Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma

Lösningar med oljefri luft för livsmedels- och dryckesindustrin

Särskild klass 0-certifierad luftkompressorsystem för livsmedels- och bryggeriindustri. Garanterad oljefri luft för säkra och högkvalitativa slutprodukter samt lägsta totala ägandekostnad

Kontakta vår expert

Certifierad ren luft

ISO 8573-1 klass 0-certifieringen innebär att det är noll procents risk för att våra produkter förorenar tryckluften. Det innebär att vi inte skadar ditt företags goda rykte med oljeförorening från våra oljefria produkter

Mer om oljefri luft av klass 0

Lägsta totala ägandekostnad

Om du minskar produktionskostnaderna för livsmedels- och dryckesframställningen ökar du lönsamheten. Tack vare vår låga energiförbrukning och våra effektiva övervakningssystem kan vi leverera lägsta möjliga ägandekostnad

Mer om vårt övervakningssystem

Överensstämmer med ISO 22000

Överensstämmer med ISO 22000-ledningssystemet för livsmedelssäkerhet. Byggd för användning i livsmedelsfabriker

Mer om ISO 22000

Heltäckande lösningar för alla livsmedels- och dryckesframställningsprocesser

Vi har de tryckluftslösningar du behöver, oavsett om det gäller processluft, anläggningsluft, förpackning eller andra tillämpningar. Vi har intern teknik för alla steg i produktionsprocessen, vilket innebär att vi erbjuder en effektiv helhetslösning för dina tryckluftsbehov.

Ren luft för högsta branschstandard

Atlas Copco har satt standarden för oförorenad tryckluft i livsmedels- och dryckesindustrin. Du kan lita på branschens största sortiment av oljefri teknik, med vetskap om att du arbetar med den första kompressortillverkaren att åstadkomma ren klass 0-luft, enligt ISO 8573-1 (2010), certifierat av TÜV Rheinland. Tryckluft för mat och dryck som genereras av våra kompressorer är av högsta renhetsgrad för att minska risken för kontaminering och för att skydda det anseende du har kämpat så mycket för.

Först med ISO 22000-certifiering

ISO 22000 har växt fram som den viktigaste globala kvalitetsstandarden för mat och dryck och vi är den första kompressortillverkaren att certifieras för vår Oil-free Air-produktionsanläggning i Antwerpen i Belgien. Vi garanterar våra kunder inom livsmedels- och dryckesindustrin kvalitet och transparens.

Tillförlitlighet och effektivitet

När vi säger att vi har den lägsta möjliga totala ägandekostnaden menar vi det. Vi kan maximera dina produktionsprocessers drifttid tack vare vårt globala servicenätverk som finns i över 180 länder, i kombination med övervakningssystem som drivning med variabelt varvtal och SMARTlink, som gör att du noggrant kan planera underhåll som behövs och därmed minska tiden för möjliga driftstopp.

Kundberättelser om mat och dryck

Användningsområden

Automatiseringsluft

Tryckluft används för styrning av ventiler och manövreringsorgan i automatiserade linjer för fyllning, paketering och tappning. Med oljefri tryckluft förhindrar du att automatiseringskomponenterna hakar upp sig och skyddar dessutom slutprodukten.

Transport

Tryckluft används för att blåsa mjölk- och kakaopulver längs rör.
Med oljefri luft undviker du att oljeföroreningar blandas med pulvret, vars renhet bibehålls.

Rengöringsluft

Tryckluft för rengöring av flaskor samt paketering och formning före fyllning. Olja i tryckluften förorenar matbehållarna och förändrar slutproduktens smak och lukt, förutom att det är en hälsorisk.

Luftblåsning, luftning

Tryckluft pumpas in i vätska för att öka syrehalten. Detta sker till exempel inom fiskodling för att syresätta de lägre vattenskikten och/eller syresätta sedimentet. Oljeföroreningar i luften leder till att fisken och andra djur dör.

Jäsning

Tryckluft tillför bakterierna syre under fermentering vid produktion av livsmedelskomponenter som citronsyra, vin och yoghurt. Om det finns minsta lilla spår av olja påverkas bakterieaktiviteten, vilket leder till en undermålig och kontaminerad slutprodukt.

Livsmedelsförvaring

Under luftsepareringsprocessen delas tryckluften upp i syrgas och kvävgas. Kvävgasen används sedan för att skydda livsmedel i behållare, stora lageranläggningar och vid sjöfrakt. Luften måste vara 100 % oljefri, eftersom kvävgasen har direktkontakt med livsmedlet. Olja förstör också membranen i PSA-anläggningar, dessa är dyra att byta ut.

Kylning och sprutning

Tryckluft används för att kyla ned bakverk när de kommer ut ur ugnen. Föroreningar i luften förstör slutprodukten, vilket leder till kasseringar och produktionsförluster.

Atlas Copco tillhandahåller oljefri tryckluft till La Molisana

Klass noll, betyder noll olja och noll risk för förorening eller farliga produkter. Med oljeinsprutad kompression, även om den är filtrerad, kan man inte garantera att alla oljeångor, aerosoler och andra föroreningar avlägsnas från luften.

Särskilt i livsmedels- och bryggeriindustrin måste alla risker för oljeförorening uteslutas.

Loading...

VSD-teknik och energiåtervinning matchar Chaudfontaines hållbara strategi

Chaudfontaine i de belgiska Ardennerna är en plats där naturligt källvatten tappas på flaskor. Det är dessutom en plats där Atlas Copco hjälper kunderna att spara 26 % genom att ta fram en lösning med variabelt varvtal och mer därtill tack vare energiåtervinningsenheten.

Loading...

Våra lösningar för livsmedels- och dryckesindustrin