Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng
smart Air installation FD+ ZH

Planera och dimensionera en kompressoranläggning

Arbetar du med tryckluft och tryckluftsrelaterad utrustning. Är du teknisk konsult eller ingenjör med ansvar för dimensionering och planering av en kompressoranläggning? Då kommer den kunskap som samlats på de här sidorna att vara mycket användbar för dig.

Informationen som finns inom ramen för sektionen Konsulthandboken Online bygger till stor del på den erfarenhet och kunskap som finns hos våra lokalt förankrade tryckluftsexperter inom Atlas Copco Compressor AB. En viss del har materialet har även hämtats från Atlas Copcos Tryckluftshandbok, en unik tryckt manual som använts både i Sverige och globalt under flera decennier.  

 

Vår förhoppning är att vi genom att dela med oss av våra kunskaper och verktyg ger svenska industrier och fabriker de bästa förutsättningarna för att investera i tryckluftsutrustning som är säker, energieffektiv och hållbar.

 

Om du har några som helst frågor som rör Atlas Copco, våra produkter eller hur vi kan hjälpa dig att dimensionera och utforma en optimal anläggning för tryckluft är du varmt välkommen att kontakta oss.

Konsulthandboken Online

GA 90-160 oil-injected screw compressor
Kapitel 1: Tillverkning av tryckluft

Luft kan komprimeras med hjälp av olika teknologier. Vilken teknologi som är lämplig för en viss applikation beror i huvudsak på önskat arbetstryck, volymflöde och renhetskrav med avseende på oljekontamination. I det här kapitlet tittar vi närmare på några av de vanligaste kompressortyperna på marknaden och hur olika teknologier passar ihop med olika behov.

GA 75 PM Wuxi
Kapitel 2: Välj rätt kompressor

I det här kapitlet tittar vi närmare på hur olika faktorer och parametrar påverkar dimensionering och val av kompressor. Det primära är att driften och driftsäkerheten i anläggningen blir så säker och stabil som möjligt, men frågor om energieffektivitet och optimering är givetvis av avgörande betydelse för en hållbar anläggning.

Water resources
Kapitel 3: Vatten i tryckluften

Luftens förmåga att bära fukt minskar när temperaturen sjunker och trycket stiger. I en tryckluftsanläggning är det därför oundvikligt att vatten fälls ut i systemets olika delar. I det här kapitlet tittar vi närmare på vattnets förmåga att bära fukt vid olika tryck och de negativa konsekvenser som kondensat för med sig för driften i en kompressoranläggning.

Sweden-Engineering-Contaimnant-Particles
Kapitel 4: Andra föroreningar i tryckluften

Det är inte bara vatten som för med sig problem i en trycklyftsanläggning. Även andra föroreningar som följer med in i systemet via insugsluften kan ha mycket negativa effekter för driftsäkerheten i anläggningen. I det här kapitlet tittar vi närmare på hur olja, partiklar och mikroorganismer påverkar luftkvaliteten och möjligheterna att uppfylla kraven enligt ISO 8573-1.

Monarch Airlines has chosen to go with the peace of mind offered by a complete compressed air system offered by Atlas Copco.
Kapitel 5: Välj rätt luftbehållare

I de flesta system ingår en eller flera luftbehållare (även kallat tankar). En luftbehållare fyller flera funktioner och kan med fördel användas även i mindre system. I det här kapitlet tittar vi på de fördelar som en luftbehållare för med sig och vad man ska tänka på vid valet och framförallt placeringen av luftbehållaren i tryckluftsanläggningen.

CD+ BD+ XD+
Kapitel 6: Välj rätt luftbehandlingsutrustning

Hur den komprimerade luften bör behandlas beror på de kvalitetskrav som gäller för den specifika applikationen. En noggrant planerad tryckluftsinstallation inkluderar den utrustning som krävs för att säkerställa en säker och ändamålsenligt produktion. I det här kapitlet tittar vi närmare på efterkylare, torkar och filter.

RVS AIRnet
Kapitel 7: Välj rätt rörsystem

I ett optimalt tryckluftssystem produceras den tryckluft som krävs till en så låg energikostnad som möjligt sett över tid. Viktigt är också att rörsystemet inte på något sätt äventyrar kvaliteten hos slutprodukten eller bidrar till en förkortad livslängd hos tryckluftsutrustning eller brukare. I det här kapitlet tittar vi närmare på de faktorer som är viktiga att beakta vid val av rörsystem.

ZS 4 VSD+ installation_easy and compact installation
Kapital 8: Installation - placering

Grunden för en driftsäker och energieffektiv tryckluftsanläggning är att rätt utrustning installeras på rätt sätt med avseende på placering, ventilation och underhåll. I det här kapitlet tittar vi på kompressorns placering och de fördelar och nackdelar som följer med centraliserade respektive decentraliserade installationer.

