Torka tryckluft genom överkomprimering - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Torka tryckluft genom överkomprimering

Compressed Air Wiki Air Treatment Drying

All atmosfärisk luft innehåller en viss mängd vattenånga. När luften komprimeras så ökar vattenkoncentrationen. För att undvika problem i kompressorinstallationen måste tryckluften behandlas. I den här artikeln tar vi upp torkning av tryckluft genom överkomprimering.

Vad är överkomprimering?

överkomprimering är en torkteknik

Överkomprimering är kanske den allra enklaste metoden för att torka tryckluft. Luften komprimeras först till ett högre tryck än det avsedda arbetstrycket, vilket innebär att koncentrationen av vattenånga ökar. Därefter kyls luften ned, varvid vatten avskiljs. Slutligen låter man luften expandera till arbetstrycket, varvid en lägre tryckdaggpunkt (TDC) uppnås. På grund av den höga energiförbrukningen är den här metoden är endast lämplig för mycket små luftflöden.

Den här e-boken om tryckluftstorkar berättar allt om fukt och den viktiga roll som torkar har för luftbehandling. 

Har du specifika frågor eller vill du kontakta en expert? Klicka på knappen nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Relaterade artiklar

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

18 October, 2022

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Hur avlägsnar man föroreningar från tryckluft?

27 September, 2022

För att en tryckluftsanläggning ska kunna leverera den rätta luftkvaliteten måste man göra ett antal ställningstaganden före installationen. Nu ska vi titta på hur man avlägsnar skadliga föroreningar som vattenånga och olja från utloppsluften.