Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Refrigerant air dryer FD 2000+ and oil-free air centrifugal compressor ZH 630 + installation

Lufttorkar för torr tryckluft

Vårt sortiment av tryckluftstorkar skyddar dina system och processer på ett tillförlitligt, energieffektivt och kostnadseffektivt sätt.

Kontakta oss

Skydda dina tryckluftssystem och -processer

Behandlad luft bidrar till att förhindra korrosion på rörledningar, produktskador och förtida slitage på tryckluftsutrustning.

Upprätthåller kvaliteten på slutprodukten

Ett komplett sortiment av produkter med daggpunkter mellan +3 och -70 °C säkerställer rätt luftkvalitet för tillämpningen

Energieffektiva lufttorkar

Alla våra tryckluftstorkar är konstruerade för att fungera på det mest energieffektiva och miljövänliga sättet och därmed bidra till ett minskat koldioxidavtryck

Vatten i ert tryckluftssystem?

Varför finns det vatten i min kompressor?

Det händer nästan överallt, men det kan få allvarliga konsekvenser för tryckluftssystemet och slutproduktens kvalitet. Orsaken till vatten i tryckluftssystemet är att kondensation inträffar när luften komprimeras. 

Följande faktorer avgör mängden vatten: 


  • Inloppsförhållanden 
  • Omgivande luftkvalitet 
  • Tryck 

Fukthalten är högre i varm och fuktig luft, vilket innebär att mer vatten kommer ut ur kompressorn. Tryckluften innehåller mindre vatten när trycket är högre – och torkas då lättare. Tänk på en svamp som är indränkt med vatten. Ju mer den trycks ihop, desto mindre vatten innehåller den.


Varför borde du lägga till en lufttork i ditt tryckluftssystem?

Tryckluftstork MDG

Många verktyg och utrustningar, som drivs av tryckluft, tål inte vatten eller fukt. Många processer, som använder tryckluft, bearbetar produkter som inte tål vatten eller fukt. Fritt vatten bildas ofta naturligt i tryckluftskretsen.


Obehandlad tryckluft, som innehåller fasta, flytande och gasformiga föroreningar, utgör en betydande risk eftersom den kan skada luftsystemet och slutprodukten. Fukt, en av huvudkomponenterna i obehandlad luft, kan orsaka följande problem: 


  • Vatten i ett tryckluftssystem orsakar ofta korrosion, vilket leder till att rost bildas i tryckluftssystemet. Dessa rostpartiklar frigörs och transporteras genom tryckluftssystemet. Korrosion av luft- eller gasdrivna instrument leder till felaktiga uppmätta värden, vilket orsakar avbrott eller avstängning av systemprocesser. 
  • Det orsakar slitage på den inre delen av tryckluftsledningen, vilket leder till hål och därmed till luftläckage, vilket resulterar i tryckfall. Det innebär förlust av energi och pengar. 
  • Detta kan leda till skador eller fel på tryckluftsverktygen och kan orsaka förorening av de bearbetade produkterna. Fritt vatten eller fukt i ett tryckluftssystem kan bidra till bakterietillväxt eller så kan fukten absorberas av den bearbetade produkten, vilket leder till kvalitetsavvikelser och produktskador. Till exempel: kan påverka färgen, vidhäftningen och ytjämnheten på färg som appliceras med tryckluft negativt. Det kan leda till att produkten avvisas och påverka lönsamheten. 
  • Vatten kan frysa i kontrollinjer vid kallt väder, vilket leder till att reglagen inte fungerar som de ska.

Hur fungerar en lufttork?

Lufttorkar avlägsnar fukt från luften.
Varje torksystem – adsorptionstorkar, köldmedietorkar och membrantorkar – använder en egen teknik.

Måttet för torr tryckluft efter bearbetning kallas för dess ”daggpunkt”. Ju lägre daggpunktstemperaturen är, desto mindre mängd vattenånga finns det i luften. Daggpunkt innebär den faktiska temperatur där kondensationen börjar. Om daggpunkten till exempel är –40 °C innebär det att kondensationen bara inleds om tryckluftstemperaturen går ned till –40 °C.

Allt om tryckluftstorkar

Hur väljer jag rätt lufttork till min luftkompressor?

Att välja rätt lufttork till din kompressor. Det är viktigt att fastställa fuktkraven för utrustningen innan du väljer en lufttork.

Loading...

Vad är en lufttork med drivning med variabelt varvtal?

En tork med drivning med variabelt varvtal (VSD) sänker energikostnaderna för tryckluftssystemet samtidigt som den producerar luft med en konstant låg daggpunkt. Den reglerar kompressorns varvtal för att passa ditt luftbehov.

Loading...

Hämta våra faktablad om tryckluftstorkar

White paper

Typer av lufttorkar