Vad är en luftbehållare? - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vad är en luftbehållare?

Compressed Air Wiki Compressor Installations Compressors

En luftbehållare, som ibland kallas för en tryckluftstank, är en integrerad del i alla tryckluftssystem. Huvudsyftet är att fungera som magasin för tryckluften och kunna tillgodose plötsliga behovstoppar i systemet samt att göra driften av anläggningen mer effektiv. 

Varför behöver du en luftbehållare?

Din luftkompressorinstallation kan i teorin köras utan någon behållare, men om det inte finns en sådana i luftsystemet kan pålastnings- och avlastningscyklerna på kompressorn öka vilket gör att kompressorn arbetar hårdare. Det är viktigt att komma ihåg att pålastnings-/avlastningscyklerna beror på variationen i behovet på anläggningen. Luftbehållare, som ofta kallas kärl eller tankar, används till att lagra tryckluft innan den kommer till rörsystemet och/eller utrustningen. Enkelt uttryckt så fungerar luftbehållare som en buffertmekanism mellan kompressorn och det växlande tryck som orsakas av variationer i behovet. Vissa luftkompressorer kan vara "tankmonterade", vilket innebär att de levereras som ett paket och är monterade ovanpå luftbehållaren. Den här typen av installation är mycket vanlig på anläggningar där utrymmet är begränsat. Att ha en tankmonterad kompressor kan spara både utrymme och installationskostnader vid driftsättning av en fristående tork. Det här är vanligast med lite mindre kompressorer, i huvudsak upp till 26 kW eller 35 hk. Större luftkompressorer är inte lämpliga att tankmontera eftersom de blir för topptunga och kan utgöra en säkerhetsrisk.

Behållare för våt och torr luft

Hur stor luftbehållare ska jag ha?

I tidigare artiklar har vi gått igenom hur du bäst väljer storlek på din kompressor, eftersom det är viktigt att dimensionera kompressorn efter anläggningens behov. När det gäller storleken på luftbehållare så är en bra tumregel att du behöver 10–15 liter för varje liter/sekund tryckluft beroende på vilken typ av kompressor som används och applikationen. Precis som när du bestämmer storlek på kompressorn så finns det ett antal faktorer du bör tänka på när du väljer luftbehållaren för din installation. Vi rekommenderar starkt att du tar hänsyn till följande faktorer: 1. Minimera tryckvariationer/tryckfall: en luftbehållare kan användas till att minimera tryckvariationer som kan påverka produktionsprocessen och slutproduktens kvalitet. När du ska välja rätt luftbehållare för din kompressor måste du känna till två värden: kompressorns utloppstryck och den luftmängd som krävs vid applikationens användningspunkter. Observera att tryckluften som förvaras i luftbehållaren bara är användbar så länge trycket är tillräckligt för den process där luften används. Därför är det viktigt att ta hänsyn till hur länge (i minuter) luftbehållaren kan tillföra luft med det tryck som behövs för slutanvändaren. 2. Att hantera tillfälliga toppar i luftbehovet: om behovet av tryckluft förändras dramatiskt under dagen är det viktigt att ta hänsyn till topparna i behovet för att säkerställa att systemtrycket inte sjunker under en acceptabel nivå. Med en luftbehållare kan du lagra tryckluft för att hantera de tillfälliga topparna i behovet som kompressorn inte kan uppfylla. Behovet av tryckluft kan variera beroende på tiden på dygnet, skiftmönstret eller avvikande användning (som en tillfällig drift av sandblästrar eller slipar). Det är viktigt att du har en god förståelse av tillämpningen och mängden cfm eller liter/sekund tryckluft som behövs, samt vilka toppar i systemet du kan förvänta dig, eftersom det avgör vilket flöde av tryckluft som behövs för att undvika brister i någon del av processen. 3. Energiöverväganden: med en luftbehållare kan du minska energiförbrukningen i ditt tryckluftssystem genom att kompressorer med fast varvtal kan drivas i längre cykler och med snävare tryckintervall. Om du har en behållare i rätt storlek och mer tryckluft än vad som krävs minskar risken för att hjälpkompressorn startar för att hantera det ökade flödesbehovet, vilket kan leda till stora energibesparingar. Detta förhindrar också tryckvariationer och frekventa motorstarter, samtidigt som trycket blir stabilt, vilket förlänger kompressorns livslängd. 4. Säkerhetsöverväganden: vid behov kan en luftbehållare ge den lufttillförsel som behövs för att säkert stänga av produktionsprocesser och system i en nödsituation.

