Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng
roterande skruvkompressor

Förklaring av roterande skruvkompressorer

Utforska hela vårt sortiment med roterande skruvkompressorer för varje tillämpning och låt våra experter på tryckluft hitta rätt kompressor för dig.

Varför ska jag köpa en skruvkompressor?

Hos skruvkompressorer finns det inga ventiler eller andra mekaniska krafter som kan orsaka obalans, till skillnad från hos kolvkompressorer. Det här gör att en skruvkompressor kan arbeta med höga varvtal, vilket ger hög flödeshastighet med små yttermått. Skruvkompressorer passar perfekt i kontinuerliga processer, på arbetsplatser och i industriella tillämpningar. De finns i två huvudversioner, oljefri och oljeinsprutad, samt med drivning med fast eller variabelt varvtal.

Spökbild som visar några av delarna i G-oljesmorda skruvkompressorer

Vy från sidan av behållarmonterade och standardalternativ från Atlas Copcos G-serie med skruvkompressorer

Den största fördelen med roterande skruvkompressorer är energieffektiviteten. Men den här kompressortypen har många andra fördelar. Här är några av dem:

  • kontinuerlig drift vid temperaturer på upp till 46 grader C.
  • låg oljerest (så lite som 3 ppm) i oljesmorda maskiner
  • ingen kapacitetsförlust och låg bullernivå
  • litet format för installationer på användningsstället
  • ingen arbetscykel

Platskravet vid installation kan minskas ytterligare med Full Feature-varianter. Sådana maskiner har en integrerad kylmedelstork (daggpunkt vid kompressorns utlopp på +4 °C).

 

Det finns en mängd olika alternativ i 2,2–500 kW-sortimentet med roterande skruvkompressorer för arbetsplatser och industriella tillämpningar. Våra nyligen lanserade produkter har avancerade konstruktioner som en vertikal, sammankopplad konfiguration. En annan utmärkande egenskap är den interna permanentmagnetmotorns drivenhets- och invertersystem. Sådana system kan ge energibesparingar på upp till 50 procent jämfört med konventionella konstruktioner med fast varvtal.

Vilka olika typer av roterande skruvkompressorer finns det?

Oljesmorda skruvkompressorer

Oljesmord roterande skruvkompressor i Atlas Copcos G-serie

Tankmonterad, oljesmord skruvkompressor i Atlas Copcos G-serie

Den här varianten kallas även ibland för en oljemättad kompressor eller en oljeinsprutad kompressor. Det tekniska namnet är dock oljesmord.

Oljesmorda skruvkompressorer sprutar in olja i kompressionskammaren. Den här oljan kyler och smörjer kompressorelementet. Den hjälper också till att avlägsna värme från kompressionsprocessen och bidrar till att minimera läckaget i kompressionskammaren. Oljesmorda kompressorer är nästa steg upp från kolvtekniken och har lika många olika användningsområden som det finns branscher. Den här typen av kompressor är till för användare som behöver stora volymer luft med medelhögt tryck.

Ett av de viktigaste säljargumenten är frånvaron av en arbetscykel. En oljeinsprutad skruvkompressor kan köras under hela arbetsdagen utan negativa effekter. Faktum är att det är fördelaktigt. Det här är särskilt viktigt vid tillverkning där en stoppad kompressor påverkar produktionen.

Det här gäller även när luftbehovet är svårt att förutsäga eller när det inte är önskvärt att försöka styra det. Vill du att kompressorn ska avgöra när du kan arbeta?

Oljefria roterande skruvkompressorer

Atlas Copcos oljefria ZR VSD+-skruvkompressor sedd från sidan

Atlas Copcos oljefria ZR VSD+-skruvkompressor sedd från sidan

Precis som den oljesmorda varianten så har oljefria skruvkompressorer även andra namn. Användare hänvisar oftast till dem som oljefria kompressorer eller kompressorer utan olja. Namnen kan dock vara något missvisande. Namnkonventionen för de här kompressorerna baseras på förekomsten (eller frånvaron i vårt fall) av olja i komprimeringsprocessen.

En oljefri kompressor använder fortfarande smörjmedel till andra processer, som motorkylning eller att avleda värme från rotorerna. Vissa varianter använder vatten som alternativt smörjmedel. Våra vatteninsprutade AQ-kompressorer är ett sådant exempel. Andra varianter använder en särskild beläggning som appliceras på rotorelementen, vilket eliminerar behovet av smörjmedel.

Det är konceptet bakom våra mest populära oljefria roterande ZR-skruvkompressorer. Oljefria kompressorer används i allmänhet i känsliga industritillämpningar. Det beror på att de följer de rigorösa standarder som förväntas när det gäller livsmedel eller läkemedel. De är också bättre lämpade för de stränga kraven inom olje- och gasindustrin.

Vad har en roterande skruvkompressor för arbetsprincip?

Här ska vi titta lite närmare på tekniken i skruvkompressorer. Vad är en skruvkompressor och vilken är dess grundläggande arbetsprincip?

Han- och honrotorer som används i kompressorer med skruvelementsteknik

Han- och honrotor i kompressorer

Skruvelementstekniken benämns även som en dubbelskruvskompressor, och är en typ av roterande deplacementkompressor som togs fram under 1930-talet. Han- och honrotorelementen utgör teknikens kärna och de drivs antingen av hanrotorn eller av ett kuggdrev:

  • Med oljeinsprutad skruvkompressorteknik drivs honrotorn av hanrotorn
  • Med oljefri kompressorteknik driver ett kuggdrev båda rotorerna utan övertoner, med minsta beräknade spel mellan båda elementen

Den grundläggande arbetsprincipen för en skruvkompressor är att han- och honrotorerna snurrar i motsatt riktning. Det här suger in luft mellan dem. När luften förs fram tillsammans med rotorerna gör det minskade utrymmet mellan rotorerna och kåpan att luften komprimeras.

Tryckluften förs sedan till utloppet. Även om de tillhör samma klass är roterande skruvkompressorer mer komplexa än kolvkompressorer. Skruvrotorernas varvtal optimeras på en viss nivå. Det här görs för att minimera de mekaniska förlusterna (på grund av värme vid mycket höga varvtal) och de volymetriska förlusterna (luftförluster på grund av mycket låga varvtal) under komprimeringen.

Ett bra exempel på en skruvkompressor som kan producera stora volymer tryckluft och som tar liten plats är våra GA VSD+-kompressorer. Du kan läsa mer om tryckluftsteknik på vår Wiki. Eller så kan du kontakta vårt team redan i dag för att få en skruvkompressor i rätt storlek till ditt företag.

Förklaring av roterande skruvkompressorer

explainer icon