Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng
Sweden-snow-compressor-snowflake

Klimatsmart snötillverkning med kompressorer från Atlas Copco

Vi erbjuder mindre kompressorer för inbyggnad i snökanoner. I sortimentet ingår även stationära kompressorer för centraliserade system.

Tryckluft skapar förutsättningar för vintersport runtom i Sverige

På många orter där längdskidåkning och alpin utförsåkning är populärt är tekniskt framställd snö (ofta kallad konstsnö) en förutsättning för en lång och lyckad säsong. Den konstgjorda snön är kompakt och tålig och den är ett utmärkt komplement till den naturligt fallande snön, särskilt under tidiga vinter- och vårdagar då den naturliga snön kan vara en bristvara. Att tillverka snö kräver dock stora mängder energi och en klimatsmart snöanläggning bör därför investera i utrustning som är så energieffektiv som möjligt. Det är där Atlas Copcos innovativa kompressorer kommer in i bilden.

Klicka och läs mer om oljefria kompressorer från Atlas Copco som används i skidanläggningen i Åre

Snötillverkningssystem består i huvudsak av pumpar, kompressorer och snömaskiner

Atlas Copco's oil-free compressors are a key component in exclusive, fully-automated snow-making machines.

En fläktkanon med inbyggd kompressor från Atlas Copco

Liksom natursnö består tekniskt framställd snö av vatten och luft. Vid snötillverkning blandas dessa två komponenter i ett så kallat snöanläggningssystem. Dessa system är komplexa strukturer som inkluderar pumpar, kompressorer, distributionssystem och snömaskiner. I automatiserade snötillverkningssystem som styrs centralt ingår även olika typer av sensorer och mätare som är kopplade till en programvara som kan optimera snöproduktionen utifrån rådande väderleksförhållanden. Det vatten som används vid snötillverkning hämtas i regel från närbelägna sjöar och vattendrag, men även kommunalt vatten används i vissa anläggningar. Vattnet transporteras till snömaskinerna med hjälp av pumpar, rör och slangar. Pumptrycken kan ibland vara mycket höga, särskilt om fallhöjden mellan vattenuttaget och snömaskinen är stor och distributionsledningarna är långa. Valet av pumpar och slangar är därför mycket viktigt för att säkerställa en tillförlitlig och säker anläggning. Valet av tryckluftslösning beror i huvudsak på vilka snömaskiner som används i anläggningen. Snömaskinerna är den sista länken i kedjan och oftast den enda delen av snötillverkningssystemet som är synlig i spår och backar, ibland syns även vattenposterna (hydranterna) och vattenslangarna på olika ställen i systemet. I princip används två olika snömaskiner i de svenska skidsportanläggningarna, snökanoner och snölansar. I snökanonerna genereras tryckluften av en i kanonen inbyggd kompressor medan snölansarna matas med tryckluft via ett distributionssystem från en central kompressoranläggning. Viktigt att tänka på när en snökanon placeras ut i backen är att den ställs i våg så att smörjningen i den inbyggda kompressorn fungerar tillfredsställande.

