Optimera er anläggning för tryckluft, vakuum eller gas

Sänk energiförbrukningen och få maximal drifttid genom analys, övervakning och optimering av anläggningen.

Offertförfrågan Kontakta oss

Spara energi

Genom att analysera, optimera och övervaka er anläggning kan ni minska energiförbrukningen.

Maximera drifttid

Med hjälp av avancerad teknik för övervakning och kontroll kan ni minimera avbrott i driften och förlänga utrustningens livslängd.

Säkerställ arbetsmiljön

Genom att investera i en riskbedömning minskar ni risken för person-, miljö- och egendomsskador och säkerställer efterlevnad av AFS 2017:3.

Spara pengar och miljö genom optimering

Energiförbrukningen står för ca 70 % av livscykelkostnaden för en trycklufts- och vakuumanläggning. Det är därför viktigt att anläggningen optimeras för att nå bästa energieffektivitet. I de flesta anläggningar finns det rum för förbättringar och därmed möjligheter att spara pengar och miljö.

Andra optimeringsprodukter som kan vara av intresse för er

Läs mer om våra optimeringsprodukter och hur de kan hjälpa er att sänka energiförbrukningen, höja produktiviteten och öka säkerheten i er anläggning för tryckluft, vakuum eller gas.

Analys och åtgärdsförslag med AIRScan

En AIRScan är en heltäckande analys av er anläggning för tryckluft, vakuum eller gas. Den identifierar konkreta åtgärder för hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.

Läs mer här

Övervakning med SMARTLINK

Det säkraste sättet att uppnå optimal effektivitet och maximal tillgänglighet är att alltid hålla koll på statusen på er anläggning för tryckluft, vakuum och gas.

Läs mer här

Optimera driften med centrala styrsystem

I en anläggning med flera maskiner kan ett styrsystem säkerställa rätt tryck och optimera driften utifrån servicebehov och energiförbrukning för att spara pengar och miljö.

Läs mer här

Energiåtervinning för GA-kompressorer

Med an av våra energiåtervinningsenheter kan ni återanvända värmeenergin från kompressorn till andra industriella processer som kräver värme eller ånga.

Läs mer här

Riskbedömning enligt AFS2017:3

Minska risken för person-, miljö- och egendomsskador och säkerställ efterlevnad av AFS 2017:3 genom att låta oss utföra en Riskbedömning av er anläggning.

Läs mer här

Uppgradera kompressorns dator

Uppgradera er kompressor till Elektronikon Mk5, så förbättrar ni kontrollen, förlänger maskinens livslängd och möjliggör övervakning via Smartlink.

Läs mer här