Hur tekniken i roterande skruvkompressorer fungerar - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Hur en roterande skruvkompressorer fungerar

Utforska hela vårt sortiment av skruvkompressorer för varje tillämpning och dra nytta av våra experter på tryckluft för att hitta rätt kompressor för dig.

Kontakta våra experter Läs mer i vår Tryckluftsguide

Varför ska jag köpa en skruvkompressor?

I skruvkompressorer finns det, till skillnad från kolvkompressorer, inga ventiler eller andra mekaniska krafter som kan orsaka obalans. Detta gör att skruvkompressorer kan kombinera höga varvtal och höga flöden med ett litet fotavtryck. De passar perfekt i applikationer där behovet av tryckluft är kontinuerligt. Skruvkompressorer är oljesmorda eller oljefria och levereras med fast varvtal eller med varvtalsstyrning (VSD).

Spökbild som visar några av delarna inuti i G-seriens oljesmorda skruvkompressorer

Vy från sidan av tankmonterade och standardmonterade alternativ från Atlas Copcos skruvkompressorer i G-serien

Den största fördelen med roterande skruvkompressorer är energieffektiviteten. Men den här kompressortypen har också många andra fördelar. Här är några av dem:

  • låg ljudnivå
  • litet fotavtryck för installationer där utrymmet är begränsat
  • tål kontinuerligt 100 % belastning
  • kontinuerlig drift vid temperaturer på upp till 46 °C.
  • låg oljerest (så lite som 3 ppm) i oljesmorda maskiner
  • kapaciteten minskar inte över tid

Platskravet vid installation kan minskas ytterligare med Full Feature-varianter. Sådana maskiner har en integrerad kyltork (tryckdaggpunkten vid kompressorns utlopp är +4 °C).

 

Det finns en mängd olika alternativ tillgängliga i vårt sortiment med roterande skruvkompressorer mellan 2,2 och 500 kW. Våra nyare modeller erbjuder avancerade designkoncept, där exempelvis vertikala modeller ingår. En utmärkande egenskap är också den interna permanentmagnetmotorns drivsystem och omväxlarsystem. Sådana system kan ge energibesparingar på upp till 50 % jämfört med konventionella maskiner med fast varvtal.

Hur fungerar en skruvkompressor?

Här ska vi titta lite närmare på tekniken i skruvkompressorer. Vad är en skruvkompressor och vilken är dess grundläggande arbetsprincip?

Han- och honrotorer som används i kompressorer med skruvteknik

En skruvkompressor med dubbla skruvar är en så kallad deplacementkompressor, en teknik som utvecklades på 1930-talet. En sådan kompressor definieras av två rotorer (en hane och en hona) som drivs antingen av hanrotorn eller av ett drev.

  • I oljeinsprutad skruvkompressorteknik drivs honrotorn av hanrotorn
  • I oljefri skruvkompressorteknik drivs rotorerna med drev, minsta möjliga spel mellan skruvprofilerna säkerställer högsta effektivitet.

Grundprincipen för en skruvkompressor är att han- och honrotorerna snurrar i motsatt riktning, vilket suger in luft emellan dem. När luften trycks fram längs med rotorerna gör det minskade utrymmet mellan rotorerna och kåpan att luften komprimeras.

Tryckluften förs sedan till utloppet. Även om de tillhör samma grundläggande typ så är roterande skruvkompressorer mer komplexa än kolvkompressorer. Skruvrotorernas varvtal optimeras på en viss nivå. Det görs för att minimera de mekaniska förlusterna (på grund av värme vid mycket höga varvtal) och de volymetriska förlusterna (luftförluster på grund av mycket låga varvtal) under komprimeringen.

Ett bra exempel på en skruvkompressor som kan producera stora volymer tryckluft och som tar liten plats är våra GA VSD+-kompressorer. Du kan läsa mer om tryckluftsteknik i vår Tryckluftsguide. Eller så kan du kontakta vårt team redan i dag för att få en skruvkompressor i rätt storlek till ditt företag.

Vilka olika typer av roterande skruvkompressorer finns det?

Oljesmorda skruvkompressorer

Oljeinsprutade skruvkompressor från Atlas Copcos G-serie

Tankmonterad, oljeinsprutad skruvkompressor från Atlas Copcos G-serie

Den här varianten kallas även ibland för en oljemättad kompressor eller en oljeinsprutad kompressor. Det tekniska namnet är dock oljesmord.
Oljesmorda skruvkompressorer sprutar in olja i kompressionskammaren. Oljan kyler och smörjer kompressorelementet. Den hjälper också till att avlägsna värme från kompressionsprocessen och bidrar till att minimera läckaget i kompressionskammaren.  Oljeinsprutade kompressorer har lika många olika användningsområden som det finns branscher. Den här typen av kompressor är till för användare som behöver stora luftvolymer med medelhögt tryck.
Ett av de viktigaste säljargumenten är att kompressorn tål 100 % kontinuerlig belastning. En oljeinsprutad skruvkompressor kan köras under hela arbetsdagen utan negativa effekter. Faktum är att det är fördelaktigt. Det här är särskilt viktigt vid tillverkning där en kompressor som inte går påverkar produktionen.
Det här gäller även när luftbehovet är svårt att förutsäga eller när det inte är önskvärt att försöka styra det. Vill du att kompressorn ska avgöra när du kan arbeta?

Oljefria roterande skruvkompressorer

Atlas Copcos oljefria ZR VSD+-skruvkompressor sedd från sidan

Atlas Copcos oljefria skruvkompressor ZR VSD+ sedd från sidan

Precis som den oljesmorda varianten har oljefria skruvkompressorer också andra namn. Användare kallar dem oftast oljefria kompressorer eller kompressorer utan olja.Namnen kan dock vara något missvisande. En oljefri kompressor använder ingen olja i kompressionsprocessen, men den använder fortfarande smörjmedel för andra processer, t.ex. för kylning av motorn eller för att avleda värme från rotorerna.I vissa varianter används vatten som smörjmedel. Våra vatteninsprutade kompressorer i AQ-serien är ett sådant exempel. Andra varianter har en speciell beläggning på rotorelementen som eliminerar behovet av smörjmedel. Det är konceptet bakom våra mest populära oljefria skruvkompressorer i ZR-serien.Den oljefria kompressorn används vanligtvis i känsliga industritillämpningar. Det beror på att de lever upp till de stränga standarder som förväntas vid produktion av mat och dryck eller läkemedel. De är också bättre lämpade för de stränga kraven inom olje- och gasindustrin.