Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer
Close

Kvalitetsstandarder och klasser på tryckluft

Air Treatment Compressed Air Wiki Filtering Contaminants in Compressed Air

Vill du installera ett luftbehandlingssystem som uppfyller tillämpningens krav på luftkvalitet? Börja med att läsa mer om kvalitetsklasser för tryckluft. Här ska vi gå igenom hur tryckluftens kvalitet mäts och varför det här är viktigt.

Vad är tryckluftskvalitet?

När luft sugs in för att komprimeras samlas även andra partiklar upp, så att luften förorenas. När luft komprimeras ökar koncentrationen av föroreningar exponentiellt. Dessutom kan det tillkomma ytterligare föroreningar under komprimeringsprocessen. 

Det krävs luftbehandling för att avlägsna föroreningar från tryckluftssystemet. Här är några av de typer av föroreningar som förekommer i ett tryckluftssystem:

  1. Fasta partiklar/damm 

  2. Vatten (som vätska eller ånga)

  3. Oljeinnehåll (som ånga eller spray)

När luften behandlas på rätt sätt anses den vara ren och säker. Men kvaliteten på tryckluften definieras inte bara av hur ren den är utan även av hur torr den är. För att fastställa hur ren och torr tryckluften är måste vi räkna antalet partiklar av en viss storlek i en kubikmeter luft, daggpunkten samt mängden oljeaerosoler och ånga.

Vad är ISO-standarden för luftkvalitet?

ISO (International Organization for Standardization) har utvecklat den internationella standarden för att testa kvaliteten på tryckluft, och den kallas ISO 8573-1. ISO-standarden för luftkvalitet mäter tre typer av föroreningar i tryckluften: vatten, oljeinnehåll och fasta partiklar. Den tar inte hänsyn till mikroorganismer och gaser. 

En specifik tryckluftsklass tilldelas beroende på mängden föroreningar som hittas. Kvalitetsklassen anges enligt ISO 8573-1. Det här standardiserade systemet definierar parametrar från minst till mest förorenade tryckluftskällor.

När det gäller specifikation av tryckluft graderas luftkompressorer enligt renhetsklassen efter kompression. Så du kan börja fastställa vilken typ av kompressor du behöver genom att titta på vilken renhetsklass som behövs i din tillämpning.

Varför behövs ren tryckluft?

Tryckluft används i många branscher, som gruvdrift, tillverkning, textilproduktion och livsmedelsbearbetning. Kvaliteten på den luft som används i industriella tillämpningar har direkt inverkan på arbetsprocessen, de installerade maskinerna och produktens kvalitet. Därför är det viktigt att tryckluften är ren och fri från föroreningar. 

Ju renare luften är desto lägre risk för föroreningar, haverier och att avvisade produkter. Det här är avgörande inom branscher som livsmedel och läkemedel. Det finns risk för att luften kommer i direkt kontakt med produkten eller indirekt via förpackningen. 

Hög luftkvalitet är viktigt i många branscher, men den mest känsliga tillämpningen är inom medicinska tjänster. När det gäller tillförsel av medicinsk luft till sjukhuspatienter måste luftens renhet garanteras till 100 %. Här behövs oljefria kompressorer som producerar den renaste luften.

Vad innebär luftkvalitet av klass 0?

Vi rekommenderar att endast tryckluft i klass 0 används i kritiska processer för att eliminera risken för luftföroreningar. Den här klassificeringsnivån innebär inte noll kontaminering. Klass 0 avser högsta möjliga luftkvalitet med minsta möjliga mängd föroreningar i luften, och den måste ha mindre föroreningar än i klass 1. 

Tryckluftsutrustning kan kombineras för att producera ren luft. Det kan gälla olika luftfilter och torkar. Genom att identifiera vilka föroreningar som behöver avlägsnas kan du avgöra vilken utrustning du behöver.

Hur fungerar luftfilter?

Ett filter används till att separera luftpartiklar och föroreningar. Varje filter är dock endast effektivt till en viss gräns eftersom inget filter kan separera alla partiklar. Partiklar mellan 0,1 och 0,2 μm är svårast att filtrera bort. 

Olja och vatten i aerosolform beter sig på liknande sätt som andra partiklar och kan separeras med ett vätskeuppsamlande filter. I filtret samlas vätskedropparna ihop till större droppar som sjunker till botten av filtret. 

Filtret kan separera olja i både aerosolform och vätska. Om oljan är i vätskeform leder det dock till högt tryckfall och oljerester. Om oljan är i ångform är det svårare att separera den och du behöver ett filter som innehåller adsorptionsmaterial, vanligtvis aktivt kol.

All filtrering leder oundvikligen till tryckfall och att tryckluftssystemet förlorar energi. Finare filter med tätare struktur separerar fler föroreningar, men de leder också till högre tryckfall och blir även snabbare igensatta. Då måste filtret bytas ut oftare vilket ger högre underhållskostnader.

Dessutom måste filtren dimensioneras för att hantera det nominella flödet korrekt och samtidigt ha en större kapacitetsgräns. Då blir det enklare att hantera tryckfall som beror på blockeringar.

Hur fungerar lufttorkar?

Kyltorkar och adsorptionstorkar används för att avlägsna fukt från tryckluften. Kyltorkar används när den högsta luftkvalitet som krävs är klass 4, vilket innebär att daggpunkten är 3 °C eller lägre. Om det behövs tryckluft med mindre fukt (lägre tryckdaggpunkt) måste du installera en adsorptionstork.

I den här guiden får du lära dig allt du behöver veta om luftbehandling. Från olika typer av föroreningar till att känna till luftkvalitetskraven – den här handboken täcker alla viktiga luftbehandlingsämnen.

Har du några specifika frågor till oss eller behöver du mer support? Våra experter på luftbehandling hjälper dig gärna. Kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Relaterade artiklar