Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Minimera riskerna och uppfyll lagkrav med en riskbedömning

Tryckluft är inte ofarligt! För att minimera riskerna för personskador har Arbetsmiljöverket utformat regler för användning av trycksatta anordningar. Ta hjälp av en expert för att säkerställa att ni uppfyller de nya kraven.

Minimera riskerna

Med hjälp av riskbedömningen av trycksatta anordningar upptäcks på ett tidigt stadium eventuella fel och brister som kan leda till person-, miljö- och egendomsskador.

Säkerställ regelefterlevnad

Genom att inkludera riskbedömning i serviceavtalet säkerställer ni att reglerna efterlevs och möjliggör regelbunden uppföljning och assistans vid eventuella förändringar i er tryckluftsanläggning.

Undvik sanktionsavgifter

En anläggning som inte uppfyller kraven enligt AFS 2017:3 kan beläggas med en sanktionsavgift om SEK 15.000-600.000 beroende på anläggningens storlek.

Vad innebär AFS 2017:3?

Arbetsmiljöverket har med AFS 2017:3 uppdaterat kraven på arbetsgivare vid användning av trycksatta anordningar. Syftet med föreskriften är att minska risken för personskador i samband med användning av trycksatta anordningar. Den nya föreskriften stipulerar kraven för användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning, vilket bland annat innefattar behov av riskbedömningar, hur trycksatta anordningar skall vara placerade, rutiner för fortlöpande tillsyn samt rutiner för kontroll av utrustningen.

Vad händer om vi väljer att inte följa AFS 2017:3?

Genom att bortse från ett systematiskt arbetsmiljöarbete så finns en ökad risk för person-, miljö-, och egendomsskador då rutiner saknas och eventuella risker i verksamheten inte identifierats. Om föreskriften inte följs kan Arbetsmiljöverket också utfärda sanktionsavgifter.

Vad görs i Atlas Copcos riskbedömning?

För att underlätta för dig och för att tillmötesgå myndigheternas krav på riskbedömning har vi utvecklat en tjänst för att ditt tryckluftssystem snabbt och effektivt ska kunna inventeras och bedömas. Våra specialutbildade konsulter går igenom din tryckluftsanläggning och identifierar och dokumenterar eventuella risker vid användning av trycksatta anordningar. Baserat på anläggningsbesöket så analyseras och bedöms riskerna. Befintliga rutiner och befintlig dokumentation utvärderas mot föreskrifterna. Åtgärdsförslag och en plan för fortlöpande tillsyn tas fram baserat på utfallet av utvärderingen. Checklista och avvikelserapport tas fram och alltihop sammanställs i en rapport.

Läs mer om våra övriga optimeringsprodukter och hur de kan hjälpa er att sänka energiförbrukningen och höja produktiviteten i er anläggning för tryckluft, gas eller vakuum.

Analys och åtgärdsförslag med AIRScan

En AIRScan är en heltäckande analys av er anläggning för tryckluft, vakuum eller gas. Den identifierar konkreta åtgärder för hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Övervakning med SMARTLINK

Med hjälp av avancerad teknik för övervakning och kontroll kan ni minimera avbrott i driften och förlänga utrustningens livslängd. Via Smartlink kan ni övervaka statusen i er anläggning och säkerställa optimal effektivitet.

Optimera driften med centrala styrsystem

I en anläggning med flera maskiner kan ett styrsystem säkerställa rätt tryck och flöde. Styrsystemet optimerar driften utifrån servicebehov och energiförbrukning för att spara pengar och miljö.

Energiåtervinning för GA-kompressorer

Med an av våra energiåtervinningsenheter kan ni återanvända värmeenergin från kompressorn till andra industriella processer som kräver värme eller ånga.

Uppgradera kompressorns dator

Uppgradera er kompressor till Elektronikon Mk5, så förbättrar ni kontrollen, förlänger maskinens livslängd och möjliggör övervakning via Smartlink.

Energieffektivitet för framtiden

Atlas Copco har ett stort fokus på totallösningar och total livscykelkostnad, ett koncept som ger förutsättningar för energieffektiva och klimatsmarta lösningar.

Minimera riskerna och uppfyll lagkrav med en riskbedömning

explainer icon