. Det innebär att lufttemperaturen är hög om den genomsnittliga kinetiska energin är stor (och luftmolekylerna rör sig snabbare). Temperaturen är låg när den kinetiska energin är liten.


När luften komprimeras rör sig molekylerna snabbare, vilket ökar temperaturen. Det här fenomenet kallas för ”kompressionsvärme”. Att komprimera luft handlar bokstavligt talat om att tvinga in den i ett mindre utrymme, vilket gör att molekylerna kommer närmare varandra. Den energi som frigörs när vi gör detta är lika stor som energin det går åt till att tvinga in luften i det mindre utrymmet. Med andra ord så lagras energin för framtida användning.


Som exempel kan vi ta en ballong. Genom att blåsa upp en ballong tvingas luften in i en mindre volym. Energin i tryckluften i ballongen är lika stor som energin det gick åt till att blåsa upp den. När vi öppnar ballongen och luften släpps ut skingras den här energin och ballongen flyger iväg. Det här är också huvudprincipen i en kompressor med positivt deplacement.


Tryckluft är ett utmärkt medium för att lagra och överföra energi. Den är flexibel, mångsidig och relativt säker jämfört med andra metoder för lagring av energi, som batterier och ånga. Batterier är skrymmande och har begränsad livslängd. Ånga är inte kostnadseffektiv eller användarvänlig (den blir extremt varm). När du jämför tryckluft med elektricitet så är dock elektriciteten mer kostnadseffektiv. Om det är sant, varför ska du då använda tryckluft?

Varför använder vi tryckluft?

Ett av de viktigaste skälen till att använda komprimerad luft istället för elektricitet är säkerheten. I applikationer där utrustning överbelastas utgör elektrisk utrustning en säkerhetsrisk. Elektriska stötar och bränder kan leda till skador på egendom eller personskador. Tryckluft och pneumatiska verktyg kan användas under många förhållanden, till exempel på våta golv eller i områden med hög luftfuktighet.

För det andra är tryckluften mer flexibel. Den är enklare att använda på avlägsna platser som i gruvor och på byggarbetsplatser. Luftverktygen drivs kallare och har även variabelt varvtal och vridmoment. Tänk dig som exempel bergborrar eller liknande slagutrustning. Det skulle vara nästan omöjligt att utveckla en likvärdig kraft med elektricitet, särskilt på avlägsna platser.

Verktyg som drivs med tryckluft är också lättare. De kan tillverkas i material som gör dem lätta och mer ergonomiska. På så sätt balanseras kostnaderna för tryckluften mot besparingar kopplade till minskad trötthet hos personalen vid användning av dessa lättare verktyg.

Slutligen har vi kostnaden. Kostnaden för tryckluft kan vara så stor som 7 till 8 gånger högre än för elektricitet. Men den utrustning som konstrueras för att använda tryckluft är billigare. Färre delar används tack vare den enkla konstruktionen. Dessutom är pneumatiska verktyg vanligen robusta och håller längre i produktionsmiljön.

Visste du att tryckluft ses som en mycket viktig tjänst i samhället? I våra dagliga liv använder vi vatten, elektricitet och gas. Men även användningen av tryckluft är mycket utbredd och ses av många företag som en kritisk produktionsfaktor.

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

En introduktion till luft och fuktig luft

Vill man förstå konceptet tryckluft kan en grundläggande introduktion i fysik vara till stor hjälp. Här ger vi en introduktion till kanske det viktigaste elementet i tryckluft, nämligen luften själv. Läs mer.