Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Genom att optimera din anläggning för tryckluft så kan du öka energieffektiviteten och driftsäkerheten i din produktion

Energiförbrukningen står för ca 70 % av livscykelkostnaden för ett tryckluftssystem. Det är därför viktigt att en anläggning med tryckluft optimeras för att nå bästa energieffektivitet. I de flesta anläggningar finns det rum för förbättringar och därmed möjligheter att spara pengar och miljö samtidigt som driftsäkerheten ökar.

Energi står för en mycket stor del av kostnaden i ett tryckluftssystem. Industrier och företag som vill sänka sina kostnader för tryckluft måste därför investera i energieffektivia lösningar. Som huvudregel gäller att ju större anläggning, desto större fokus på energieffektivitet. 

Atlas Copco erbjuder ett flertal tjänster som syftar till att öka driftsäkerheten och minska energikostnaderna i din tryckluftsanläggning. Läs mer om respektive tjänst nedan. 

AIRScan

Komplett energianalys av din tryckluftsanläggning

En AIRScan är en heltäckande analys av er anläggning för tryckluft, vakuum eller gas. Den identifierar konkreta åtgärder för hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.

M-Box measurement tool

Analys av utrustningen i kompressorrummet

En AIRchitect-mätning är en enkel mätning som beräknar den energibesparing som kan uppnås genom en nyinvestering i bättre och mer energieffektiva kompressorer.

Businessman using smart phone

Fjärrövervakning med SMARTLINK

Via avancerad teknik för övervakning och kontroll kan ni minimera avbrott i driften och förlänga tryckluftsutrustningens livslängd. Med Smartlink kan ni övervaka statusen i er anläggning och säkerställa optimal effektivitet.

Field technician at work, field technician, in production, in the field, cover image, warm tone, backlight,

Optimera driften med ett centralt styrsystem

I en anläggning med flera kompressorer kan ett styrsystem säkerställa rätt tryck och flöde. Styrsystemet optimerar driften utifrån servicebehov och energiförbrukning för att spara pengar och miljö.

Elektronikon Touch controller

Förbättra driften med en modern styrpanel

Uppgradera er kompressor till Elektronikon Mk5, så förbättrar ni driftsäkerheten och kontrollen. Dessutom förlänger nu maskinens livslängd och möjliggör fjärrövervakning via Smartlink.

GA built-in energy recovery system for GA 30-90/GA 37-90 VSD oil-injected screw compressors

Energiåtervinning för GA-kompressorer

Med en av våra energiåtervinningsenheter kan ni på ett energieffektivt sätt återanvända värmeenergin från kompressorn till andra industriella processer som kräver värme eller ånga.

Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Riskbedömning enligt AFS2017:3

Geno matt låta oss utföra en riskbedömning av er anläggning går det att minska risken för person-, miljö- och egendomsskador och samtidigt säkerställa efterlevnaden av AFS 2017:3.

airscan

Läcksökning i ett tryckluftssystem

I äldre tryckluftssystem kan ca 20 % av den totala förbrukningen av tryckluft gå förlorad genom läckage. Det är mycket pengar som bara blåser bort. Med en läcksökning Atlas Copco hjälpa er att identifiera, märka ut och kvantifiera de läckor som finns i systemet.

Genom att optimera din anläggning för tryckluft så kan du öka energieffektiviteten och driftsäkerheten i din produktion

explainer icon