Komplett sortiment med tryckluftstorkar - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Refrigerant air dryer FD 2000+ and oil-free air centrifugal compressor ZH 630 + installation

Komplett sortiment med tryckluftstorkar

Vårt sortiment med tryckluftstorkar skyddar dina system och processer på ett tillförlitligt, energieffektivt och kostnadseffektivt sätt.

Kontakta oss

Skydda dina tryckluftssystem och tryckluftsprocesser

Behandlad luft bidrar till att förhindra korrosion på rörledningar, produktskador och förtida slitage på tryckluftsutrustning.

Upprätthåller kvaliteten på slutprodukten

Ett komplett sortiment av produkter med daggpunkter mellan +3 och -70 °C säkerställer rätt luftkvalitet för tillämpningen

Energieffektiva lufttorkar

Alla våra tryckluftstorkar är konstruerade för att fungera på det mest energieffektiva och miljövänliga sättet och därmed bidra till ett minskat koldioxidavtryck

Vatten i ert tryckluftssystem?

Varför finns det vatten i min kompressor?

Det händer nästan överallt, men det kan få allvarliga konsekvenser för tryckluftssystemet och slutproduktens kvalitet. Orsaken till vatten i tryckluftssystemet är att kondensation inträffar när luften komprimeras. 
Följande faktorer avgör mängden vatten: 

 • Inloppsförhållanden 
 • Omgivande luftkvalitet 
 • Trycket 

Fukthalten är högre i varm och fuktig luft, vilket innebär att mer vatten kommer ut ur kompressorn. Tryckluften innehåller mindre vatten ju högre trycket är och den blir då lättare att torka. Tänk på en svamp som är indränkt med vatten. Ju mer den trycks ihop, desto mindre vatten innehåller den.

Varför ska du ha en lufttork i ditt tryckluftssystem?

Tryckluftstork MDG

Många pneumatiska verktyg och maskiner tål inte vatten eller fukt. Och många tryckluftsdrivna processer är känsliga för vatten och fukt. Fritt vatten är en naturlig del av kompressionsförloppet och bildas ofta i tryckluftskretsen.

Obehandlad tryckluft - som innehåller fasta, flytande och gasformiga föroreningar - utgör en betydande risk eftersom den kan skada tryckluftssystemet och slutprodukten. Fukt, som är en av huvudkomponenterna i obehandlad luft, kan orsaka följande problem: 

 • Korrosion, som leder till att rost bildas i tryckluftssystemet. Dessa rostpartiklar frigörs och transporteras genom tryckluftssystemet. Korrosion av luft- eller gasdrivna instrument leder till felaktiga uppmätta värden och avbrott i systemprocesserna. 
 • Slitage på insidan av tryckluftsledningen, som leder till hål, läckage och därmed tryckfall. Det innebär förlust av energi och pengar. 
 • Skador eller fel på tryckluftsverktygen nedströms, samt kvalitetsavvikelser och kassationer om fukten absorberas av den bearbetade produkten. Till exempel så kan färg som appliceras med hjälp av förorenad tryckluft påverkas negativt av föroreningar, vilket leder till att vidhäftningen och ytjämnheten blir sämre. Fritt vatten eller fukt i ett tryckluftssystem kan också bidra till bakterietillväxt som i sin tur orsakar olika typer av problem. 
 • Isproppar (vid kallt väder) som täpper igen ledningar  och därmed påverkar funktionen av olika reglage mm.

Hur fungerar en tryckluftstork?

Tryckluftstorkar avlägsnar fukt från luften.
Varje torksystem – adsorptionstorkar, kyltorkar och membrantorkar – använder en egen teknik.

Måttet för torr tryckluft efter bearbetning kallas för dess ”daggpunkt”. Ju lägre daggpunktstemperaturen är, desto mindre mängd vattenånga finns det i luften. Daggpunkten är den faktiska temperatur då vatten fälls ut i systemet. Om daggpunkten exempelvis -40 °C så innebär det att vatten fälls ut först då den komprimerade luftens temperatur går ned till under -40 °C.

Allt om tryckluftstorkar

Hur väljer jag rätt tryckluftstork till min kompressor?

Att välja rätt lufttork till din kompressor. Det är viktigt att fastställa fuktkraven för utrustningen innan du väljer en lufttork.

Loading...

Vad är en tryckluftstork med varvtalsstyrning?

En tryckluftstork med varvtalsstyrning(VSD) sänker energikostnaderna för tryckluftssystemet samtidigt som den producerar tryckluft med en konstant låg daggpunkt. Den reglerar kompressorns varvtal för att passa ditt luftbehov.

Loading...

Hämta våra faktablad om tryckluftstorkar

Typer av tryckluftstorkar

Upptäck vårt kompletta sortiment med tryckluftstorkar:

 • Adsorptionstorkar
  Adsorptionstorkar med två torn: kallregenererade torkar, fläktregenererade torkar, fläktregenererande torkar zero purge, Kompressionsvärmetorkar, varmregenererade torkar
  Roterande trumtorkar
 • Kyltorkar
 • Membranlufttorkar