Energibesparing

Kompressionen i fyra steg med mellankylning är effektivare än kolvkonstruktioner med tre steg. MD-torken förbättrar också boosterns kompressionseffektivitet.

Hybridteknik

I ZD kombineras välkänd oljefri skruv-, adsorptionstorks- och booster-teknik. Utformad för att öka systemets effektivitet och tillförlitlighet.

Återanvänd energin

Med den valfria värmeåtervinningsenheten kan du minska energikostnaderna genom att använda det varmvatten som genereras i produktionssystemet i pannor, duschar och rengöringsprocesser.

Luftrenhet

ZD är certifierad enligt ISO 8573-1 klass 0. Det betyder att ingen olja tar sig in i luft- eller kvävgasnätet och att kontamineringsrisken för produkterna minimeras.

Mer om klass 0

Låga underhållskostnader

Tack vare ZD-systemets hybridkonstruktion minskas antalet komponenter. Det ökar komponentlivslängden, förlänger underhållsintervallen och sänker underhållskostnaderna.

VSD för större besparingar

Drivningen med variabelt varvtal gör ZD i genomsnitt 35 % mer energieffektiv än kompressorer med fast varvtal. MD-torken använder kompressionsvärme, vilket ger ytterligare besparingar.

Mer om VSD

ZD-serien: smarta luft- och kvävgasboosters

I hybridlösningen ZD (VSD) kombineras fördelarna med oljefri teknik, en adsorptionstork av trumtyp och kolvboosterteknik. Resultatet är 100 % oljefri luft eller kvävgas för tillämpningar med medelhögt och hög tryck, till exempel:  • PET-industrin: formblåsning
  • instrumentluft
  • uppfångning av naturlig kvävgas vid utsläpp
  • sotblåsarluft

ZD-systemet är enkelt att installera och lätt att använda utan komplexa anslutningar och fundament. Z-kompressorn och D-boostern kan användas parallellt eller separat för olika nivåer av tryckförhållanden mellan 25 och 40 bar. Det sparar tid och pengar för underhåll.


Kompression i fyra steg med högeffektiva mellankylare maximerar kompressionseffektiviteten. Ytterligare besparingar kan uppnås genom att lägga till drivning med variabelt varvtal (VSD) och energiåtervinning.


Hämta

Brochures
  • ZD 800-1200 & ZD 1200 VSD air-cooled 1.3 MB, PDF

Tekniska specifikationer

Kapacitet FAD l/s

221 l/s - 1 127 l/s

Kapacitet FAD

796 m³/h - 4 057 m³/h

Arbetstryck

25 bar(e) - 42 bar(e)

Installerad motoreffekt

155 kW - 815 kW

ZD (VSD), kundberättelser

Atlas Copco Rental - Tillförlitliga lösningar dygnet runt

Minimera stilleståndstiden och maximera produktionen med våra tillfälliga industriella luft- och energilösningar.