Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Elbilsbatteri

Tryckluft och gas för tillverkning av elbilsbatterier

All utrustning för tryckluft och industriell gas som krävs för en hållbar tillverkning av batterier till elbilar till lägsta möjliga produktionskostnad.

Hållbart tillverkade batterier

Elbilar minskar koldioxidutsläppen avsevärt jämfört med bilar som körs på fossila bränslen. Hållbara batterier av hög kvalitet är nyckeln till att minska utsläppen av växthusgaser.

En leverantör för all utrustning som krävs vid produktion av batterier

De applikationer som ingår i batteritillverkning kräver torr och ren tryckluft och kväve. Vi kan leverera all utrustning som krävs genom hela tillverkningsprocessen.

Lägst driftkostnader

Alla våra enskilda produkter fokuserar på lägsta livscykelkostnad. Tillsammans med centrala styrenheter och energiåtervinning garanterar detta lägsta möjliga driftkostnad och koldioxidutsläpp.

Litiumjonbatterier för elbilar

Batteripack till elbilar

Inom fordonsindustrin är övergången från fossila bränslen till elektriska fordon i full gång. Myndigheter, konsumenter och elbilstillverkare är alla intresserade av en elbil till överkomligt pris. En sådan bil minskar koldioxidutsläppen avsevärt jämfört med bilar som körs på fossila bränslen och miljöpåverkan blir därför mindre.
Varje el- eller hybriddrivet fordon kräver stora mängder battericeller med litiumjoner. Dessa battericeller monteras i ett så kallat litiumbatteri som ska integreras i elfordonet. 
Varje battericell innehåller flera delar, däribland anod, katod och elektrolyt. Vår utrustning är konstruerad för att underlätta tillverkningen av dessa delar, från utvinning av råmaterial till bearbetning av material som ska användas i battericellen.
Optimera tillverkningsprocessen för elbilsbatterier med rätt kombination av hållbar utrustning. Kombinera luft- och gaskompressorer med rätt torkar, filter och gasgeneratorer. Vår installation ger ett konstant flöde av torr och ren tryckluft av hög kvalitet till lägsta möjliga livscykelkostnad.

Optimal lastfördelning mellan kompressorerna

Optimizer 4.0

Stora kompressornätverk behöver en styrenhet för att all utrustning ska fungera så effektivt som möjligt tillsammans.
Den centrala styrenheten Optimizer 4.0 är designad för att styra stora komplexa kompressornätverk.
Den centrala styrenheten övervakar det varierande luftbehovet dygnet runt. Den väljer automatiskt den mest lämpliga kompressorkonfigurationen så att energiförbrukningen kan minimeras.

Energiåtervinning vid produktion av bilbatterier

besparing genom energiåtervinning

Upp till 94 % av den elektriska energin som används vid kompression av luft omvandlas till värme. Denna värme kan återvinnas för att värma upp byggnader och vatten, eller inom tillverkningsprocessen för torkning och åldring av råmaterial. Ett annat alternativ är att sälja värmen till närliggande industrier eller städer. Sådan förnybar energi kan värma upp hus eller användas i andra industriprocesser för att spara energi.
Installera energiåtervinningsenheter som möjliggör återvinning av kompressionsvärmen någon annanstans i processen. Detta minskar energiförbrukningen drastiskt och minskar produktionsprocessens koldioxidavtryck ännu mer. Dessutom ger våra energiåtervinningsenheter snabb avkastning på investeringen.

Egenproducerad kvävgas för batteritillverkning

Kvävgasgenerator

Kväve har flera användningsområden vid tillverkning av battericeller till elbilar. Det används både för tillverkning av batterikomponenter och vid montering av battericeller. Kvävets inerta och rena egenskaper förhindrar att råmaterial kontamineras. Några exempel på användning:

 • blanda råmaterial
 • kyla material
 • injicera elektrolyt 
 • pressa material genom att skapa en inert miljö

Hur kan våra kvävgasgeneratorer bidra till sänkta driftskostnader?
Genom att producera industriella gaser på plats kan gasmängden och renheten anpassas till den specifika applikationen. Egenproducerad gas säkerställer också att industrigaser finns tillgängliga till en fast låg kostnad och minskar koldioxidutsläppen drastiskt. Externa leverantörer behöver inte längre leverera flytande gaser med lastbilstransport.

 

Vad är elbilsbatterier tillverkade av?

 
 

De råmaterial som behövs för att tillverka ett batteri är litium, aluminium, kobolt och magnesium. 

 

Batteriets delar 

 1.  Elektrisk folie
 2. Anod
 3. Separator
 4. Elektrolyt
 5. Pouch-cell (påscell)
 6. Elektroniskt kretskort
 7. Katod
 

De råmaterial som behövs för att tillverka ett batteri är litium, aluminium, kobolt och magnesium. 

 

Batteriets delar 

 1.  Elektrisk folie
 2. Anod
 3. Separator
 4. Elektrolyt
 5. Pouch-cell (påscell)
 6. Elektroniskt kretskort
 7. Katod
 
Litiumjonbatteriets delar
 

Våra rekommenderade system för tryckluft och gas i batteritillverkning

 • En kombination av oljefria klass 0-kompressorer och adsorptionstorkarär den ideala lösningen. Kombinationen säkerställer hög produktkvalitet till lägsta möjliga kostnad. Batterifabriker kräver en flexibel kompressorlösning, en kombination av ZH- och ZR-kompressorer kan vara den perfekta lösningen.
 • Alla kylare i våra kompressorer är tillverkade av rostfritt stål.
 • För att övervaka och hantera flera kompressorer samtidigt rekommenderar vi att ett centralt kontrollsystem med en Optimizer 4.0 installeras. Ett centralt kontrollsystem ger bästa möjliga konfigurering av kompressorerna vad gäller energiförbrukning.
 • För fjärrövervakning och larm har vi ett fjärrövervakningssystem, SMARTLINK
 • Vårt rörsystem Airnet & Airnet Rostfritt Stål passar dig som söker en fabriksmiljö som är fri från kolstål.

Om du vill läsa mer om våra produkter kan du öppna produktavsnittet genom att klicka på produkterna nedan.

Tryckluft och gas för tillverkning av elbilsbatterier

explainer icon