Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Lösningar för medicinsk luft

Integrerade, stabila källor till tryckluft för sjukhus, tandläkarmottagningar, veterinärlaboratorier eller kliniska arbetsmiljöer.

Försörjning av medicinsk luft för sjukhus

Inom det viktiga området patientvård kräver sjukvårdssektorn absolut ren tryckluft, som måste vara tillgänglig med 100 % tillförlitlighet i operationssalar och vid sjukhussängar. Med våra tryckluftssystem för sjukhusanvändning är du utrustad för alla typer av medicinskt vardagsbruk, från icke-invasiv vård och intensivvård till nödsituationer.

Våra produkter förser sjukhus med andningsluft av hög kvalitet eller medicinsk tryckluft som är 100 % tillförlitlig, certifierad, säker och effektiv – för alla tillämpningar.

 

mother patient respiratory atlas copco medical

Tillförlitlighet och certifierad renhet

Image

Atlas Copcos beredning av medicinsk tryckluft är certifierad i enlighet med alla större direktiv och bestämmelser över hela världen: 

MED och MED+: Medicinsk tryckluft 

 • Direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG (godkännande)
 • Monograf från den europeiska farmakopén
 • ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485 Medicintekniska produkter (kvalitetshantering)
 • ISO 7396-1 och ISO 14971 Medicinska gassystem (rörsystem enligt EU-standard för medicinska gaser)

 

Atlas Copcos kompletta system för medicinsk tryckluft erbjuder en tillförlitlig tryckluftsförsörjning samt unik torkning och flerstegsfiltrering som omvandlar vanlig luft till medicinsk tryckluft. Dessa innovativa produkter producerar internationellt certifierad ren luft för alla dina medicinska och kirurgiska tillämpningar.

Atlas Copcos MED/MED+-serie med reningssystem för tryckluft är förcertifierade enligt internationella föreskrifter, inklusive europeiska farmakopékrav och kvalitetsstandarder som ISO 13485. Förcertifiering underlättar organisation och inspektion av tillsynsmyndigheter, sparar tid och kostnader för sjukhusen och minskar behovet av att omstrukturera systemet för att uppfylla kraven.

Atlas Copco har utvecklat ett specialtest för att säkerställa att MED/MED+-serien uppfyller internationella riktlinjer. MED/MED+-serien har utsatts för de högsta koncentrationerna av föroreningar som har identifierats av myndigheter över hela världen. MED/MED+-serien har utan problem klarat den här utmaningen.

 

pharmacopopeia chart

Användningsområden för medicinsk tryckluft

Andningsluft

girl with oxigen mask

Vid tillförsel av andningsluft uppfyller Atlas Copco de högsta kraven på tillförlitlighet och renhet. Vår utrustning ger skydd mot en rad föroreningar som kan finnas i ett andningsluftssystem som matas med tryckluft. Våra innovativa produkter tillhandahåller ren luft för alla dina medicinska tillämpningar: 

 • Mekanisk ventilation och anestesi
 • Läkemedelstillförsel via en nebulisator 
 • Testning och torkning av medicintekniska produkter

Kirurgisk utrustning

surgeons at work

Punktera, dissekera, borra? Många kirurgiska instrument drivs med tryckluft och torkas med tryckluft efter rengöring. Vår utrustning tillhandahåller ren luft för kirurgiska tillämpningar som:

 • Pneumatiska operationsinstrument (borrning, brotschning, sågning, dissekering, gängning och skruvning)
 • Pneumatisk takupphängd drift
 • Testning av medicintekniska produkter
 • Motorer med högt varvtal och högt vridmoment
 • Torkinstrument i steril bearbetning
 • Tillhandahåller ren, torr luft för endoskopsterilisatorer

Kompletta lösningar

people in lab

Våra kompressorer och torkar för medicinsk luft är särskilt utformade för medicinska tillämpningar. De garanterar oavbruten lufttillförsel i alla situationer.

Inom Atlas Copco-gruppen kan vi leverera allt för dina rörsystem för medicinsk gas. Vårt varumärke BeaconMedaes erbjuder kompletta system för medicinsk luft, vakuumsystem, syregeneratorer och grenrörssystem till gascylindrar i ditt maskinrum, och gasdistributionssystemet på ditt sjukhus. BeaconMedaes-organisationen täcker alla medicinska standarder på marknaden och erbjuder omfattande teknisk support och eftermarknadssupport. 

 

 
Produkter för tillverkning av medicinskteknisk utrustning

Passar dina specifika medicinska behov

För att kunna behandla dina patienter och säkerställa att din medicinska utrustning fungerar effektivt bör du förlita dig på medicinskt certifierade gaser. De har utvecklats för att uppfylla dina specifika krav för en mängd olika tillämpningar och vi erbjuder ett komplett sortiment av toppmoderna lösningar för medicinsk gas som producerar ren medicinsk luft, andnings- och operationsluft samt vakuum och syre.

Säkerställer patientsäkerheten med oljefri luft

Vi erbjuder ett brett utbud av oljefria kompressorer för medicinsk luft, särskilt utvecklade för att uppfylla de specifika medicinska kraven och bestämmelserna. När patienters liv står på spel blir det enkelt att välja oljefria kompressorer för medicinsk luft. Du eliminerar risken för att olja matas in i sjukhusets rörledningar och att den i förlängningen levereras till patienterna. Som marknadsledande inom oljefri teknik har vi mer än 60 års erfarenhet och en global installationsbas på över 40 000 oljefria kompressorer.

Hitta du inte det du letar efter?

Inom Atlas Copco-gruppen kan vi leverera allt som krävs för att stödja dina rörsystem för medicinsk gas. Vårt varumärke BeaconMedaes erbjuder kompletta system för medicinsk luft, vakuumsystem, syregeneratorer och grenrörssystem till gascylindrar i ditt maskinrum samt gasdistributionssystemet (tryckreglerande paneler, isoleringsventiler, övervakningslarm, gasuttag) på ditt sjukhus. BeaconMedaes-organisationen täcker alla medicinska standarder på marknaden och erbjuder omfattande teknisk support och eftermarknadssupport. 

Lösningar för medicinsk luft

explainer icon