Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Välj rätt rörsystem

Kapitel 7

I ett optimalt tryckluftssystem produceras den tryckluft som krävs till en så låg energikostnad som möjligt sett över tid. Viktigt är också att rörsystemet inte på något sätt äventyrar kvaliteten hos slutprodukten eller bidrar till en förkortad livslängd hos tryckluftsutrustning eller brukare. Vid valet av rörsystem måste ett antal faktorer beaktas. I det här kapitlet lyfter vi fram och diskuterar de viktigaste av dessa faktorer. 

AIRnet Aluminium är ett energieffektivt rörsystem i aluminium som är enkelt att installera och enkelt att modifiera. AIRnet finns även tillgängligt i rostfritt stål.

Applikation, miljö och rengöringsmetoder

Först och främst måste applikationen och den omgivande miljön vara känd. Applikationen i sig kan vara sådan att vissa material måste undvikas för att skydda slutprodukten eller slutanvändaren. Exempelvis så inverkar silikon mycket negativt på slutresultatet i olika typer av färg- och lackeringsapplikationer. Och inom livsmedelsproduktion kan olja förstöra den färdiga produkten. Även miljön i sig kan vara sådan att vissa material inte är lämpliga. I ett reningsverk, där lut är ett vanligt förekommande ämne, går det till exempel inte att använda ett rörsystem i aluminium. Detta eftersom aluminium som exponeras för lut bildar vätgas, som tillsammans med syret i luften bildar explosiv knallgas. Det är också värt att undersöka hur lokalen och de yttre delarna av rörsystemet rengörs. Rengöring med vissa typer av kemikalier och rengöring med het vattenånga kan ha en mycket negativ inverkan på materialet i rör och kopplingar.  

Luftkvalitet

Valet av rörsystem påverkas också av de renhetskrav som ställs i enlighet med ISO 8573-1. För att säkerställa luftens renhet bör rörsystemet vara tillverkat av hållbara material som inte rostar eller på annat sätt försämras över tid. I vissa typer av applikationer är det viktigt att välja system som är helt fria från olja och silikon eftersom spår av dessa material kan ha en negativ inverkan på produktionen. Värt att tänka på är även att släta material minimerar risken att föroreningar som kommer in via insugsluften fastnar i håligheter/porositeter i materialet. Ett rörsystem som ska installeras i en applikation med mycket höga krav på renhet måste vara testat och certifierat för sådana applikationer. 

Energieffektivitet

Energieffektiviteten beror till stor del på rörsystemets förmåga att upprätthålla och bibehålla flöde och tryck, något som i sin tur är kopplat till material och typen av kopplingar:

  • Släta och hållbara material som bibehåller sin struktur över tiden minimerar tryckfall och flödesbortfall orsakade friktion och läckage. Exempel på sådana material är aluminium och rostfritt stål.
  • Svetsade kopplingar och mekaniska fullflödeskopplingar minimerar tryckfall och flödesbortfall orsakade av kanter och hinder inuti kopplingen. Är de mekaniska kopplingarna förmonterade med indikatorer för korrekt vridmoment minimeras även tryckfall och flödesbortfall orsakade av installationsfel.

Kostnader för installation, modifiering och underhåll

Investeringskostnader

Den initiala investeringskostnaden för ett rörsystem består till mycket stor del av kostnaden för installation. Det är därför viktigt att denna kostnad blir så liten som möjligt. Förmonterade mekaniska kopplingar (som inte ska varm- eller kallsvetsas) och som kan installeras med billiga verktyg håller kostnaderna nere, liksom förkapade rör som kan monteras utan borrning, pressning eller gängning. Värt att beakta är också att system som är tillverkade av lätta material, som aluminium och plast, kan installeras av små team och med billigare stödfunktioner än tyngre system. 

Modifieringskostnader

Kopplingar som enkelt kan plockas ned och återanvändas gör det möjligt att utan större kostnader anpassa ett befintligt rörsystem till nya behov på fabriksgolvet. Både arbetstid och nertid blir minimal, vilket sparar pengar. Ett svetsat system kostar exempelvis mycket mer att ändra än ett system där kopplingarna kan reverseras och skruvas ihop på nytt med hjälp av enkla verktyg. Flexibla system är särskilt viktiga i verksamheter där produktionen och layouten i fabriken ändras över tid. 

Underhållskostnader

Underhållskostnader av rörsystem är ofta kopplade till tätning av läckor, rengöring och byte av filter som satts igen på grund av rost samt åverkan kopplad till ålder. Exempelvis kan äldre plastsystem drabbas av krypning där rören ”hänger ut” sig med tiden medan rörsystem i galvaniserat stål korroderar. För att undvika kostnader kopplade till underhåll är det viktigt att välja hållbara system där risken för läckor mellan kopplingar och rör är låg. 

Säkerhet

En viktig parameter vid val av rörsystem är säkerhet. Rör och kopplingar ska vara testade med avseende på explosionstryck och förmonteringen ska helst vara övervakad med kamerakontroll för att säkerställa noll-fel i tillverkningen. Detta är något som du bör fråga rörtillverkaren om. För att installationen ska vara så säker som möjligt bör monteringsverktygen vara lätta, enkla och säkra att använda, även på höga höjder. Och systemet i sig bör vara enkelt och säkert att hantera med avseende på tunga lyft. Svetsning är alltid en säkerhetsrisk och bör undvikas om inte applikationen specifikt kräver ett svetsat rörsystem.  

Miljö

För företag som satt upp miljömål som följs upp regelbundet kan miljöaspekter vara av avgörande betydelse. Rörsystemet och tillhörande kopplingar ska vara tillverkade i 100% miljövänliga och återvinningsbara material. Tillverkning ska ske med så lite spill som möjligt och leverantörskedjan ska vara sund med avseende på etiska hänsynstaganden. Tillverkaren av rörsystemet bör kunna svara denna typ av frågor.  

AIRnet

Atlas Copco erbjuder sedan 20 år tillbaka ett rörsystem som säljs under varumärket AIRnet. Systemet finns idag i två varianter, aluminium och rostfritt stål, som passar för installationer med tryckluft, vakuum och olika typer av gaser. 

Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.  

Airnet