ZB 5-6 VSD + backview_ducting
Kapitel 9: Installation - ventilation

För att en kompressorinstallation ska nå de krav som ställs på driftsäkerhet och energieffektivitet måste ventilationen vara väl dimensionerad och genomtänkt. Problem kopplade till drift är inte sällan kopplade till en felaktigt konstruerad ventilationslösning. I det här kapitlet tittar vi närmare på frågor kopplade till kompressorns tilluft och frånluft.

AIRnet pipework installation, PF Series
Kapitel 10: Installation - rörsystem

Rörsystemets syfte är att så effektivt som möjligt transportera tryckluften från kompressorn till de maskiner och verktyg som används i produktionen. I det här kapitlet tittar vi närmare på vilka delar som ingår i ett rörsystem och vi går även igenom ett praktiskt exempel där ett rörsystem för en mindre applikation dimensioneras.

ZR 90-160 VSD+ 3D setup
Kapitel 11: Energioptimering

Energi står för cirka 70% av livscykelkostnaden för en kompressor och vid planeringen av en ny kompressor eller anläggning är det mycket viktigt att beakta aspekter kopplade till energieffektivitet. I det här kapitlet tittar vi närmare på hur styrning, fjärrövervakning och värmeåtervinning kan minska de totala kostnaderna för tryckluften.

AIRScan offers a reliable analysis and well-founded recommendations to improve your energy efficiency improvements.
Kapitel 12: Mätningar och tryckluftsanalyser

För att ta reda på statusen i en tryckluftsanläggning så kan olika typer av mätningar göras. Exempelvis går det att mäta hur mycket luft som används, hur trycket varierar och hur driften på kompressorerna ser ut. I det här kapitlet tittar vi närmare på energimätningar och de fördelar och möjligheter som följer med Atlas Copcos heltäckande mättjänst AIRScan.

Die neuen Schraubengebläse des Typs ZS 4 VSD+ sind um 8 bis 10 % effizienter als ihre Vorgänger. Die hohen Einsparungen ergeben sich auch aus der Drehzahlregelung (VSD). Dafür hat Atlas Copco in die neuen ZS-Gebläse die im Konzern selbst entwickelten Neos-Frequenzumrichter eingebaut. (Bild: Atlas Copco)
Appendix 1

Fast varvtal eller varvtalsstyrning (VSD)?

En av de faktorer som påverkar valet av kompressortyp är flödesbehovet över tid (konsumtionsmönstret). Om behovet av tryckluft varierar är det sannolikt bättre att investera i en kompressor med varvtalsstyrning (VSD) eller en kombination av maskiner med fast varvtal och variabelt varvtal.

GA 90+ - 160 VSD+ 3D setup
Appendix 2

Val och dimensionering av kompressor

Flödesbehovet och arbetstrycket är avgörande för valet av kompressor. I det här praktiska exemplet tittar vi på hur det dimensionerande flödet och arbetstrycket beräknas utifrån givna parametrar och också vilken typ av kompressor som är lämplig för en fiktiv applikation med vissa förutsättningar.

Condensate mangement - aftercooler - waterseperator - FD dryer - Time Water Drain - Air Receiver - EWD - TWD
Appendix 3

Val och dimensionering av luftbehållare

En luftbehållare (eller trycklyftstank) en mycket viktig del i ett väl fungerande tryckluftssystem. I det här praktiska exemplet tittar vi på hur en luftbehållare kan och bör dimensioneras utifrån de förutsättningar som givits i appendix 1. Både formelberäkningar och överslagsberäkningar görs.

CD+ Desiccant compressed air dryers with Cerades technology CD +20-335
Appendix 4

Val och dimensionering av tryckluftstork

I de allra flesta applikationer är förutsättningarna sådana att en lite enklare kyltork kan säkerställa den tryckdaggpunkt som krävs i applikationen. I det här praktiska exemplet tittar vi på hur en kyltork dimensioneras utifrån de förutsättningar som givits i appendix 1.

Sweden-Produktkatalog-Tillbehör.jpg
Appendix 5

Val och dimensionering av rörsystem

Rörsystemet ska distribuera tryckluften från kompressorcentralen till maskiner och verktyg på fabriksgolvet med minsta möjliga tryckfall. I det här praktiska exemplet så tittar vi på hur ett rörsystem för en mindre fabrikslokal kan ritas upp och dimensioneras för bästa prestanda.

smart AIR solution BD+ ZR system
Appendix 6

Olika typer av torkar för efterbehandling av tryckluft

Väl fungerande tryckluftstorkar är ett mycket viktigt inslag i ett tryckluftssystem med stabil tryckdaggpunkt. Det finns olika typer a torkar som bygger på olika tekniker och som kan leverera luft med olika renhetsgrader. Vilken torklösning som är lämplig beror på kraven i applikationen.

Planera och dimensionera en kompressoranläggning

explainer icon