Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Identifiera energibesparingar i kompressorrummet med hjälp av AIRchitect

Energin står för ca 70 % av kompressorns kostnader och det är inte ovanligt att produktionen av tryckluft står för så mycket som 20 % av anläggningens totala elräkning. Detta innebär att många företag kan spara stora pengar genom att optimera sin kompressoranläggning.

Faktum är att många av de kompressorer som finns i våra svenska industriföretag är gamla och även om de går felfritt så finns det ofta nya och väsentligt mer energieffektiva modeller tillgängliga. Beroende på förutsättningar så kan energibesparingarna uppgå till 50 % eller mer. I den här artikeln berättar vi mer. 

Genomläsningstid: ca 3-5 min

Analysera besparingspotentialen i ditt tryckluftssystem

M-Box measurement tool

En AIRchitect-mätning från Atlas Copco är en enkel mätning som ger snabba svar.

Det finns olika sätt att mäta och utvärdera vilka besparingsmöjligheter som finns in kompressoranläggning. Den mest omfattande mätningen inkluderar en heltäckande analys av hela tryckluftssystemet, inklusive distributionssystemet. En sådan mätning kallas för AIRScan och utförs av Atlas Copcos energioptimeringsexperter. Via en AIRScan får företaget en komplett bild av anläggningen och de förbättringsmöjligheter som finns kopplade till både tryckluftsutrustningen och rörsystemet. En något enklare AIRschitect-mätning kan genomföras av våra lokala försäljningsrepresentanter och omfattar då endast de kompressorer som ingår i tryckluftsinstallationen. Syftet med mätningen är att beräkna den energibesparing som kan uppnås genom en nyinvestering i bättre och mer energieffektiva maskiner.

AIRchitect är en snabb och kostnadsfri mätning

I ett första steg måste kundens flödesbehov bestämmas. Detta görs genom att en så kallad iiTrak monteras på respektive kompressor. iiTrak är ett mätinstrument som loggar tryckluftsflödet vid varje tidpunkt under dagen. Att montera en iiTrak tar maximalt 15 minuter och mätningen pågår under 1-2 veckor. Resultatet är en flödesprofil som via en simulering omvandlas till en årlig förbrukning uttryckt i både volym och energikostnad. Även kundens befintliga koldioxidavtryck beräknas. Mätningen görs helt utan kostnad och kräver endast ett mycket kort driftstopp.  

Flödesbehovet identifieras...

Genom att använda den flödesprofil som identifierats kan våra tryckluftsexperter bedöma huruvida den befintliga lösningen är optimal eller om kunden har möjlighet att sänka både energikostnader och klimatavtryck genom att investera i en ny maskin. Många kunder kan exempelvis spara pengar genom att investera i en mindre kompressor. Och kunder med ett varierande flöde som idag har en on/off maskin kan spara så mycket som 50 % i energikostnader genom att istället investera i en varvtalsstyrd kompressor (VSD). 

... och en optimalt lösning kan presenteras

Resultatet från mätningen presenteras i en enkel rapport där det klart och tydligt framgår vilka maskiner som ingått i mätningen och hur deras konsumtionsmönster ser ut över tiden. I rapporten jämförs den befintliga lösningen med den lösning som vår försäljningsrepresentant anser är mest lämplig. Skillnaden totalt förbrukar energi lyfta fram tillsammans med den årliga besparingen och det minskade koldioxidavtrycket. Givetvis presenteras även återbetalningstiden på en eventuell investering. 

Av bilden nedan visar en AIRchitect-mätning att en av våra kunder iTyskland kan spara 16.352 EUR och 53.860 kg CO2 varje år genom att investera i en ny tryckluftslösning från Atlas Copco.

Beispiel (Auszug) aus einem Mess- und Simulationsbericht