Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Varför torr tryckluft är viktigt

Air Treatment Refrigerant air dryer Compressed Air Wiki Drying Desiccant dryers Condensate in compressed air

All atmosfärisk luft innehåller en viss mängd vattenånga. Föreställ dig din arbetsmiljö som en svamp som håller kvar fukt. Om vi skulle klämma ut fukten skulle för mycket vatten bildas. Samma sak händer när luften snabbt trycksätts och därför krävs utrustning som kan torka tryckluften.

Eftersom snabba temperaturförändringar sker under den kraftiga värmekompressionsprocessen, skapas vattenånga. Denna fuktnivå kallas tryckdaggpunkt (PDP), vilket förklaras ytterligare i den här artikeln.

För att undvika potentiella problem, inklusive ökade underhållskostnader och säkerhetsstopp, är det viktigt att torka tryckluft med en efterkylare och torkutrustning.

Riskerna med att inte avlägsna vattenånga är bland annat korrosion, mikroorganismer och ökad fukt i redan fuktiga miljöer. Dessa faktorer påverkar inte bara en luftkompressors livscykel, utan även den övergripande produktionskvaliteten.

Just såsom du får reda på i den här artikeln, innehåller kondensat inte bara vatten. När tryckluften torkas försvinner samtidigt föroreningar under processen. Om din tillämpning kräver ren luft är det av avgörande betydelse att du installerar en lämplig torklösning.

Läs nedan om du vill veta mer om de olika tillgängliga lösningarna, inklusive dem med integrerad efterkylare.

 

Vad är en efterkylare?

Vissa luftkompressorer har en integrerad efterkylare som eliminerar upp till 70 % fukt. De är en perfekt lösning för de flesta tillämpningar och gör torkningsprocessen enkel.

Men om du arbetar i en fuktig miljö eller med en tillämpning som kräver så torr luft som möjligt, bör du lägga till en tork. Valet av rätt utrustning avgöra av dina behov och ditt utrymme.

Så här produceras torr tryckluft

Atmosfärisk luft innehåller mer vattenånga vid höga temperaturer och mindre vid lägre temperaturer. Denna variation påverkar vattenkoncentrationen när luften komprimeras.

Till exempel en kompressor med 7 bars tryck, kapacitet 200 l/s och 20 ˚C temperatur med 80 % luftfuktighet, frigör 10 l vatten per timme. Som ett resultat av denna utfällning i rören och ansluten utrustning, kan problem uppstå. För att undvika detta måste tryckluften torkas.

Utöver en integrerad efterkylare kan du även välja en integrerad eller fristående torkutrustning. När du söker efter den bästa lösningen bör du vara uppmärksam på tryckdaggpunkten (PDP) i din produktionsmiljö.

Läs mer om hur du väljer rätt tork för din tillämpning och om specifika torkar - efterkylare - kyltorkar - överkompression - absorption och adsorptionstorkning (torkmedelstorkar) - membrantorkar.

Två huvudtyper av torkar

Vid ditt val av tork står det vanligtvis mellan två typer: kyl- och torkmedelstorkar. Vilken typ som är den rätta för dig beror på din konfiguration, budget och dina tillämpningar.

Kyltorkar

De mer kostnadseffektiva kyltorkarna är lämpliga för de flesta tillämpningar som kräver högtrycksluft. Som namnet antyder fungerar den här utrustningen genom att luften kyls ned. Denna torkningsprocess sker genom rörledningar som är anslutna till en luftkompressor.

De uppnår daggpunktsnivåer på 2(C) till 10(C) och är relativt energieffektiva. Dessutom begränsar de köldmediegaser som används i nyare utrustning, den globala uppvärmningen så mycket som möjligt.

Torkmedelstorkar

Om du vill ha en mer robust lösning för torkning av tryckluften är torkmedelstorkar vad du är ute efter. Den initiala investeringskostnaden är högre än för kyltorkar men de är mer energieffektiva och ger renare luft.

Torkmedelstorkar gör sitt jobb genom en kemisk process som binder till fuktig luft och eliminerar ånga under produktionen. Som ett resultat kan adsorptionstorkar nå en tryckdaggpunkt (PDP) på -40 ˚ C.

Eftersom den här utrustningen kräver mindre elektricitet än en kyltork är driftskostnaden mycket lägre.

Det är viktigt att torka tryckluften

Vad betyder termen tryckdaggpunkt?

Med tryckdaggpunkt (PDP) avses vatteninnehållet i tryckluft. Det är den temperatur vid vilken vattenånga kondenseras till vatten. Låga PDP-värden indikerar små mängder vattenånga i tryckluften.

När du utvärderar olika torkar är det värt att notera att atmosfärisk daggpunkt inte är jämförbar med PDP. En PDP på +2 ˚C vid 7 bar motsvarar till exempel -23 ˚C vid atmosfäriskt tryck. Det är också viktigt att förstå att det inte är effektivt att använda ett filter för att ta bort fukt.

Det beror på att ytterligare kylning leder till fortsatt utfällning av vattenkondens. För att välja rätt typ av torkutrustning måste du förstå PDP. Sett till kostnaderna gäller att, ju lägre daggpunkt som krävs, desto högre blir investeringen.

Det finns fem tekniker för att åstadkomma torr tryckluft. Dessa inkluderar torkning medelst kylning plus separation, överkompression, membran, absorption och absorption.

Lufttorkning innebär att man måste hantera avfall när torr luft separeras från ånga och smörjmedel. Följande avsnitt innehåller mer information om detta ämne.

Hur kasserar man kondensat?

Alla som driver ett tryckluftssystem (med oljeinsprutad teknik) måste veta hur kondensat ska kasseras. När ånga släpps ut från en luftkompressor innehåller den oljepartiklar som inte syns med blotta ögat. Därför är det viktigt att följa miljöriktlinjerna.

Att kassera på fel sätt är inte bara dåligt för vår planet, utan du kan även dra på dig skadestånd och fördärva ditt rykte som ett ansvarsfullt företag. Det finns många regler för hur avfall ska hanteras och dessa finns tydligt angivna på återvinningscentraler.

Det är enkelt att följa dessa riktlinjer. Kontrollera tryckluftsutrustningen och ta reda på kondensatavtappningarnas utloppsrör. Om allt är som det ska, leder rören till en olje-/vattenavskiljare och sedan till en avtappning.

Om kondensatet leds direkt från avtappningen ut på golvet eller bara ned i en plastbehållare så bör detta höja en varningsflagga. Olje-/vattenavskiljare är mycket enkla att installera. Regler kring hanteringen av kondensat varierar från region till region så även med lämplig utrustning installerad bör du kontrollera regelverket i just din region.

I den här guiden får du lära dig allt du behöver veta om luftbehandling. Från olika typer av föroreningar till att känna till luftkvalitetskraven – den här handboken täcker alla viktiga luftbehandlingsämnen.

Har du några specifika frågor till oss eller behöver du mer support? Våra experter på luftbehandling hjälper dig gärna. Kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Relaterade artiklar

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Torka tryckluft: Efterkylaren

13 November, 2022

Läs mer om de olika sätten att behandla tryckluft och de olika verktyg som används i dessa processer. Här talar vi om torkning av tryckluft och om efterkylare.

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Hur avlägsnar man föroreningar från tryckluft?

27 September, 2022

För att en tryckluftsanläggning ska kunna leverera den rätta luftkvaliteten måste man göra ett antal ställningstaganden före installationen. Nu ska vi titta på hur man avlägsnar skadliga föroreningar som vattenånga och olja från utloppsluften.

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

18 October, 2022

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.