Optimera luftflödet med ES-styrsystem

Ett snävare tryckband stabiliserar systemet och sänker energikostnaderna.

Kontakta oss

Spara energi med Atlas Copcos ES-styrsystem

Det snabbaste sättet att uppnå energibesparingar är genom effektiv kompressorhantering med ES-styrsystemet.

Loading...

Reducera tryckbandet

ES-styrsystemet kopplar samman alla kompressorer och torkar och sänker det totala tryckbandet. Stabilt tryck bidrar till kvalitet i produktionen.

Övervaka luftbehovet

ES-styrsystemet väljer den bästa kombinationen av maskiner så att den luft som behövs levereras på det effektivaste sättet.

Spara energi

Dra nytta av effektiv styrning av kompressorrummet och optimera energiförbrukningen

Vad händer om jag kör flera kompressorer utan ES?

Utan ett centralt styrsystem reagerar varje enskild kompressor lokalt på förändringar i trycket. Om systemtrycket sjunker växlar ytterligare en kompressor till pålastad drift. Sekvensen kommer emellertid alltid att vara densamma, och fördelarna med drivning med variabelt varvtal utnyttjas inte till fullo. Resultatet blir ett högre tryck än vad som krävs, för mycket avlastad drift och ... en kostsam elräkning.

Hur är det med lastfördelningen mellan mina kompressorer?

En ES kan ställas in för att förhindra ojämn förslitning av kompressorer genom att fördela driftstimmar på flera maskiner för effektivare schemaläggning av underhåll.

Låt ES optimera tryckluftsleveransen.

Dra nytta av effektiv styrning av kompressorrummet med ES-sekvensstyrsystem. Kontakta din Atlas Copco-representant idag.

Download
  • Read more about our energy savings solutions 912.1 kB, PDF
  • Why the ES controller helps to match your changing air demand 378.2 kB, PDF

Kundberättelser