Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Sprutmålning med tryckluft och nitrogen

Sprutmålning är en teknik som används inom en rad olika industrier för att applicera färg, lack eller bläck på bilar, köksluckor och andra ytor av trä, plast eller metall. Tekniken inkluderar flera olika metoder som var och en har sina fördelar beroende på applikationen och typen av färg som ska användas. Inom Atlas Copco rekommenderar vi kunder som vill maximera och effektivisera sin produktion en kombination som inkluderar en kompressor, en gasgenerator och en elektrostatisk sprutpistol. Givetvis har vi även lösningar för kunder som söker en enklare och billigare lösning med en mindre kompressor!

 

Spray Painting using heated nitrogen

Sprutmålning (sprutlackering) med varm nitrogen ger maximala besparingar

Med varm nitrogen ökar du effektiviteten i din sprutmålningsapplikation

Tryckluft en viktig komponent i flera av de metoder som används för att sprutmåla (sprutlackera) olika typer av ytor. I vissa applikationer medför dock användandet av tryckluft vissa problem:

  • Tryckluft innehåller fukt, något som kan påverka både resultatet (färg med samma struktur som skalet på en apelsin) och den tid det tar att färdigställa ett arbete negativt.
  • Syret i tryckluften reagerar med färgmolekylerna som då ändrar storlek i förhållande till varandra. Resultatet blir att operatören får svårt att kontrollera på vilket avståndet hen måste applicera färgen.

Ett sätt att lösa dessa problem och också öka effektiviteten i produktionen rent generellt är att ersätta tryckluften med nitrogen. Istället för att pumpa tryckluften direkt till applikationen går den till en kvävgasgenerator som separarerar luftens molekyler och endast skickar kvävgasmolekylerna vidare till applikationen enligt bilden ovan.

Fördelar med nitrogen jämfört med tryckluft

  • Nitrogen är en torr gas som innehåller väldigt lite fukt. Färgkvaliteten blir därför bättre och även ställtiderna mellan olika lager kan minskas ned eftersom torktiderna är kortare. I princip kan ett färglager appliceras på ett annat utan väntetid däremellan, något som ökar effektiviteten i produktionen väsentligt.
  • Nitrogen är en inert gas som inte gärna reagerar med andra ämnen. De molekyler som appliceras på den väntande ytan har därför en enhetlig storlek, vilket ger ett mer solitt och jämt färglager. Det innebär att färre färglager måste appliceras, något som minskar den totala förbrukningen av färg.
  • Nitrogenmolekyler rör sig fortare än tryckluftsmolekyler och färgen kan därför appliceras snabbare och med ett lägre tryck, något som minskar produktionskostnaderna.
  • De lösningsmedel som alltid finns i färger reduceras med hjälp av den uppvärmda kvävgasen. Lösningsmedel skapar ett visst dis i färgen och när den försvinner upplevs färgen som mycket skarpare. Dessutom reduceras torktiderna när mängden lösningsmedel reduceras.

Fördelarna är flera, men den som måste lyftas fram i strålkastarljuset är den minskade färgförbrukningen. Genom att ersätta tryckluft med nitrogen går det att spara mellan 15 och 25 % på färg, där den största besparingen erhåller i kombination med en elektrostatisk sprutpistol.

Vilken kompressor och gasgenerator ska jag välja?

G 2-7 series - family - G2 - G3 - G4 - G5 -G7.

Atlas Copco erbjuder olika kompressorer för olika behov

För sprutmålning (sprutlackering) finns det inget krav på att luften ska vara oljefri. Kunder som vill minimera risken för föroreningar i sin produktion bör dock välja en oljefri kompressor i sin lackeringsverkstad. Detta gäller särskilt större verkstäder och målerier eftersom kostnaden inte skiljer sig så mycket mellan oljesmorda och oljefria kompressorer i de större storleksklasserna. Mindre kunder väljer ofta en oljesmord kompressor i kombination med en effektiv filterlösning för att på så vis generera så kallad oljefri luft. För de flesta kunder som vill jobba med gasgeneratorer i kombination med kompressorer i sin lackeringsverkstad är en restsyremängd på 5 % standard. Vissa industrier, som exempelvis flygindustrin, kan ha strängare krav, men ofta så är en gasgenerator av typen NGM ett utmärkt val.

Kontakta en av våra säljare för att diskutera vilken lösning som är den bästa för just dina behov. Atlas Copco erbjuder båda oljesmorda kompressorer och oljefria kompressorer med tillhörande filter.

