Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Tryckluftstorkar för efterbehandling av tryckluft

Appendix 6

Som framgår av kapitel 6 finns det olika typer av tryckluftstorkar som är lämpliga för olika applikationer och processer beroende på behov och förhållandena på den specifika platsen. Kravet på tryckdaggpunkten enligt ISO 8573-1:2010 är avgörande för valet av tork - låga tryckdaggpujnkter ställer höga krav på torken och vise versa. 

Kyltorkar

Square image web

Kyltorkar är designade för applikationer där kraven på luftkvalitet är jämförelsevis låga

Kyltorkning innebär att tryckluften i systemet kyls ned, varvid vattnet kondenseras och kan avskiljas. Oftast kyls tryckluften ned till runt +3° C via ett slutet kylmediasystem, det vill säga tryckdaggpunkten efteråt är +3° C (ISO 8573-1, renhetsklass 4). Kyls tryckluften ned ytterligare finns det en risk att kondensvattnet i systemet fryser och bildar en ispropp som förhindrar luften att transporteras vidare i systemet. Kyltorkar kan alltså inte användas för att nå tryckdaggpunkter nära eller under 0°C. När luften kylts ned och vattnet tappats av värms tryckluften upp till några grader under inkommande trycklufttemperatur med hjälp av en värmeväxlare som återanvänder det avtappade (varma)kondensvattnet. Återuppvärmning ser för att undvika kondens på utsidan av rörledningarna, minska energiåtgången och minska den relativa fuktigheten. En kyltork räcker i de allra flesta applikationer med tryckluftsledningar som går inomhus – de är enkla att installera och har låga drift- och underhållskostnader. De fungerar bäst för applikationer där luftfuktigheten i tryckluften inte ska överstiga ca 50%, det vill säga i vanliga verkstadsmiljöer. En tumregel är att en kompressor på 100 kW behöver en kyltork med installerad effekt runt 2-3 kW. Fristående eller inbyggd kyltork? Inbyggda kyltorkar är kompakta och enkla att installera, men de kan inte överdimensioneras. Detta innebär att tryckdaggpunkten kan variera något beroende på omgivningsförhållandena. I applikationer som kräver en stabil tryckdaggpunkt är en fristående tork att föredra. Dessa torkar kan dimensioneras för värsta tänkbara förutsättningar, vilket säkerställer en jämn och stabil renhet. De är mer utrymmeskrävande och dyrare att installera, men är enklare att serva. Dessutom finns det möjlighet att installera parallella torkar i en flerkompressorlösning. Läs också om kyltorkar i Tryckluftsguiden och ta del av Atlas Copcos utbud av kyltorkar i produktsortimentet.

Adsorptionstorkar

CD+ BD+ XD+

Adsorptionstorkar är lämpliga för applikationer där kraven på luftkvalitet är höga

