Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

CD⁺ med Cerades™

CD 20⁺-335⁺-modellen är den första torken med det banbrytande Cerades™-torkmedlet vilket har utvecklats och patenterats av Atlas Copco

Kontakta vår expert

Dra ner ordentligt på energikostnaderna

Traditionella adsorptionstorkar pressar tryckluft genom torn som är fyllda med tusentals lösa torkmedelspärlor. I Cerades™-torkar strömmar luften utan motstånd rakt igenom solida rör vilket sänker energikostnaderna betydligt

Förbättrad luftkvalitet

Lösa torkmedelspärlor studsar runt i tornen, vilket gör att de bryts ned med tiden. Det kan äventyra din daggpunkt. Cerades™ håller längre, förbättrar luftkvaliteten och förlänger serviceintervallen

Inget torkmedelsdamm att hantera

De traditionella torkarnas sönderdelade kulor släpper ut fint damm i tryckluftssystemet. Det här dammet utgör inte bara en hälso- och miljöfara utan skapar även extrakostnader för filtrering och underhåll. Med Cerades™ elimineras problemet med damm helt och hållet

Flexibel installation och drift

Cerades™ är vibrationståliga och kan monteras horisontellt. Därigenom blir det enkelt att installera och använda enheten kontinuerligt i krävande tillämpningar såsom i transportindustrin

Få plats med mer

Cerades™ torkar är mindre eftersom de kan hantera ett högre luftflöde. Det minskade utrymmesbehovet ger dig mer utrymme och flexibilitet i kompressorrummet

Avancerat system för styrning och övervakning

Avancerat Elektronikon® Touch-övervakningssystem med varningsindikering, avstängning av torken och schemalagt underhåll.

Cerades™: banbrytande torkmedel från Atlas Copco

Vissa innovationer förändrar allt. Ta till exempel Cerades™. Det är det första fasta torkmedlet någonsin. Cerades™ har utvecklats och patenterats av Atlas Copco och det fullständigt revolutionerar adsorptionstorkarnas design, effektivitet och prestanda. Och det gör hela skillnaden för dig eftersom du får bättre luftkvalitet, lägre energi- och servicekostnader samt hälso- och miljöfördelar. Nya CD 20⁺-335⁺ är den första torken med Cerades™-funktion.

CD plus - desiccant air dryer brochure

Tekniska specifikationer

 
Tryckdaggpunkt i °C -20 till -70
Inloppskapacitet FAD 7 bar(e) l/s 25 till 330
Tryckfall exklusive filter 0,04 till 0,3