Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Atlas Copco erbjuder ett brett sortiment av kompressorer, blåsmaskiner och gasgeneratorer för industriella applikationer

Våra innovativa och tillförlitliga produkter minskar energiförbrukningen och klimatavtrycket hos kunder inom tillverkningsindustrin och livsmedelsindustrin. För kunder verksamma inom sjöfart, järnväg och medicinska tillämpningar finns särskilda modeller som uppfyller de krav som finns i dessa branscher. Vi kompromissar aldrig med effektivitet och tillförlitlighet utan erbjuder alltid den bästa lösningen för respektive tillämpning.
GA VSD+ cover image  oil-injected rotary screw compressors wit variable speed drive (VSD) and oil-coold permanent magnet motor

Oljesmorda kompressorer

Industrikompressorer - kompressorer för industrin

Atlas Copco erbjuder ett brett sortiment av pålitliga, energieffektiva och kostnadseffektiva kompressorer för alla tillämpningar med lågt, medelhögt och högt tryck. I sortimentet ingår oljesmorda kompressorer (skruvkompressorer och kolvkompressorer) för industriella applikationer där 100% ren luft inte är av avgörande betydelse för processen.

Läs mer om oljesmorda kompressorer i:

ZR 90-160 VSD+ 3D setup

Oljefria kompressorer

100% ren tryckluft för känsliga applikationer

Ett brett sortiment av innovativa, energieffektiva och klimatsmarta kompressorer som utvecklats för tillämpningar där luftkvaliteten är avgörande för slutprodukten och produktionsprocessen. I sortimentet ingår certifierat 100% oljefria kompressorer, skruvkompressorer, scrollkompressorer, tandkompressorer och turbokompressorer.

Läs mer om oljefria kompressorer i:

3D images of blowers in cement plant

Blåsmaskiner

Kompressorer (blowers) för låga tryck

Atlas Copco har ett heltäckande sortiment av energieffektiva, innovativa och 100% oljefria (ISO 8573-1 klass 0) blåsmaskiner för tryck mellan 0 och 1,5 bar(e). Med vårt breda teknikutbud (där skruvblåsmaskiner, lobblåsmaskiner och turboblåsmaskiner ingår) har vi produkter för alla applikationer och behov inom låga tryck.

Läs mer om blåsmaskiner i:

two guys standing next to nitrogen generator

Gasgeneratorer - nitrogen

Generera miljövänlig kvävgas onsite

Egenproducerad kvävgas är säkrare, billigare och mer driftsäkert än gas på flaska eller tank. Kunder kan välja mellan fristående gasgeneratorer och skids för kvävgas. Alla produkter är baserade på två framgångsrika teknologier för att generera ren och miljövänlig kvävas (PSA- och membranteknik). Val av teknik beror på applikationen.

Läs mer om nitrogengeneratorer i:

Hospital  - Operating room

Sjukhuskompressorer

Kompressorer och tillbehör för medicinskt bruk

Utrustning som används på sjukhus och andra vårdinrättningar måste följa specifika regelverk och uppfylla de högsta kraven på renhet. Atlas Copcos MED-serie är specifikt utvecklad för att motsvara förväntningarna hos kunder i det här segmentet. Vi erbjuder kompletta och pålitliga lösningar för medicinska gaser inom olika applikationer.

Läs mer om kompressorer för sjukhus i:

High speed train

Tågkompressorer

Kompressorer och tillbehör för tåg och järnväg

Atlas Copcos produktportfölj inkluderar robusta kompressorer särskilt lämpade för applikationer relaterade till järnväg. Våra tågkompressorer är byggda för att klara extremt väder, stötar och vibrationer. Med få rörliga delar i kompressorerna är serviceintervallen långa och underhållet går snabbt att utföra på en plats som är lämplig för kunden.

Läs mer om kompressorer för tåg i:

Transport

Marina kompressorer

Kompressorer och tillbehör för sjöfart

Atlas Copco erbjuder ett komplett sortiment av marina kompressorer, nitrogengeneratorer och reservdelar som är certifierade för fartyg och marina miljöer. Maskinerna är robusta och energieffektiva med en kompakt design som minimerar kostnaderna för installation och underhåll på alla typer av fartyg runtom i världen.

Läs mer om kompressorer för sjöfart i:

Atlas Copco's oil-free compressors are a key component in exclusive, fully-automated snow-making machines.

Snökompressorer

Kompressor och tillbehör för snötillverkning

När snön inte räcker till i skidbackarna kan Atlas Copcos oljefria kompressorer användas för att skapa en helt ren vattendimma som fryser till snökristaller innan den når marken. Vi erbjuder större skruvkompressorer för centrala kompressoranläggningar, men även mindre kolvkompressorer som byggs in i fläktkanoner som placeras i skidbacken.

