Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Banner-NGP-plus

En kvävgasgenerator från Atlas Copco sänker kostnaderna för gas och minskar din miljöpåverkan

Atlas Copco erbjuder kvävgasgeneratorer som passar kunder med både små och stora behov. Kunder som väljer att producera sin egen kvävgas med hjälp av en kvävgasgenerator från Atlas Copco säkerställer en kontinuerlig, kostnadseffektiv och säker drift i sin anläggning.

Offertförfrågan Kontakta vår gasspecialist

En introduktion till kvävgas och kvävgasgeneratorer för egenproducerad kvävgas

En kvävgasgenerator av den typ som Atlas Copco erbjuder är enkelt uttryckt en maskin som filtrerar bort syret ur komprimerad luft. Kvävet och argonet, som i huvudsak är de två övriga gaserna som tryckluft består av, ökar nu i koncentration upp till >99,999 %. Tidigare generationers kvävgasgeneratorer hade en sämre effektivitet och krävde därför en större luftmängd men med dagens teknologi kan även företag som förbrukar mindre volymer spara både pengar och miljö genom att investera i en egen kvävgasgenerator. 

Olika teknologier för att producera egen kvävgas

Atlas Copcos kvävgasgeneratorer är effektiva inom ett brett tryckområde, 4-13 bar(g) respektive 5-10 bar(g).  I en kvävgasinstallation ingår således både en kompressor, filter, tankar och en kvävgasgenerator. Det är inte ovanligt att även en booster, som höjer trycket ytterligare på kvävgasen innan den lagras på flaskpaket, ingår i installationen.

Syret kan filtreras bort från luftens övriga beståndsdelar med hjälp av olika teknologier. Atlas Copco använder sig av två teknologier: membranteknologi för applikationer som kräver lägre koncentrationer på mellan 95 och 99,5 % och PSA-teknologi för applikationer som kräver koncentrationer på mellan 95 och >99,999 %. Vilken teknologi som är lämplig i det enskilda fallet beror på vilken renhet eller restsyremängd som den specifika applikationen kräver. Klicka på respektive länk för att lära dig mer om hur en kvävgasgenerator fungerar.

Kvävgas används inom otaliga industrier och applikationer världen över

Kvävgas är en av världens vanligaste industrigaser och används inom praktiskt taget alla industriverksamheter i olika processer och applikationer. Till några av de vanligaste hör:

  • Livsmedelsindustrin: Inom livsmedelsindustrin används kvävgas t.ex. vid förpackning, transport och lagring av råvaror och färdiga produkter. Med hjälp av förpackningar där syre ersätts av kvävgas och ibland även koldioxid (MAP - modifierad atmosfär) förhindras den naturliga nedbrytningsprocessen och maten håller sig fräsch längre, något som minskar matsvinnet i samhället. Renheten ligger vanligtvis på 99-99,9%
  • Dryckesindustrin: Inom dryckesindustrin är används kvävgas för att rengöra flaskor som ska användas för olika typer av drycker. Kvävgas läggs även som en ”skyddande atmosfär” på toppen av drycken efter att den fyllts på flaska. Processen kallas för blanketing och syftar till att få bort det syre som annars kan minska dryckens hållbarhet. Samma teknik används även vid tillverkning av sylt, marmelad och andra produkter som säljs på flaska eller burk. Renheten ligger vanligtvis 99-99,9 %.
  • Metallbearbetningsindustrin: Inom metallbearbetningsindustrin används kvävgas som assistgas vid t.ex. laserskärning. Vid laserskärning används kvävgas för att blåsa bort den smälta metallen samt för att undvika de missfärgningar som kan uppstå när metallen reagerar med syret i den omgivande luften. Dessutom påverkas skärhastigheten positivt av kvävgasen. Vilken renhet som bör väljas beror på om kvaliteten på skärkanten är viktig – ju finare skärkant desto högre blir kravet på renhet. Riktigt fina skärkanter kräver renheter på 99,99-99,999 %.
  • Elektronikindustrin: Inom elektronikindustrin är lödning av kretskort vanligt förekommande. För att förhindra att lodet oxiderar (reagerar med syret) och kortsluter kretskortet så ersätts luften omkring lodet med kvävgas. Kvävgasen kan även hjälpa till att sprida ut lodet vid lödning vid lägre temperaturer, något som minskar den totala energiförbrukningen. Kväverenhet ligger i regel på 99,92-99,995 % vid lödning.