Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik
Sverige-Vakuum-Hållbarhet

Hållbarhet inom Atlas Copco

Hållbarhet spelar en central roll i Atlas Copcos vision och är en viktig del av Gruppens uppdrag.

För frågor om hållbarhet vänligen kontakta:


Sofia Svingby
Vice President Corporate Responsibility
cr@se.atlascopco.com

Hållbarhet inom Atlas Copco

Atlas Copcos uppdrag är att leverera hållbar, lönsam tillväxt. Det betyder att ta fram innovationer med ett långsiktigt perspektiv som minimerar miljöpåverkan. Det innebär att säkerställa att medarbetare är trygga och friska och att verksamheten är så effektiv som möjligt. Det handlar också om att växa på ett sätt som är etiskt, med nolltolerans mot korruption i hela värdekedjan.

Atlas Copco bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Atlas Copcos fokusområden för hållbar, lönsam tillväxt implementeras i det dagliga arbetet och stöds av policyer och verktyg för uppföljning. Resultatet mäts och följs upp med hjälp av nyckeltal. Framstegen i förhållande till dessa nyckeltal bidrar till uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom sin kärnverksamhet och värdekedja påverkar Atlas Copco flera av de sjutton globala hållbarhetsmålen.

Atlas Copco ställer krav på sina affärspartners

Atlas Copco efterlever de högsta etiska normerna och kräver att affärspartner gör detsamma. Denna hållning minskar verksamhetsriskerna, möjliggör tillväxt och främjar ett mer etiskt samhälle.

19% kvinnor i Gruppen

Atlas Copco erbjuder lika möjligheter för kvinnor och män. Atlas Copco strävar efter att öka andelen kvinnor i Gruppen och att öka antalet kvinnliga chefer. Under 2018 var andelen kvinnor vid extern rekrytering 23% och bland nyutexaminerade 37%. Den totala andelen kvinnor i Gruppen uppgår till 19%.

6% minskning av vattenförbrukning

Atlas Copco arbetar för att minska vattenförbrukningen i verksamheten, särskilt i områden där vatten är en knapp resurs. Lokalt genomförs aktiviteter för att minska vattenförbrukningen. Under 2018 minskade förbrukningen av vatten i förhållande till kostnaden för sålda varor i områden där vatten är en knapp resurs med 6% jämfört med året innan.

34% från förnybara källor

Atlas Copco strävar efter att öka andelen förnybar energi inom verksamheten och att begränsa den totala energiförbrukningen. Under 2018 kom 34% av energiförbrukningen i produktionen från förnybara källor och energiförbrukningen minskade med 8% i förhållande till kostnaden för sålda varor.

0-vision för olyckor och incidenter

Säkerhet och välbefinnande är ett fokusområde för Atlas Copco. Under 2018 minskade antalet olyckor per en miljon arbetade timmar bland medarbetarna med 3% och antalet arbetsrelaterade incidenter minskade med 8%. Atlas Copco begär att alla affärspartner ska följa Gruppens värderingar vilka framgår av Affärskoden. Barnarbete och tvångsarbete är förbjudet och efterlevnaden följs upp och granskas. Atlas Copco säkerställer rätten till kollektivavtal och affärspartner ska göra detsamma. Under 2018 åtog sig 86% av Gruppens betydande leverantörer att följa Affärskoden.

94% återvunnet avfall

Atlas Copco strävar efter att effektivisera produktionen så mycket som möjligt och minska avfallet från verksamheten. Under 2018 var andelen återvunnet avfall 94%. Hantering av kemikalier sker enligt ett strikt regelverk. Komponenter som innehåller konfliktmineraler är inte tillåtna och Atlas Copco följer upp och granskar leverantörer och smältverk.

0-tolerans mot korruption

Atlas Copco har noll­tolerans mot korruption. Det framgår tydligt av Affärskoden som alla medarbetare och affärspartner ska följa. Under 2018 åtog sig 87% av de betydande leverantörerna att följa villkoren. Samtliga medarbetare måste årligen bekräfta åtagandet att efterleva kraven och genomgå utbildningar. 95% av cheferna skrev under på efterlevnaden av Affärskoden under 2018. Nätbaserade och lärarledda utbildningar på över 30 språk genomförs globalt för att öka kännedomen om Affärskoden.

Läs mer om hur Atlas Copco jobbar med Hållbarhet och varför Hållbarhet är så viktigt inom Atlas Copco

Loading...