I applikationer med stora flöden och mycket höga krav på torr tryckluft (och som därför kräver djupa eller mycket djupa tryckdaggpunkter) är adsorptionstorkning ett bra alternativ. Med en adsoprtionstork går det att nå tryckdaggpunkter om -70°C, det vill säga ISO 8573-1, klass 1 eller bättre. Denna typ av lösning används därför i känsliga applikationer inom bland annat livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Adsorptionstorkning är en process i vilken fuktig luft torkas med hjälp av hygroskopiska material, det vill säga material som upptar och avger vattenånga. Utbytet av vattenånga från den fuktiga luften till det hygroskopiska materialet gör att torkmedlet successivt mättas med adsorberat vatten. För att det mättade torkmedlet ska återfå sin torkningskapacitet måste det regenereras. Adsorptionstorkar består därför normalt av två kärl som används växelvis - ett kärl torkar inströmmande tryckluft medan det andra regenereras. För att uppnå maximal energieffektivitet bör belastningen på de olika kärlen i en adsoprtionstork daggpunktstyras. Med en daggpunktstyrning mäts tryckdaggpunkten på utloppet och växlingen till det andra kärlet sker inte förrän hela torkmedelsbädden i det första kärlet mättats. På så vis går det i att spara upp till 80 % energi beroende på luftbehov. Kallregenererande adsorptionstorkar I kallregenererande adsorptionstorkar sker regenereringen av torkmedlet med hjälp av expanderad tryckluft, så kallad regenereringsluft. Vid ett arbetstryck om 7 bar och en tryckdaggpunkt om -20°C så förbrukar regenereringsprocessen cirka 15-20% av torkens nominella kapacitet. Detta innebär att av 200 liter tryckluft som körs in i torken så försvinner 30- 40 liter i läckluft som inte blir tillgänglig för produktionen. Vid lägre tryckdaggpunkter blir den procentandelen ännu högre. Dessa torkar är bäst lämpade för mindre luftflöden med höga krav på luftkvalitet och där fokus ligger på investeringskostnaden. Varmregenererande adsorptionstorkar I varmregenererande adsorptionstorkar värms den expanderande regenereringsluften upp av elektriska värmare eller av kompressionsvärme. Detta minskar behovet av luft i regenereringsprocessen och därmed ökar den mängd luft som är tillgänglig för produktionen. Beroende på modelltyp så kan behovet av tryckluft sänkas väsentligt och i de mest avancerade modellerna så motsvarar den tryckluft som används för regenerering endast 0-3,5 % av torkens nominella kapacitet. Läs också om adsorptionstorkar i Tryckluftsguiden och ta del av Atlas Copcos utbud av adsorptionstorkar i produktsortimentet.

Membrantorkar

Secador de membrana SD

Mambrantorkar är idealiska för mindre flöden med höga krav på luftkvalitet

I membrantorkar avlägsnas vattenånga i tryckluft med hjälp av tusentals små ihåliga polymerfibrer med en inre membranbeläggning. När fuktig tryckluft kommer in i torken släpps vattenångan igenom membranväggen och samlas mellan fibrerna samtidigt som den torra luften fortsätter genom fibrerna med nästan samma tryck som den inkommande luften. Membrantorkar är konstruerade för att kunna hantera små flöden med höga krav på tryckdaggpunkt och renhet. De är energieffektiva och enkla att använda, är tysta under drift och har minimala servicebehov. Läs också om membrantorkar i Tryckluftsguiden och ta del av Atlas Copcos utbud av membrantorkar i produktsortimentet.

Delflöden med högre krav på tryckdaggpunkt

I produktionsprocesser där en kyltork anses vara tillräcklig kan det finnas mindre delflöden med högre krav. Dessa delflöden kan hanteras med hjälp av en lokalt placerad membrantork. Sådana torkar klarar de högsta renhetskraven och är kostnadsmässigt väl lämpade för att hantera mindre luftflöden. För större delflöden med höga krav kan en liten adsorptionstork vara mer lämplig.  

Om en viss del av tryckluften transporteras i rörledningar som är placerade utomhus kan det vara bra att torka just det flödet lite djupare. Särskilt på vintern kan det vara bra att se över torkkapaciteten eftersom den lägre utomhustemperaturen kan göra så att ytterligare vatten fälls ut och kanske till och med fryser och bildar isproppar i rörledningarna. Delflöden som är placerade utomhus, eller då kraven är särskilt höga, med hjälp av en membrantork eller adsorptionstork som reglerar tryckdaggpunkten i just den delen av tryckluftssystemet. 

Olika torklösningar under olika delar av året

Genom att använda olika torkar under olika delar av året går det att spara livslängden på de lite dyrare adsorptionstorkarna. Eftersom temperaturen under årets varmare månader mycket sällan går under nollan väljer vissa operatörer att arbeta med en enklare kyltork under månaderna maj till september. Övriga månader nyttjas den mer avancerade och dyrare adsorptionstorken för att nå önskad tryckdaggpunkt. 

Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.  

Membrantorkar Lufttorkar Kyltorkar Adsorptionstorkar