Appendix 4 - Val och dimensionering av tork - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Val och dimensionering av tork

Appendix 4

Den önskade tryckdaggpunkten är avgörande för valet av tork. I vårt exempel från appendix 2 är kravet på tryckdaggpunkt +5 °C och det räcker alltså med en kyltork. Hade kravet på tryckdaggpunkt varit nära eller under noll hade en adsorptionstork eller membrantork varit ett bättre val.  

Korrektionsfaktorer för tork

Vid val av kyltorkens storlek måste flera så kallade korrektionsfaktorer vara kända. Dessa används för att utifrån kompressorns kapacitet beräkna torkens kapacitet. En tork skall ha samma kapacitet som den valda kompressorn med hänsyn taget till korrektionsfaktorer för:

  • Maximal omgivningstemperatur
  • Inloppstemperatur
  • Arbetstryck
  • Omgivningstemperatur (för kyltorkar och fläktregenererade, varma adsorptionstorkar)
  • Relativ fuktighet (fläktregenererade, varma adsorptionstorkar) 

Korrektionsfaktorerna är unika för respektive tork och finns angivna i de datablad som hör till torken. Det ska noteras att vissa korrektionsfaktorer endast är relevanta för vissa typer av torkar. Luftfuktigheten är exempelvis endast intressant för varmregenererande adsorptionstorkar, som är utrustade med en fläkt som suger in omgivningsluften (ju varmare luft, desto snabbare blir fläkten mättad). Omgivningstemperaturen är relevant för de flesta torkar, men inte för kallregenererande adsorptionstorkar och membrantorkar.

Dimensionering av tork i exempel från appendix 1

I vårt exempel behöver vi en kyltork till en kompressor som levererar 525 l/s (FAD) med följande förutsättningar:

  • Omgivningstemperaturen är maximalt 30 °C 
  • Den luft som kommer in i torken är maximalt 40 °C
  • Inloppstrycket är 7 bar(e) 

Korrektionsfaktorerna för den aktuella modellen framgår av tabellen nedan:

Sweden-Engineering-Correction-Factors-Dryer

Korrektionsfaktorer för kyltorken i vårt exempel

Enligt tabellen blir då korrektionsfaktorn 0,92 för omgivningstemperaturen, 0,82 för inloppstemperaturen och 1 för inloppstrycket. Kyltorkens kapacitet i termer av nominellt flöde måste därför uppgå till:  

0,92 * 0,82 * 1 * 525 ~ 396 liter

För ytterligare råd och hjälp med dimensionering av torkar, kontakta en av våra tryckluftsexperter.

Refrigerant air dryer FD 2400 VSD +

En kyltork i serien FD passar behovet i exemplet. På bilden en FD-tork i större storlek (2400 l/s).

Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.  

Lufttorkar