Kvävgas och kvävgasgeneratorer från Atlas Copco - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Nitrogen generator NGP 450 +, oil-free screw compressor ZR 122 VSD FF, N2, PSA

Kvävgasgeneratorer från Atlas Copco sänker kostnaderna för nitrogen och minskar din miljöpåverkan

Atlas Copco erbjuder kvävgasgeneratorer som passar kunder med både små och stora behov. Kunder som väljer att producera sin egen kvävgas med hjälp av en kvävgasgenerator från Atlas Copco säkerställer en kontinuerlig, kostnadseffektiv och säker drift i sin anläggning.

Offertförfrågan Kontakta vår gasspecialist

Informationen som finns inom ramen för sektionen Nitrogenhandboken Online bygger till stor del på den erfarenhet och kunskap som finns hos samlad hos Atlas Copco Compressor globalt. 

Vår förhoppning är att vi genom att dela med oss av våra kunskaper och verktyg ger svenska industrier och fabriker de bästa förutsättningarna för att investera i kvävgaslösningar som är säkra, energieffektiva och hållbara.

Om du har några som helst frågor som rör Atlas Copco, våra produkter eller hur vi kan hjälpa dig att dimensionera och utforma en optimal anläggning för kvävgas är du varmt välkommen att kontakta din lokala försäljningsrepresentant.

Det går också bra att kontakta vår gasspecialist Niclas Caldegren!

☎ 072-544 95 31

✉ niclas.caldegren@atlascopco.com

Nitrogenhandboken Online

Nitrogen Generation N2 Field
Kapitel 1: Vad är kvävgas?

Kvävgas (eller nitrogen) är en inert gas finns i luften runt omkring oss. Den används i en rad industrier och applikationer och är en av världens vanligaste industrigaser.

Application of compressed air and nitrogen solution to craft brewery in Manchester area, United Kingdom
Kapitel 2: Kvävgas som industrigas

Kvävgas är en av världens vanligaste industrigaser och används i många applikationer och processer världen över för att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet.

Liquid N2
Kapitel 3: Hur genereras kvävgas?

Industrier och fabriker som använder sig av kvävgas kan producera den själva, eller köpa den på flaska eller tank. Olika lösningar för med sig olika fördelar och nackdelar.

Nitrogen skid - GA VSD+ - NGP+ Nitrogen booster
Kapitel 4: Egenproducerad kvävgas

Egenproducerad kvävgas kan sänka kostnaderna för kvävgas med upp till 80 %. Samtidigt minskar de koldioxidutsläpp kopplade till transporter av kvävgas, något som är positivt för vår miljö.

Stack of coins to show how money can be saved if the AIA scheme is taken advantage of.
Kapitel 5: P.R.I.S.E.T på kvävgas

Egenproducerad kvävgas har ett pris, men med det PRISET följer en rad fördelar: minskade kostnader kostnadsbesparingar (ingen hyra, inga transporter och inget spill), säkerhet och miljö.

Female hand putting coin in piggy bank, on the office desk
Kapitel 6: Besparingspotential

Med egenproducerad kvävgas försvinner hyreskostnaderna för flaskor och tankar och transportkostnaderna med lastbil. Dessutom minskar kostnaderna för spill och onödigt hör renhet.

NGP generatore di azoto
Kapitel 7: Våra gasgeneratorer

Atlas Copco erbjuder kvävgasgeneratorer med membranteknik eller PSA-teknik för renheter upp till 99,999 % Vilken teknik som är lämplig beror på renhetskraven i applikationen.

Image used on the digicom learning for the story telling social media course
Kapital 8: Våra kunder berättar

Många kunder till Atlas Copco har låtit sig övertygas om de fördelar som följer med P.R.I.S.E.T på egenproducerad kvävgas och har tack vare det sparat mycket pengar och höjt säkerheten i sina anläggningar.

Ta även del av våra intressanta bloggposter om kvävgas

Image
Nitrogen och sprutmålning

Sprutmålning med nitrogen istället för tryckluft är mycket effektivt och leder till kostnadsbesparingar.

Concentrated technologist expert in white suit controlling production in food factory.
Nitrogen för laboratorier

Med egenproducerad kvävgas ökar tillförlitligheten och säkerheten i laboratorieprocesser.

Industrial electronic PCB card
Nitrogen och elektronik

Nitrogen ökar effektiviteten vid tillverkning av elektroniska komponenter.

System för kvävgasproduktion