CNG – komprimerad naturgas - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
refueling station

CNG – lösningar för komprimerad naturgas

När det kommer till CNG-lösningar kan vi tillhandahålla de högtryckslösningar som passar bäst för dina behov inom komprimerad naturgas. Våra CNG-lösningar fokuserar på avfall, kostnader och minskat utrymme.

Kontakta vår CNG-expert

Inget gasläckage

Miljön blir allt viktigare och vi vill erbjuda våra kunder miljövänliga lösningar.Därför är våra högtryckskompressorer för naturgas, eller CNG-högtryckskompressorer, utrustade med ett trycksatt vevhus som gör att ingen gas läcker ut. Det gör att du kan spara upp till 6 % på gas, vilket sänker kostnaderna och ger en bättre miljö.

Heltäckande lösning

Med tanke på de olika tillämpningarna av CNG kan vi erbjuda en lösning som täcker hela processen från början till slutOavsett om du äger en direktansluten CNG-tankstation eller behöver installera ett virtuellt rörledningssystem erbjuder vi dig ett sortiment av hållbara produkter som är skräddarsydda efter dina behov.

Kostnadseffektiva CNG-lösningar

Våra CNG-lösningar ger dig kostnadsbesparingar på flera nivåer. Till att börja med sänks ägandekostnaden i och med lägre underhållskostnader och kortare stilleståndstid.Dessutom bidrar plug and play-komponenten i våra lösningar till kostnadsbesparingar. Med plug and play kan du sänka installationskostnaden genom att säkerställa att varje enhet är klar för drift vid leverans.

CNG-tillämpningar

  • Direktanslutna CNG-tankstationer

Dessa stationer kan delas in i två typer, nämligen snabbfyllnings- eller tidsfyllningsstationer (eller en kombination av de två).

 – Snabbfyllning passar bäst för lätta fordon som behöver fyllas snabbt och därför har CNG ett högre tryck.
– Tidsfyllning passar å andra sidan bäst för fordon med stora tankar. Det tar längre tid att fylla tanken (jämfört med snabbfyllning), men den fylls mer.

Både snabbfyllnings- och tidsfyllningsstationer kan använda den direktanslutna BBR-kompressorn för att omvandla trycket i CNG från tillförselledningen (0,5 till 90 bar) till ett högre tryck för lagring och användning vid ett senare tillfälle.

  • CNG-moderanläggningar och -dotterstationer för industriella tillämpningar

Detta system använder CNG-tillbehör för att minska trycket i CNG när en släpvagn anländer till dotterstationen.

För att transportera en större mängd CNG från moderanläggningen till dotterstationen är trycket i den CNG som förvaras i släpvagnen (250 bar) högre än trycket vid användningsstället (0,5 till 0,8 bar).

I det här läget används tryckreduktionssystem för att sänka trycket för att överföra CNG från släpet till dotterstationen.

  • CNG-moderanläggning och -dottertankstation

Precis som CNG-påfyllningsstationerna för industriella tillämpningar anländer även släpvagnar från moderanläggningen för att leverera till CNG-dottertankstationen.

I det här fallet hanteras dock trycket i gasen av ett VIP-kompressorpaket när den överförs från släpvagnen till dotterstationen.

Denna lösning utnyttjar helt tryckenergin i släpvagnen för att få CNG till rätt tryck och därmed garantera en effektivare drift.

CNG-tankstationer – lastbil

CNG-tankstationer för lastbilar

CNG-tillbehör

  • Tryckreduceringssystem 
  • Påfyllningspaneler
  • Station med påfyllningspanel för utbildning
  • Dekanteringsstation för släpvagn
  • Lagringsmoduler

 
Serviceplan för kunder
 
Läs allt om våra serviceplaner
 
Läs allt om våra serviceplaner
Läs allt om våra serviceplaner

Gaskompressorer för högt tryck (22–250 kW/30–330 hk)