Läs mer om kompressorer för snötillverkning i:

Landscape

Högtryckskompressorer

Kompressorer och boosters för applikationer med höga tryck

Högtryckskompressorer och boosters (tryckstegrare) används inom otaliga industrier och applikationer världen över. Inom tillverkningsindustrin används de bland annat för att blåsa petflaskor och för att testa komponenter inom flyg- och rymdindustrin. Atlas Copco erbjuder oljefria kolvkompressorer och skruvkompressorer för höga tryck.

Läs mer om högtryckskompressorer i:

Atlas Copco Compressor Technique’s automan application in action at the bike shop.

Kompressorer <30 kW

Små men kraftfulla kompressorer för små verkstäder och fabriker

Tryckluft används flitigt inte bara inom stora industrier utan även i små verkstäder och i mindre verksamheter med en eller ett fåtal anställda. Många handhållna verktyg drivs med tryckluft och tryckluft används också för exempelvis renblåsning och för pumpning av däck. För dessa applikationer passar mindre kompressorer under 30 kW.

Läs mer om små kompressorer i:

OriginAir

Begagnade kompressorer

Renoverade kompressorer som får ett nytt liv hos en ny ägare

Begagnad kompressorer och annan utrustning renoveras och uppgraderas så att de kan användas av en ny ägare. Med nya orignaldelar och uppdateringar i programvara säkerställer vi att maskinerna uppfyller dagens krav på energieffektivitet. Endast maskiner som godkänts efter omfattande testning erhåller OriginAir-certifieringen.

Läs mer om begagnade kompressorer i:

Capturefile: C:\Documents and Settings\StudioPC\Desktop\WORK\FD120-285\airnet\A.tif
CaptureSN: CT010132.005540
Software: Capture One PRO for Windows

Rörsystem

Rör i aluminium och rostfritt stål som installeras med enkla verktyg

AIRnet är ett hållbart och flexibelt rörsystem som kan monteras för hand med enkla verktyg på kort tid. Design och material säkerställer att systemet bibehåller sin prestanda över tiden - ingen rost, inga tryckfall och inga luftföroreningar. Systemet finns tillgängligt i aluminium och rostfritt stål. Räkneverktyg och lathundar finns tillgängliga.

Läs mer om AIRnet i:

GA 22+ FF. Oil-injected screw compressor with built-in refrigereant dryer. Coverimage

Tank och efterkylare

Robusta lösningar för en jämnare drift

En luftbehållare (eller tank) fungerar som ett magasin för tryckluften. Den jämnar ut pulsationer från kompressorn, den kyler luften och samlar upp kondensat. Vilken luftbehållare som är lämplig beror på flera olika faktorer. Efterkylare är en värmeväxlare som kyler ned den varma tryckluften från kompressorn så att vattnet fälls ut innan den går in i ledningsnätet.

Läs mer om luftbehållare och efterkylare i:

filter illu banner

Luftbehandling - Filter

Skydd mot olja, partiklar och mikroorganismer

Verktyg och maskiner som drivs av tryckluft är ofta känsliga för partiklar och föroreningar som finns i luften. Tryckluftens kvalitet är därför mycket viktig för utrustningens funktion och livslängd. För att avlägsna partiklar och andra föroreningar som fångats i en luftström används olika typer av filter med olika avskiljningskapacitet.

Läs mer om filter i:

Cerades sušička CD+

Luftbehandling - Torkar

Rätt tork skyddar system och processer från fukt

All atmosfärsluft innehåller vattenånga. Vid kompression av luften ökar vattenkoncentrationen. För att undvika problem och störningar orsakade av vattenutfällning i ledningar och ansluten utrustning måste tryckluften torkas. Atlas Copco har ett brett sortiment av torkar för olika tryckdaggpunkter. Olika torkteknologier medför olika fördelar.

Läs mer om torkar i:

Water drains

Kondensavskiljare

Lösningar som skyddar tryckluften och miljön

För att avskilja så mycket kondensvatten som möjligt från tryckluften installeras en vattenavskiljare. Med rätt val och dimensionering kan en effektivitet på 80-90% uppnås. I de fall det finns olja i systemet måste den destrueras på ett säkert och miljövänligt sätt via en oljeavskiljare. Oljeförorenat vatten får inte ledas direkt ned i avloppet.

Läs mer om vatten i tryckluften i:

Atlas Copco erbjuder ett brett sortiment av kompressorer, blåsmaskiner och gasgeneratorer för industriella applikationer

explainer icon