Hur ofta ska jag tömma min luftbehållare?

Luftbehållare, minimal
I kompressorer utan integrerade torkar eller utan tork i systemet kan det hända att fukt tränger in i luftbehållaren. Obehandlad och våt tryckluft kan leda till skador på utrustningen och försämra slutproduktens kvalitet, och dessutom påverka luftbehållaren negativt. Kondens eller vatten samlas i luftbehållaren och om den inte tappas av kan det leda till korrosion, vilket kan göra att luftbehållaren börjar läcka och blir obrukbar i förtid. Vi rekommenderar att du tömmer luftbehållaren minst en gång om dagen och oftare om kompressorn körs fullt belastad hela dagen. Ett enkelt sätt att försäkra dig om detta är att investera i en avtappningsventil med flödeskontroll, en avtappningsventil med timer eller en elektrisk avtappningsventil. Du får bästa möjliga resultat och säkerställer att tryckluftssystemet är rätt anpassat för din applikation om du kontaktar en tryckluftsexpert som kan hjälpa dig.

Vilket tryck ska luftbehållaren ha och är det viktigt?

Du kanske har hört att ett högre tryck i luftbehållaren innebär mer tryckluft för dina processer och verktyg, så att du inte behöver köpa en större kompressor även om ditt behov ökar med tiden. Det här påståendet stämmer inte och trycket i behållaren ska vara anpassat till kompressorns utloppstryck.De flesta kompressorer med fast och variabelt varvtal kan leverera tryckluft upp till 12 bar, men de flesta industriella anläggningar har ett arbetstryck på 7–8 bar. Beroende på din anläggnings behov ska luftbehållarens maximala tryck dimensioneras på motsvarande sätt. Om du exempelvis har en kompressor med fast varvtal som är klassad för att leverera maximalt 8 bar ska luftbehållaren vara klassad för minst 10 bar.De flesta VSD-kompressorer (kompressorer med variabelt varvtal) är klassade upp till 12 bar och i sådana system är bör luftbehållaren vara klassad upp till 14 bar. Varje luftbehållare bör vara utrustad med en tryckbegränsningsventil som är konstruerad för att släppa ut trycket från tanken om tanken når det maximalt tillåtna trycket inuti behållaren. Det är viktigt att komma ihåg att ett högre tryck inte innebär större flöde (cfm eller l/s), utan när vi höjer trycket så minskar tvärtom flödet.Det är mycket viktigt att ha god förståelse för inställningarna för högsta och lägsta tryck hos maskinerna som använder tryckluften och om möjligt använda tryckregulatorer vid luftbehållaren och/eller på användningsstället. En bra tumregel att komma ihåg är att en ökning av trycket med 1 bar ökar energiåtgången med 7 %, vilket innebär att vi kan spara pengar på energi om vi håller systemtrycket i linje med anläggningens behov.

Egenkonstruerad luftbehållare?

Vissa kanske frestas att tillverka en egen luftbehållare, men det här är inte en produkt som du bör bygga själv. Säkerhetsriskerna är mycket stora och produktens design regleras av olika juridiska bestämmelser. Luftbehållare bör alltid köpas från en ansedd kompressortillverkare eller en professionell tillverkare av trycksatta kärl. Det är bäst att kontakta din lokala tryckluftsexpert för råd om lämpliga lösningar.

Beräkna hur stor luftbehållare du behöver

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installing a Compressor

Installing a compressor system is easier than it used to be. There are still a few things to keep in mind though, most importantly where to place the compressor and how to organise the room around the compressor. Learn more here.