Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
UD+ commercial image

Lösningar för tryckluftsfilter och -filtrering

Ett brett urval av filtreringslösningar för tryckluft med olika filtertyper och -kvaliteter understött av våra expertkunskaper om tillämpningen.

Kontakta oss

Intern utveckling och testning

Vårt särskilda filtreringsteam ansvarar för den interna utvecklingen av banbrytande lösningar för filtrering. Det gör att vi har expertkunskaper om filtreringsmekanismer, toppmoderna testanläggningar och banbrytande innovationer.

Sträng kvalitetskontroll

För att säkerställa högsta standard produceras hela filtersortimentet internt, inom de mest avancerade produktionslinjerna och med branschens strängaste metoder.

Certifierade prestanda

Alla test utförs internt enligt standarderna ISO 8573 och ISO 12500, samt på externa laboratorier, och valideras sedan i oberoende test av TÜV.

Luftfilter

Ett brett urval av filtreringslösningar för tryckluft med olika filtertyper och -kvaliteter understött av våra expertkunskaper om tillämpningen.

Vi kan också utveckla anpassade filtreringslösningar för att tillgodose alla behov.

Kvalitetsluft är av avgörande betydelse inom många industrier, men det är framförallt viktigt i tillämpningar för inandningsluft, till exempel vid läkemedelstillverkning och sprutmålning.