Energimätning AIRchitect - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Identifiera energibesparingar i kompressorrummet med hjälp av AIRchitect

Energin står för ca 70 % av kompressorns kostnader och det är inte ovanligt att produktionen av tryckluft står för så mycket som 20 % av anläggningens totala elräkning. Detta innebär att många företag kan spara stora pengar genom att optimera sin kompressoranläggning.

Faktum är att många av de kompressorer som finns i våra svenska industriföretag är gamla och även om de går felfritt så finns det ofta nya och väsentligt mer energieffektiva modeller tillgängliga. Beroende på förutsättningar så kan energibesparingarna uppgå till 50 % eller mer. I den här artikeln berättar vi mer. 

Genomläsningstid: ca 3-5 min

Analysera besparingspotentialen i ditt tryckluftssystem

M-Box measurement tool

En AIRchitect-mätning från Atlas Copco är en enkel mätning som ger snabba svar.

Det finns olika sätt att mäta och utvärdera vilka besparingsmöjligheter som finns in kompressoranläggning. Den mest omfattande mätningen inkluderar en heltäckande analys av hela tryckluftssystemet, inklusive distributionssystemet. En sådan mätning kallas för AIRScan och utförs av Atlas Copcos energioptimeringsexperter. Via en AIRScan får företaget en komplett bild av anläggningen och de förbättringsmöjligheter som finns kopplade till både tryckluftsutrustningen och rörsystemet. En något enklare AIRschitect-mätning kan genomföras av våra lokala försäljningsrepresentanter och omfattar då endast de kompressorer som ingår i tryckluftsinstallationen. Syftet med mätningen är att beräkna den energibesparing som kan uppnås genom en nyinvestering i bättre och mer energieffektiva maskiner.

AIRchitect är en snabb och kostnadsfri mätning

I ett första steg måste kundens flödesbehov bestämmas. Detta görs genom att en så kallad iiTrak monteras på respektive kompressor. iiTrak är ett mätinstrument som loggar tryckluftsflödet vid varje tidpunkt under dagen. Att montera en iiTrak tar maximalt 15 minuter och mätningen pågår under 1-2 veckor. Resultatet är en flödesprofil som via en simulering omvandlas till en årlig förbrukning uttryckt i både volym och energikostnad. Även kundens befintliga koldioxidavtryck beräknas. Mätningen görs helt utan kostnad och kräver endast ett mycket kort driftstopp.  

Flödesbehovet identifieras...

Genom att använda den flödesprofil som identifierats kan våra tryckluftsexperter bedöma huruvida den befintliga lösningen är optimal eller om kunden har möjlighet att sänka både energikostnader och klimatavtryck genom att investera i en ny maskin. Många kunder kan exempelvis spara pengar genom att investera i en mindre kompressor. Och kunder med ett varierande flöde som idag har en on/off maskin kan spara så mycket som 50 % i energikostnader genom att istället investera i en varvtalsstyrd kompressor (VSD). 

... och en optimalt lösning kan presenteras

Resultatet från mätningen presenteras i en enkel rapport där det klart och tydligt framgår vilka maskiner som ingått i mätningen och hur deras konsumtionsmönster ser ut över tiden. I rapporten jämförs den befintliga lösningen med den lösning som vår försäljningsrepresentant anser är mest lämplig. Skillnaden totalt förbrukar energi lyfta fram tillsammans med den årliga besparingen och det minskade koldioxidavtrycket. Givetvis presenteras även återbetalningstiden på en eventuell investering. 

Av bilden nedan visar en AIRchitect-mätning att en av våra kunder iTyskland kan spara 16.352 EUR och 53.860 kg CO2 varje år genom att investera i en ny tryckluftslösning från Atlas Copco.

Beispiel (Auszug) aus einem Mess- und Simulationsbericht