Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng
Elfordonstillverkare

Tryckluft och gas för tillverkning av elbilsbatterier

Komplett trycklufts- och gasutrustning för hållbar tillverkning av batterier till elbilar, med lägsta möjliga produktionskostnad.

Hållbart tillverkade batterier

Elbilar minskar CO2-utsläppen avsevärt jämfört med bilar som körs på fossila bränslen. Hållbara batterier av hög kvalitet är nyckeln till att minska utsläppen av växthusgaser.

En leverantör för all utrustning till batteriproduktion

De arbeten som ingår i batteritillverkning kräver torr, icke-förorenad tryckluft och kväve. Vi kan erbjuda all utrustning för hela tillverkningsprocessen.

Minimera driftskostnaderna

Vårt mål är att minimera driftskostnaderna. Var och en av våra produkter är utformad för att ha lägsta möjliga livscykelkostnad. Genom att använda centrala styrenheter och energiåtervinning säkerställer vi minskade driftskostnader och CO2-utsläpp.

Introduktion: Produktion av elbilsbatterier

Snabbförklarande video – 2,5 minuter

Produktion av elbilsbatterier

Kort förklaringsvideo – 2,5 minuter

Loading...
10 steg i tillverkningsprocessen för litiumbatterier
EV manufacturer
10 steg i tillverkningsprocessen för litiumbatterier
Från elektrodtillverkning till cellmontering och cellefterbehandling.
 
Från elektrodtillverkning till cellmontering och cellefterbehandling.
Från elektrodtillverkning till cellmontering och cellefterbehandling.

E-bok om produktion av elfordonsbatterier

I vår e-bok om produktion av elfordonsbatterier diskuterar vi tryckluft och kvävgas för produktion av litiumjonbatterier
 

 • Utmaningarna med produktion av litiumjonbatterier
 • Processkrav vid produktion av elfordonsbatterier
 • Lösningarna
 • Kontinuerlig utveckling

Litiumjonbatterier för elbilar

Batteripack till elbil

Inom fordonsindustrin är övergången från fossila bränslen till eldrivna fordon i full gång. Myndigheter, konsumenter och elbilstillverkare är alla ute efter en elbil till överkomligt pris. En bil med avsevärt mindre CO2-utsläpp än bilar som körs på fossila bränslen och på så sätt minskar miljöpåverkan.

Varje el- eller hybriddrivet fordon kräver ett stort antal litiumjonceller.  Dessa li-jonbattericeller monteras i ett batteripaket som sedan integreras i eldrivna fordon.

Varje battericell innehåller flera delar såsom anod, katod och elektrolyt. Vår utrustning är konstruerad för att underlätta tillverkningen av dessa delar vilket inbegriper allt från gruvbrytningen av råmaterialen till bearbetningen av materialen som ska användas i battericellen.

Optimera tillverkningsprocessen för elfordonsbatterier med rätt kombination av den mest hållbara utrustningen. Kombinera luft- och gaskompressorer med de rätta torkarna, filtren och gasgeneratorerna. Vår installation ger ett flöde av torr, oförorenad luft med konstant hög kvalitet till lägsta möjliga livscykelkostnad.

 

 • Klass 0-kompressorer för stora luftbehov och högkvalitativ luft 
 • Drivning med fast eller variabelt varvtal 
 • Torkmedel och trumtorkar – värme från kompressionstorkar för låga daggpunktsnivåer 
 • CO2-avlägsnandeenheter för att avlägsna oönskade spår av koldioxid i tryckluften
 • Filter för att avlägsna alla partiklar ner till acceptabla nivåer
 • Kvävgasgeneratorer på plats för att producera industrigaser till en bråkdel av kostnaden för flytande gaser
 • Energiåtervinningsenheter 
 • En central styrenhet för att hantera alla processer på ett hållbart sätt 

Optimal fördelning av kompressorbelastning

Optimizer 4.0

Stora kompressornätverk, som påminner om en orkester, behöver en ledare för att få all utrustning att fungera tillsammans på bästa sätt.

Centralstyrenheten Optimizer 4.0 klarar den komplexa uppgiften att styra dessa stora kompressornätverk.

Centralstyrenheten övervakar det varierande luftbehovet dygnet runt. Den väljer automatiskt den mest lämpliga konfigurationen för flera olika kompressorer, så att energiförbrukningen kan minimeras.

Energiåtervinning vid produktion av bilbatterier

 Chefsingenjören, en äldre vit man, använder pekdator vid den robotiserade, automatiska monteringslinjen för tillverkning av högteknologiska elfordon.

Cirka 94 % av den elektriska energin omvandlas till värme genom kompression.

 

 • Denna värme kan användas för att värma byggnader eller för att torka och åldra material i tillverkningen.
 • Ett annat alternativ är att sälja värme till industrier eller samhällen i närheten. Den här förnybara energin kan värma hus eller andra industriprocesser på ett energibesparande sätt.

Installera energiåtervinningsenheter som möjliggör återanvändning av kompressionsvärmen någon annanstans i processen. Detta minskar energiförbrukningen drastiskt och minskar produktionsprocessens koldioxidavtryck ännu mer. Dessutom ger våra energiåtervinningsenheter snabb avkastning på investeringen.

Kvävgasproduktion på plats för batteritillverkning

Kvävgasgenerator

Kvävgas har flera användningsområden vid tillverkning av battericeller för elfordon.
Den används både vid tillverkningen av batterikomponenter och vid montering av battericeller. Kvävgasens inerta och rena egenskaper förhindrar att råmaterialet kontamineras. Här är några exempel på användning:
 

 • blanda råmaterial
 • kyla material
 • injicera elektrolyt 
 • pressa material genom att skapa en inert miljö

Hur kan våra kvävgasgeneratorer på plats bidra till sänkta driftskostnader?
Genom produktion av industriella gaser på plats går det att producera exakt rätt mängd gas, med just den renhet som krävs för tillämpningen. Produktion på plats säkerställer att industrigaser finns tillgängliga till en fast låg kostnad och minskar CO2-utsläppen drastiskt. Externa leverantörer behöver inte längre leverera flytande gaser med lastbilstransport.

 

Vad är elbilsbatterier tillverkade av?

Litiumjonbatteriets delar

De råmaterial som behövs för att tillverka ett batteri är litium, aluminium, kobolt och magnesium
 

Batteriets delar
 

1. Elektrisk folie

2. Anod

3. Separator

4. Elektrolyt

5. Påse

6. Elektroniskt kretskort

7. Katod

Våra föreslagna luft- och gassystem för din batteriproduktion

 • Idealiskt är en kombination av klass 0-luftkompressorer och adsorptionstorkar. Kombinationen säkerställer hög produktkvalitet till lägsta möjliga kostnad. Batterifabriker kräver ett större kompressorsortiment, en kombination av ZH- och ZR-kompressorer kan vara den perfekta lösningen.
 • Alla kylare i våra kompressorer är tillverkade av rostfritt stål.
 • För att övervaka och hantera flera kompressorer rekommenderar vi att använda ett centralt kontrollsystem, Optimizer 4.0. Ett centralt kontrollsystem ger bästa möjliga konfigurering av kompressorerna vad gäller energiförbrukning.
 • För fjärrövervakning och larmindikering har vi ett fjärrövervakningssystem, SMARTlink
 • Våra rörlystem Airnet och Airnet SS passar dig som vill ha en arbetsmiljö fri från kolstål.

Om du vill läsa mer om våra produkter kan du öppna produktavsnittet genom att klicka på produkterna nedan.

Tryckluft och gas för tillverkning av elbilsbatterier

explainer icon