Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Varför är det viktigt att torka tryckluft?

Compressed Air Wiki Air Treatment Drying

All luft i atmosfären innehåller en viss mängd vattenånga. Tänk dig atmosfären som en jättestor, lätt fuktad tvättsvamp. Om vi klämmer ihop svampen hårt kommer det vatten som absorberats att droppa ut. Samma sak inträffar när luft komprimeras, vilket innebär att vattenkoncentrationen ökar. För att undvika framtida problem i tryckluftssystem måste den fuktiga luften behandlas. Detta sker med en efterkylare och torkutrustning.

Varför och hur torkar man tryckluft?

Luften i atmosfären innehåller mer vattenånga vid höga temperaturer och mindre vid lägre temperaturer. Detta påverkar vattenkoncentrationen när luften komprimeras. En kompressor med ett arbetstryck på 7 bar och en kapacitet på 200 l/s som komprimerar luften vid 20 °C med en relativ luftfuktighet på 80 % kommer till exempel att frigöra 10 liter vatten per timme i tryckluftledningen. Problem och störningar kan uppstå på grund av vattenutfällning i rören och ansluten utrustning. För att undvika detta måste tryckluften torkas.

att torka tryckluft är i många fall viktigt

Vad betyder termen tryckdaggpunkt?

Termen tryckdaggpunkt (PDP) används för att beskriva innehållet av vattenånga i tryckluften. Det är den temperatur där vattenånga kondenseras till vatten vid aktuellt arbetstryck. Låga PDP-värden indikerar små mängder vattenånga i tryckluften.

Det är viktigt att komma ihåg att atmosfärisk daggpunkt inte kan jämföras med PDP vid jämförelse av olika torkar. Till exempel en PDP på +2 °C vid 7 bar motsvarar -23 °C vid atmosfärstryck. Att använda ett filter för att avlägsna fukt (minska daggpunkten) fungerar inte. Detta beror att ytterligare kylning leder till fortsatt utfällning av kondensvatten.

Du kan välja typ av torkutrustning baserat på tryckdaggpunkten. Sett utifrån kostnaden så gäller regeln att ju lägre daggpunkt som krävs, desto högre blir investerings- och driftskostnaderna för torkning. Det finns fem metoder för att avlägsna fukt ur tryckluft: kylning plus separation, överkompression, membran, absorptions- och adsorptionstorkning.

Olika torkningsmetoder

Det finns ett antal sätt att torka tryckluft, de flesta finns listade nedan. För mer information om hur du väljer rätt tork för din tillämpning, klicka här.
- Efterkylare
- Kyltorkar
- Överkompression
- Absorptions- och adsorptionstorkning (torkmedelstorkar)
- Membrantorkar

Hur ska kondensvattnet hanteras efter torkning av luft?

Var och en som använder ett tryckluftssystem (med teknik för oljeinsprutning) måste vara medveten om hur kondensatet hanteras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med miljölagstiftningen. Kondensatet som frigörs ur tryckluftsutrustningen innehåller små partiklar av olja som inte är synliga för blotta ögat, vilket är skälet till att det måste destrueras på korrekt sätt. Det är inte bara skadligt för miljön att kassera på fel sätt utan det kan också medföra böter och skada företagets rykte som en ansvarstagande aktör.


Det finns många generella regler angående avfallshantering och det har du säkerligen noterat om du besökt en lokal återvinningscentral och jämfört den med hur den såg ut för bara några år sedan. Så låt inte tryckluftsförsörjningen förstöra ditt rykte. Utför istället en enkel första kontroll.


Gör en visuell besiktning av din tryckluftsutrustning: du bör hitta torkar och kondensatavtappare i din anläggning. Ta reda på vart rören på dem leder. Om allt är som det ska, leder de till en olje-/vattenavskiljare av något slag och sedan vidare till ett avlopp. Om de leds direkt från avtappningen ut på golvet eller bara ned i en plastbehållare så bör detta höja en varningsflagga. Olje-/vattenavskiljare är mycket enkla att installera. Observera att det finns många regler kring hanteringen av kondensat så även med lämplig utrustning installerad bör du kontrollera regelverket i just din region.

Relaterade artiklar

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Torka tryckluft: Efterkylaren

Läs mer om de olika sätten att behandla tryckluft och de olika verktyg som används i dessa processer. Här talar vi om torkning av tryckluft och om efterkylare.

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Hur avlägsnar man föroreningar från tryckluft?

För att en tryckluftsanläggning ska kunna leverera den rätta luftkvaliteten måste man göra ett antal ställningstaganden före installationen. Nu ska vi titta på hur man avlägsnar skadliga föroreningar som vattenånga och olja från utloppsluften.

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.