Tekniskt framställd snö

Ski industry

En snölans sprutar ut en blandning av vatten och tryckluft från hög höjd

Som nämndes ovan används olika typer av snömaskiner för framställning av teknisk snö. I snömaskinerna skapas så kallade snökärnor (små iskristaller) när en blandning av vatten och tryckluft får expandera genom ett speciellt munstycke. När snökärnorna sprutas ut i den omgivande atmosfären tillsammans med en fin vattendimma binder sig små vattendroppar till kärnorna. På sin väg till marken fryser dessa droppar till snökristaller som tillsammans bildar kompakta högar med konstsnö. Principen för snöframställning är densamma oavsett vilken snömaskin som används. Det viktigaste skillnaden är på vilket sätt snökärnorna med tillhörande vattendroppar sprids i atmosfären. I en snölans sprutas vattendimman ut genom ett munstycke som är placerat mellan 6-12 meter över marken, där den naturliga fallhöjden nyttjas för att både frysa och sprida snökristallerna. I en snökanon finns det en fläkt som sprider vattendimman genom att skapa en luftström. Dessa snökanoner kallas ofta för fläktkanoner. Tekniskt framställd snö skiljer sig från natursnön både vad gäller utseende och kvalitet. Detta eftersom konstsnö innehåller jämförelsevis mycket vatten, vilket gör den mer kompakt och mindre fluffig än vanlig snö. I ett förstoringsglas är det enkelt att se skillnaden på en vanlig snöflinga och en tekniskt framställd flinga, som faktiskt ser ut mer som en liten snökula. Teknisk snö är också mer tålig mot slitage, vind och sol. Spår och backar kan därför med fördel prepareras med hjälp av konstsnö som utgör en slitstark grund för den naturliga snön som sedan lägger sig ovanpå.

I Atlas Copcos produktportfölj finns energieffektiva och klimatsmarta kompressorer både för inbyggnad och för centrala tryckluftslösningar

ZR ZT 55-90 VSD FF 3D setup

En oljefri kompressor ZT med tillhörande styrsystem

Kompressorernas utformning, kapacitet och energiförbrukning skiljer sig åt. Det är därför mycket viktigt att välja en tryckluftslösning som passar anläggningens behov och krav. Givetvis är flöde och tryck av yttersta vikt, men hänsyn måste även tas till energiförbrukningen. För att vatten ska omvandlas till snö krävs energi, mycket energi. I en effektiv och klimatsmart anläggning minimeras elanvändningen samtidigt som mängden tekniskt framställd snö maximeras. För att en sådan lösning ska uppnås måste varje enskild komponent optimeras, från pumpen till kompressorn till snömaskinen. Atlas Copcos Kompressorer i serien LE är speciellt utformande för snötillverkningsindustrin och för inbyggnad i olika typer av snökanoner. De kombinerar en säker och stabil drift med låga underhållskostnader, även i extremväder med mycket vind och låga temperaturer. Atlas Copco erbjuder även en rad energieffektiva oljesmorda och oljefria kompressorer i olika storlekar och i olika utföranden som är lämpliga för centrala kompressorrum. För helt ren snötillverkning rekommenderar vi kompressorerna i vår serie ZR/ZT. De är certifierat oljefria, driftsäkra och enkla att underhålla. Service utförs av våra lokalt förankrade servicetekniker. Oljefria och energieffektiva kompressorer skapar förutsättningar för en hållbar och säker drift som minimerar miljöpåverkan och säkerställer slutproduktens kvalitet.

Kontinuerligt underhåll och service

MR Service - Replacement parts and kits

Regelbundet underhåll är viktigt för kompressorns driftsäkerhet och prestanda

Kompressorer i skidanläggningar används mycket intensivt under årets kallaste månader, medan kompressorer inom den traditionella industrin i regel används kontinuerligt över hela året. För att säkerställa att tryckluften finns tillgänglig när snömaskinerna ska dras igång är korrekt underhåll och service av avgörande betydelse. Underhållet bör anpassas efter behovet och ofta är ett platsbesök efter avslutad säsong en bra investering. Då kan maskinerna ses över ordentligt och en plan för det kommande underhållet kan läggas upp. Undermålig service kan leda till driftstopp men också förkorta livslängden och ha betydelse för energiförbrukningen. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det därför mycket viktigt att såväl inbyggda kompressorer som kompressorcentraler hålls i bra skick. Atlas Copco har lokalt förankrade servicetekniker runtom i landet som kan utföra service och underhåll på beställning. För anläggningar som vill planera servicejobb och kostnader långt i förväg kan vi erbjuda olika typer av servicekontrakt där servicen planeras för perioden om 3-5 år.

Text av Alexandra Calgar.

Kompressorer

Klimatsmart snötillverkning med kompressorer från Atlas Copco

explainer icon