Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Installera ett väl dimensionerat rörsystem

Kapitel 10

Rörsystemets syfte är att så effektivt som möjligt transportera tryckluften från kompressorn till de maskiner och verktyg som används i produktionen (de så kallade brukarna). I det här kapitlet fortsätter vi från kapitel 7 och tittar vi närmare på vilka delar som ingår i ett rörsystem och vi går även igenom ett praktiskt exempel där ett rörsystem för en mindre applikation dimensioneras. 

Sweden-Produktkatalog-Tillbehör.jpg

Rörsystemet förbinder tryckluftssystemets kompressorer och övrig tryckluftsutrustning med de verktyg och maskiner som finns i produktionen.

Rörsystemets olika delar

En rörinstallation består av olika sektioner som var och en fyller en viss funktion i rörnätet. Stora tryckluftsnät delas ofta in i fyra olika delar:

  1. Matarledning
  2. Huvudstam
  3. Distributionsledning
  4. Nedstick

Matarledningen är den rördragning som går från kompressorn via tanken, torken och eventuella filter ut till ledningsnätet i produktionslokalen. I de flesta anläggningar finns en så kallad huvudstam som löper genom hela produktionslokalen. Huvudstammen är den största ledningen i anläggningen och kan, beroende på brukarnas placering, vara en linjeledning eller en ringledning. I vissa fall löper en eller flera distributionsledningar från huvudstammen till olika sektioner som behöver luft, men där en dragning med mindre rör är att föredra. Från huvudstammen och distributionsledningarna dras så kallade nedstick. Nedstick är vertikala rör som tar luften till de lokala brukarna. De kan vara gjorda i samma material som rörsystemet i övrigt, men det är inte ovanligt att de är konstruerade av olika typer av slangar. 

Läs också om Atlas Copcos rörsystem AIRnet.

Rörsystemets placering

I regel placeras ledningarna inomhus, där de hängs i byggnadens innertak, på kabelstegar och på väggar. I vissa fall läggs rören ned i så kallade rörgravar under produktionsgolvet. Detta är dock inte att föredra eftersom eventuella läckage är svåra att upptäcka och åtgärda, tillsyn och underhåll försvåras och möjligheten att ändra rörsystemets dimension och layout försvåras väsentligt. Ibland måste rörledningarna dras utomhus. Då är det viktigt att materialen är korrosionsfria och frostbeständiga och/eller att systemet skyddas mot väder och vind. Luften måste också vara så pass torr att den inte fryser och bildar isproppar i systemet då temperaturen utomhus går ned mot nollan eller under.  

Hur de olika delarna i rörsystemet ska dimensioneras beror på kompressorns avgivna tryck, flöde och temperatur samt på brukarnas arbetstryck, flödesbehov och placering i produktionslokalen. För att få en bra överblick av både lokalen och systemet bör en skalenlig ritning av anläggningen inhämtas där kompressorrummet, brukarna och rörsystemet ritas in – antingen manuellt eller i ett mer avancerade ritprogram där mått på rör och kopplingar laddas upp och visualiseras. Stödfunktioner och fundament som kan användas för upphängning och stöd måste analyseras och eventuella hinder för rördragningen måste analyseras. Det är viktigt att väggar, tak, elstegar, stolpar, traverser, fönster och dörrar är tydligt markerade och beaktade. Se appendix 5 för ett praktiskt exempel. 

Om brukarna är placerade så att en ringledning kan dras så är det alltid att föredra eftersom luften då kan fördelas i systemet från två olika håll, något som förbättrar flödet och minskar tryckfallet i systemet. Brukarnas placering och arbetstryck har också betydelse för rörsystemets utformning – kanske är det så att systemet bör byggas upp i sektioner där brukare som kräver ett högre eller lägre arbetstryck placeras på en separat lina vars tryck regleras med hjälp av en booster eller reduceringsventil. Glöm inte heller att rörsystemet måste dimensioneras för eventuella expansioner.

Läs också om Atlas Copcos rörsystem AIRnet.

Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.  

Airnet