Tryckluft av livsmedelskvalitet för livsmedelsindustrin

Lösningar med oljefri luft för livsmedel och dryck

Särskild klass 0-certifierad luftkompressorsystem för livsmedels- och bryggeriindustri. Garanterad oljefri luft för säkra och högkvalitativa slutprodukter samt lägsta totala ägandekostnad

Kontakta vår mat- och dryckexpert

Överensstämmer med ISO 22000

Överensstämmer med ISO 22000-ledningssystemet för livsmedelssäkerhet. Byggd för användning i livsmedelsfabriker

Mer om ISO 22000

Helt skyddat system

Oljefri luft av klass 0 som uppfyller ISO 8573-1 (2010). Vårt utbud av lufttorkar hjälper dig att undvika fuktkontaminering och ger ett fullständigt skydd.

Mer om klass 0

Lägsta totala ägandekostnad

Minska produktionskostnaderna och öka lönsamheten. Med det bredaste utbudet av kompressions- och torkteknik kan vi leverera lägsta ägandekostnad.

Standarden för luftkompressorer för mat och dryck

Tryckluft som används för livsmedel måste vara absolut ren och fri från föroreningar, oavsett om det är för sortering och utmatning, blandning, luftning av ämnen, pumpning eller fyllning av produkter. Bara oljefria kompressorer kan garantera absolut ren luft och eliminera risken för luftburna föroreningar.

100 % rent, 100 % säkert

Atlas Copco har satt standarden för oförorenad tryckluft i livsmedels- och bryggeriindustrin. Du kan lita på branschens största sortiment av oljefri teknik, med vetskap om att du arbetar med den första kompressortillverkaren att åstadkomma ren klass 0-luft, enligt ISO 8573-1 (2010), certifierat av TÜV Rheinland. Tryckluft för mat och dryck som genereras av våra kompressorer är helt fria från oljeaerosoler och ångor för att skydda det anseende du har kämpat så mycket för.

Först med ISO 22000-certifiering

ISO 22000 har växt fram som den viktigaste globala kvalitetsstandarden för mat och dryck och vi har blivit den första kompressortillverkaren att certifieras för vår Oil-free Air-produktionsanläggning i Antwerpen i Belgien: 


Hemma i livsmedels- och bryggeriindustrin

Få decennier av erfarenhet inom mat och dryck att fungera för dig:


Användningsområden

Automatiseringsluft

Tryckluft används för styrning av ventiler och manövreringsorgan i automatiserade linjer för fyllning, paketering och tappning. Med oljefri tryckluft förhindrar du att automatiseringskomponenterna hakar upp sig och skyddar dessutom slutprodukten.

Transport

Tryckluft används för att blåsa mjölk- och kakaopulver fram längs rör.
Med oljefri luft undviker du att oljeföroreningar blandas med pulver och håller pulvret rent

Rengöringsluft

Tryckluft för rengöring av flaskor samt paketering och formning före fyllning. Olja i tryckluften förorenar matbehållarna och förändrar slutproduktens smak och lukt, förutom att det är en hälsorisk.

Luftblåsning, luftning

Tryckluft pumpas in i vätska för att öka syrehalten. Detta sker till exempel inom fiskodling för att syresätta de lägre vattenskikten och/eller syresätta sedimentet. Oljeföroreningar i luften leder till att fisken och andra djur dör.

Jäsning

Tryckluft tillför bakterierna syre under fermentering vid produktion av livsmedelskomponenter som citronsyra, vin och yoghurt. Om det finns minsta lilla spår av olja påverkas bakterieaktiviteten, vilket leder till en undermålig och kontaminerad slutprodukt.

Livsmedelsförvaring

Under luftsepareringsprocessen delas tryckluften upp i syrgas och kvävgas. Kvävgasen används sedan för att skydda livsmedel i behållare, stora lageranläggningar och vid sjöfrakt. Luften måste vara 100 % oljefri, eftersom kvävgasen har direktkontakt med livsmedlet. Olja förstör också membranen i PSA-anläggningar, dessa är dyra att byta ut.

Kylning och sprutning

Tryckluft används för att kyla ned bakverk när de kommer ut ur ugnen. Föroreningar i luften förstör slutprodukten, vilket leder till kasseringar och produktionsförluster.

Kundberättelser om mat och dryck

Atlas Copco tillhandahåller oljefri tryckluft till La Molisana

Klass noll, betyder noll olja och noll risk för förorening eller farliga produkter. Oljeinsprutad kompression, även om den är filtrerad, kan inte garantera att alla oljeångor, aerosoler och andra föroreningar avlägsnas från luften.

Särskilt i livsmedels- och bryggeriindustrin måste alla risker för oljeförorening uteslutas.

Loading...

VSD-teknik och energiåtervinning matchar Chaudfontaines hållbara strategi

Chaudfontaine i de belgiska Ardennerna är en plats där naturligt källvatten tappas på flaskor. Det är dessutom en plats där Atlas Copco hjälper kunderna att spara 26 % genom att ta fram en lösning med variabelt varvtal och mer därtill tack vare energiåtervinningsenheten.

Loading...

Tryckluftslösningar för mat och dryck