Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Skruvkompressorer

Utforska hela vårt sortiment av skruvkompressorer för varje tillämpning och dra nytta av våra experter på tryckluft för att hitta rätt kompressor för dig.

Kontakta våra experter Läs mer på vår Wiki

Varför ska jag köpa en skruvkompressor?

Till skillnad från kolvkompressorer finns det inga ventiler eller andra mekaniska krafter som kan orsaka obalans i skruvkompressorer. Detta gör att en skruvkompressor kan arbeta med höga varvtal vilket ger hög flödeshastighet med små yttermått. Skruvkompressorer passar perfekt för kontinuerliga processer, på arbetsplatser och i industriella tillämpningar. Den finns i två huvudversioner, oljefri och oljeinsprutad, och med alternativen drivning med fast eller variabelt varvtal.

Spökbild som visar några av delarna i G-oljesmorda skruvkompressorer

Vy från sidan av behållarmonterade och standardalternativ från Atlas Copcos G-serie med skruvkompressorer

Den största fördelen med skruvkompressorer är energieffektiviteten. Men den här kompressortypen har många andra fördelar. De omfattar:

  • låg ljudnivå
  • litet format för installationer på användningsstället
  • ingen arbetscykel
  • kontinuerlig drift vid temperaturer på upp till 46 grader C.
  • låg oljerest (så lite som 3 ppm) i oljesmorda maskiner
  • ingen kapacitetsförlust över tid
Platskravet vid installation kan minskas ytterligare med ”Full Feature" varianter. Dessa maskiner har en integrerad kylmedelstork (daggpunkt vid kompressorns utlopp på +4 °C).


Det finns en mängd olika alternativ i 2,2-500 kW-sortimentet av skruvkompressorer för arbetsplatser och industriella tillämpningar. Nyligen lanserade produkter erbjuder avancerade konstruktioner såsom en vertikal, sammankopplad konfiguration. En annan utmärkande egenskap är den interna permanentmagnetmotorns drivenhets- och invertersystem. Sådana system kan uppnå energibesparingar på upp till 50 procent jämfört med konventionella konstruktioner med fast hastighet.

Hur fungerar en skruvkompressor?

Här ska vi titta lite närmare på tekniken i skruvkompressorer. Vad är en skruvkompressor och vilken är dess grundläggande arbetsprincip?

Han- och honrotorer som används i kompressorer med skruvelementsteknik
Skruvelementstekniken benämns även som en dubbelskruvskompressor och är en av de typer av roterande deplacementkompressorer som utvecklats under 1930-talet. Han- och honrotorelementen utgör teknikens kärna och de drivs antingen av hanrotorn eller av ett kuggdrev:
  • I oljeinsprutad skruvkompressorteknik drivs honrotorn av hanrotorn
  • Vid oljefri kompressorteknik driver ett kuggdrev båda rotorerna utan övertoner, med minsta beräknade spel mellan båda elementen

Den grundläggande principen hos en skruvkompressor är att han- och honrotorerna snurrar i motsatta riktningar. Luften sugs då in mellan dem. Och när luften flödar längs rotorerna komprimeras luften genom att utrymmet mellan rotorerna och rotorhuset gradvis blir mindre. Tryckluften förs sedan till utloppet. Trots att de tillhör samma klass är skruvkompressorer mer komplexa än kolvkompressorer. Skruvrotorernas varvtal optimeras på en viss nivå. Detta för att minimera mekaniska förluster (på grund av värme vid mycket högt varvtal) och volymetriska förluster (luftförluster till följd av mycket lågt varvtal) under kompressionen. Ett bra exempel på en skruvkompressor som kan producera stora volymer tryckluft och som tar liten plats är våra GA VSD+ luftkompressorer. Du kan läsa mer om tryckluftsteknik på vår Wiki. Eller kontakta vårt team idag för att hitta en skruvkompressor av rätt storlek för din verksamhet.

Vilka olika typer av skruvkompressorer finns det?

Oljesmorda skruvkompressorer

Oljeinsprutade skruvkompressor från Atlas Copcos G-serie

Tankmonterad, oljeinsprutad skruvkompressor från Atlas Copcos G-serie

Den här varianten kallas ibland även för oljedränkt eller oljeinsprutad kompressor. Det tekniska namnet är dock oljesmord.

Oljesmorda skruvkompressorer sprutar in olja i kompressionskammaren. Den här oljan kyler och smörjer kompressorelementet. Det bidrar också till att leda bort värmen från kompressionsprocessen och bidrar till att minimera läckaget i kompressionskammaren.

Lämnar vi kolvtekniken och tar steget till oljeinsprutade kompressorerna har de lika många olika användningsområden som det finns branscher. Den här typen av kompressor väljs vanligtvis av användare som behöver stora luftvolymer med medelhögt tryck.

Ett av de viktigaste försäljningsargumenten för användare är frånvaron av en arbetscykel. En oljeinsprutad skruvkompressor kan köras under hela arbetsdagen utan några negativa effekter. Faktum är att det bara är bra för den. Argumentet för denna kompressortyp är särskilt viktigt vid tillverkning, där en stoppad kompressor påverkar produktionen. Det gäller även då luftbehovet är svårt att förutse eller om man inte vill reglera det. Skulle du vilja att din kompressor avgör när du kan arbeta?

Oljefria roterande skruvkompressorer

Atlas Copcos oljefria ZR VSD+-skruvkompressor sedd från sidan

Atlas Copcos oljefria ZR VSD+-skruvkompressor sedd från sidan

Precis som den oljesmorda varianten har oljefria skruvkompressorer också andra namn. Användare kallar dem oftast oljefria kompressorer eller kompressorer utan olja.

Namnen kan dock vara något missvisande. Namnreglerna för dessa kompressorer beror på förekomsten (eller frånvaron, i vårt fall) av olja i kompressionsprocessen. En oljefri kompressor använder fortfarande smörjmedel för andra processer, t.ex. motorkylning eller värmeavledning från rotorerna.

I vissa varianter används vatten som ett alternativt smörjmedel. Våra vatteninsprutade AQ-kompressorer är ett sådant exempel. Andra varianter kräver en speciell beläggning på rotorelementen vilket eliminerar behovet av smörjmedel. Det är konceptet bakom våra mest populära oljefria ZR-skruvkompressorer.

Den smörjfria kompressorn används vanligtvis i känsliga industritillämpningar. Det beror på att de lever upp till de stränga standarder som förväntas vid produktion av mat och dryck eller läkemedel. De är också bättre lämpade för de stränga kraven inom olje- och gasindustrin.