Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Genom att optimera din anläggning för tryckluft så kan du öka energieffektiviteten och driftsäkerheten i din produktion

Energiförbrukningen står för ca 70 % av livscykelkostnaden för ett tryckluftssystem. Det är därför viktigt att en anläggning med tryckluft optimeras för att nå bästa energieffektivitet. I de flesta anläggningar finns det rum för förbättringar och därmed möjligheter att spara pengar och miljö samtidigt som driftsäkerheten ökar.

Offertförfrågan Kontakta oss

Energi står för en mycket stor del av kostnaden i ett tryckluftssystem. Industrier och företag som vill sänka sina kostnader för tryckluft måste därför investera i energieffektivia lösningar. Som huvudregel gäller att ju större anläggning, desto större fokus på energieffektivitet. 

Atlas Copco erbjuder ett flertal tjänster som syftar till att öka driftsäkerheten och minska energikostnaderna i din tryckluftsanläggning. Läs mer om respektive tjänst nedan. 

AIRScan

Komplett energianalys av din tryckluftsanläggning

En AIRScan är en heltäckande analys av er anläggning för tryckluft, vakuum eller gas. Den identifierar konkreta åtgärder för hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet och hållbarhet.

M-Box measurement tool

Analys av utrustningen i kompressorrummet

En AIRchitect-mätning är en enkel mätning som beräknar den energibesparing som kan uppnås genom en nyinvestering i bättre och mer energieffektiva kompressorer.

Businessman using smart phone

Fjärrövervakning med SMARTLINK

Via avancerad teknik för övervakning och kontroll kan ni minimera avbrott i driften och förlänga tryckluftsutrustningens livslängd. Med Smartlink kan ni övervaka statusen i er anläggning och säkerställa optimal effektivitet.

Field technician at work, field technician, in production, in the field, cover image, warm tone, backlight,

Optimera driften med ett centralt styrsystem

I en anläggning med flera kompressorer kan ett styrsystem säkerställa rätt tryck och flöde. Styrsystemet optimerar driften utifrån servicebehov och energiförbrukning för att spara pengar och miljö.

Elektronikon Touch controller

Förbättra driften med en modern styrpanel

Uppgradera er kompressor till Elektronikon Mk5, så förbättrar ni driftsäkerheten och kontrollen. Dessutom förlänger nu maskinens livslängd och möjliggör fjärrövervakning via Smartlink.

GA built-in energy recovery system for GA 30-90/GA 37-90 VSD oil-injected screw compressors

Energiåtervinning för GA-kompressorer

Med en av våra energiåtervinningsenheter kan ni på ett energieffektivt sätt återanvända värmeenergin från kompressorn till andra industriella processer som kräver värme eller ånga.

Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Riskbedömning enligt AFS2017:3

Genom att låts oss utföra en riskbedömning av er anläggning går det att minska risken för person-, miljö- och egendomsskador och samtidigt säkerställa efterlevnaden av AFS 2017:3.

airscan

Läcksökning i ett tryckluftssystem

I äldre tryckluftssystem kan ca 20 % av den totala förbrukningen av tryckluft gå förlorad genom läckage. Det är mycket pengar som bara blåser bort. Med en läcksökning Atlas Copco hjälpa er att identifiera, märka ut och kvantifiera de läckor som finns i systemet.