Kompressor för PET-flaskblåsning

Kompressorlösningar för PET-flaskblåsningsmaskiner

Oljefria kompressorer för automatiska PET-flaskblåsningsmaskiner. Klass 0-certifierad kompressor garanterar ren och säker luft för slutprodukter av hög kvalitet i PET-flaskblåsningsindustrin

Kontakta vår expert Begär service- eller reservdelsoffert

Leverantör av totallösning

Våra lösningar för PET-flaskblåsningskompressorer levereras i ett komplett paket tillsammans med: kärl, rörledningar, reglering, övervakning och energiåtervinning. En helhetslösning för alla dina PET-tryckluftssystem

Minska energiförbrukningen

System som den virtuella axeln gör våra PET-flaskblåsningskompressorer till de mest energieffektiva på marknaden. På så sätt kan du enkelt minska ägandekostnaden för din PET-flaskblåsmaskin

Tillförlitligt globalt servicenätverk

Tillförlitlighet innebär att leverera konsekventa prestanda och optimera drifttiden. Vi garanterar att alla kompressorer är flödestestade och har tagit fram bästa möjliga eftermarknadsservice i över 180 länder. Allt med syftet att ge våra kunder sinnesro

Om våra tjänster

Anpassade PET-flaskblåsningskompressorer

Vi skräddarsyr våra produkter så att de passar våra kunders behov perfekt. Beroende på de olika kraven, som låga ljud- och vibrationsnivåer eller olika utrymmesbehov, kan vi anpassa våra produkter i minsta detalj. Det innebär också att ingen ytterligare infrastruktur behövs förutom själva investeringen. Dessutom kräver olika energibehov olika lösningar som vi kan leverera. Alla våra oljefria kompressorer uppfyller normerna enligt ISO 22000 och 8573-1.

Energieffektiv PET-flaskblåsning

De PET-flaskblåsningskompressorer som vi tillverkar är bland de mest energieffektiva på marknaden. Att de är oljefria innebär att inga dyra luftfilter bytas ut och att det inte förekommer någon energiförlust på grund av tryckfall i filtren. Dessutom behövs ingen extern högtryckstork, vilket är fallet för våra konkurrenter. Vår patenterade ”virtuella axel” kopplar ihop alla våra kompressorer för att minimera eventuella driftstopp och öka energieffektiviteten. Slutligen erbjuder vi delflöde av användbart mellantryck, vilket gör det möjligt att använda det överskott av tryckluft som normalt går förlorat mellan kompressorn och boostern, förutom att man slipper behovet av separata mellantrycksluftkompressorer.
Läs mer om den virtuella axeln 
Läs mer om delflöde av mellantryck

Övervakning med SMARTlink

Alla våra kompressorer är utrustade med ett SMARTlink-system som skyddar kundernas utrustning. SMARTlink länkar alla dina kompressorer till din smartphone och/eller dator. Den möjliggör kontinuerlig övervakning och analys av effektiviteten samt korrekta och omedelbara förbättringar vid behov. Om ett problem inträffar varnar Smartlink dig före ett säkerhetsstopp eller liknande, så att du kan undvika risken för haveri. Dessutom underlättar transparensen bedömningen av systemprestanda, vilket leder till förbättrad systemanvändning och minimering av kostnader för energiförbrukning.
Läs mer om SMARTlink


Kundberättelser om PET-blåsning

Användningsområden

Rengöringsluft

Oljefri tryckluft används för rengöring av flaskor och förpackningar före tappning. Om luften är förorenad kan den ändra smak och lukt, förutom att den utgör en hälsorisk.

Delflöde av mellantryck

Öka effektiviteten genom att inte förlora det mellantryck som genereras när PET-flaskor blåses och använd det till annan utrustning i andra delar av företaget
Se mer om delflöde av användbart mellantryck.

PET-flaskblåsning

Tryckluft med högt tryck används för att blåsa flaskor i den form som blåsformen har.
Oljefri luft av klass 0 säkerställer att flaskan inte förorenas av olja.

Förpackning/etikettering

Tryckluft används för styrning av ventiler och manöverdon i automatiserade linjer för förpackning, etikettering och annat. Oljefri luft förhindrar att automatiserade komponenter fastnar, vilket ger säkra slutprodukter.