Olike metoder för sprutmålning som inkluderar tryckluft

I det följande har vi sammanfattat de metoder som används vid sprutmålning där tryckluft (eller nitrogen) är en naturlig del av processen. 

1. Konventionell sprutmålning med tryckluft

Spray Painting

I sin grundläggande form är sprutmålning en enkel teknik där ett moln av små färgdroppar genereras då färg blandas med tryckluft och pressas genom munstycket på en färgpistol (viket i viss mån påminner om den teknik som används vid framställning av teknisk snö med hjälp av snökanoner). De flesta konventionella sprutpistoler kräver förhållandevis höga tryck. Med höga tryck kommer mycket kraft som snabbt sönderdelar och sprider färgen till den yta som ska behandlas. Den här typen av sprutmålning är därför vanlig när det är fråga om stora ytor som ska sprutmålas, och där en grövre ytfinish accepteras. Målning av båtar, kranar och andra stora konstruktioner är bra exempel där denna metod används. Nackdelen med det högre trycket är att det blir svårare att kontrollera färgdropparna som ”far runt” och inte alltid träffar där det ska. Det innebär att färgåtgången är hög och att känsliga miljöer måste skyddas och städas ordentligt under och efter användning.

2. Sprutmålning med högt flöde under lågt tryck (HVLP)

HVLP-metoden liknar vanlig konventionell sprutmålning, men den höga volymen (HV) kombineras istället med ett lågt tryck (LP). Kombinationen ger ett högt flöde som är enklare att kontrollera, med som tar lite längre tid att applicera. 

Med HVLP hamnar större delen av färgen på den yta som ska behandlas, vilket innebär att färgutnyttjandet blir högre samtidigt som arbetsmiljön blir bättre. För miljömedvetna anläggningar med högra krav på effektivitet är detta mycket viktiga aspekter. 

Jämfört med andra metoder så kräver sprutmålning med HVLP en relativt stor kompressor som klarar av det högre flödet, något som också återspeglas i investeringskostnaden och energikonsumtionen. I gengäld blir den behandlade ytan mycket fin och metoden kan med fördel användas för sprutmålning av träarbeten, möbler, väggar och till och med bilar. 

3. Sprutmålning med lågt flöde under lågt tryck (LVLP)

Image

Sprutmålning av en bil med hjälp av tryckluft

Även LVLP-metoden liknar vanlig konventionell sprutmålning, men i detta fall är inte bara trycket lågt (LP) utan också flödet (LV). Det innebär att en mindre mängd tryckluft med lågt tryck används för att finfördela och applicera färgen. Eftersom flödet är lågt kan en liten (och billig) kompressor användas, något som gör den här metoden populär hos hobbymålare och i mindre verkstäder. LVLP är en jämförelsevis energieffektiv metod där färgutnyttjandet är maximalt (minimal overspray). Samtidigt blir kvaliteten på måleriet mycket hög och metoden används exempelvis för sprutmålning av bilar och möbler där ytan som ska behandlas är begränsad. Vilken metod som ska användas – HVLP eller LVLP – beror i mångt och mycket på applikationen och också på vilken typ av färg som ska appliceras.

4. Elektrostatisk sprutmålning

I slutet av 1940-talet introducerades en sprutmålningsmetod där de färgpartiklar som ska appliceras får en elektrisk laddning med hjälp av en elektrostatisk sprutpistol. Elektriskt laddade partiklar stöter bort varandra och färgen sprids därför ut på ett bättre sätt när den lämnar sprutpistolens munstycke. Vilken laddning som färgpartiklarna har (positiv eller negativ) beror på föremålet som ska sprutmålas, färgen och föremålet ska alltid ha motsatt laddning. På så vis attraherar föremålet färgen, som också sprider sig jämt över ytan utan färgspill (overspra). Detta är en mycket effektiv (men dyr) metod som ofta används i industriella applikationer för att lackera motorcyklar och bilar. 

Atlas Copco är en one-stop-shop for tryckluft och nitrogen

Atlas Copcos produktportfölj inkluderar inte bara kompressorer utan också nitrogengeneratorer. Kunder som vill effektivisera sin sprutmålningsapplikation kan därför vända sig till oss för en helt komplett lösning. Givetvis kan vi även erbjuda marknadens bästa distributionssystem i aluminiumsystem för tryckluft och kväve. 

Läs mer om kvävgas och kvävgasgeneratorer från Atlas Copco

Kompressorer Kvävgasgeneratorer