Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Val och dimensionering av tork

Appendix 4

Den önskade tryckdaggpunkten är avgörande för valet av tork. I vårt exempel från appendix 2 är kravet på tryckdaggpunkt +5 °C och det räcker alltså med en kyltork. Hade kravet på tryckdaggpunkt varit nära eller under noll hade en adsorptionstork eller membrantork varit ett bättre val.  

Korrektionsfaktorer för tork

Vid val av kyltorkens storlek måste flera så kallade korrektionsfaktorer vara kända. Dessa används för att utifrån kompressorns kapacitet beräkna torkens kapacitet. En tork skall ha samma kapacitet som den valda kompressorn med hänsyn taget till korrektionsfaktorer för:

  • Maximal omgivningstemperatur
  • Inloppstemperatur
  • Arbetstryck
  • Omgivningstemperatur (för kyltorkar och fläktregenererade, varma adsorptionstorkar)
  • Relativ fuktighet (fläktregenererade, varma adsorptionstorkar) 

Korrektionsfaktorerna är unika för respektive tork och finns angivna i de datablad som hör till torken. Det ska noteras att vissa korrektionsfaktorer endast är relevanta för vissa typer av torkar. Luftfuktigheten är exempelvis endast intressant för varmregenererande adsorptionstorkar, som är utrustade med en fläkt som suger in omgivningsluften (ju varmare luft, desto snabbare blir fläkten mättad). Omgivningstemperaturen är relevant för de flesta torkar, men inte för kallregenererande adsorptionstorkar och membrantorkar.

Dimensionering av tork i exempel från appendix 1

I vårt exempel behöver vi en kyltork till en kompressor som levererar 525 l/s (FAD) med följande förutsättningar:

  • Omgivningstemperaturen är maximalt 30 °C 
  • Den luft som kommer in i torken är maximalt 40 °C
  • Inloppstrycket är 7 bar(e) 

Korrektionsfaktorerna för den aktuella modellen framgår av tabellen nedan:

Sweden-Engineering-Correction-Factors-Dryer

Korrektionsfaktorer för kyltorken i vårt exempel

Enligt tabellen blir då korrektionsfaktorn 0,92 för omgivningstemperaturen, 0,82 för inloppstemperaturen och 1 för inloppstrycket. Kyltorkens kapacitet i termer av nominellt flöde måste därför uppgå till:  

0,92 * 0,82 * 1 * 525 ~ 396 liter

För ytterligare råd och hjälp med dimensionering av torkar, kontakta en av våra tryckluftsexperter.

Refrigerant air dryer FD 2400 VSD +

En kyltork i serien FD passar behovet i exemplet. På bilden en FD-tork i större storlek (2400 l/s).

Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.  

Lufttorkar